KENZEL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 882 313954 787856 794845 343572 231
Bankové úvery 0,00001,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,723,668,113,465,88
Bežné bankové úvery 0,00001,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 245227,00227,00228,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 28 04640 91653 78566 6550,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,25160,17260,1774-0,2485-0,7568
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,12-1,32-11,062,243,84
Celkové tržby 516 988545 738472 408409 5110,0000
Celkový dlh 185 820109 53716 46680 81696 031
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 069-176 263-315 103-454 648-360 408
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 069176 264315 103454 648360 408
Čistý cash flow -168 195-138 839-139 545173 406360 408
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -134 92723 781113 745106 929138 007
Čistý zisk -135 88717 79188 67182 919138 007
Čistý zisk v minulom roku 17 79288 67182 919139 83957 128
Cudzie zdroje -668 447-804 334-786 543-697 872-476 200
Daň z príjmov 0,00005 99025 07324 0100,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 98925 07324 01039 4420,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00005 99025 07324 0100,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,0000-45,00-18,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 266,76178,19160,6420,43141,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 262,47165,18160,643,09126,64
Doba obratu aktív 638,84654,01680,75775,27501,24
Doba obratu pohľadávok 266,76178,16160,6320,43141,09
Doba obratu zásob 117,97128,7839,1245,8882,51
Doba splácania záväzkov 167,16138,4023,52172,71246,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 108,5872,0910,0370,9282,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 145,01120,450,1677125,100,0000
EBIT v minulom roku 23 781113 745106 929179 28157 128
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -134 92723 781113 745106 929138 007
EBITDA 17 357133 048209 103188 851183 293
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 357133 048209 103188 851183 293
Finančná páka 1,321,191,091,211,20
Finančné účty 8 069176 264315 103454 648360 408
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7576-0,8424-0,9180-0,8255-0,8322
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75760,84240,91800,82550,8322
Hrubá marža 0,26130,39850,52280,55270,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 969132 583208 830188 712183 176
Krátkodobé pohľadávky 368 429260 141202 18622 274161 067
Krátkodobé záväzky 149 957105 24512 61877 32893 749
Krytie dlhovej služby 0,59843,253,892,830,0000
Nákladové úroky 960,000,00001,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 369 005315 365212 430171 633138 941
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 327 442277 562195 839163 427132 396
Neobežný majetok 398 739420 273318 304347 65120 827
Obežný majetok 482 329534 287538 263497 464551 404
Obrat aktív 0,57140,55810,53620,47080,7282
Obrat neobežného majetku 1,261,271,441,1420,01
Obrat obežného majetku 1,050,99730,85350,80000,7557
Obrat zásob 3,092,839,337,964,42
Odpisy 149 896108 80295 09081 7863 957
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 74 94854 40147 54540 8933 957
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 74 94854 40147 54540 8930,0000
Osobné náklady 203 390145 66997 23086 8590,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 388465,00273,00139,00117,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 130 08991 59690,0056 0150,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 009126 593183 761164 705141 964
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00910,18460,36780,53780,6298
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,510,66970,39370,38370,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,41260,78361,261,392,00
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,66431,492,542,610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,38240,85471,281,3470,19
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,3336-0,2606-0,30380,43570,8649
Pohľadávky z obchodného styku 362 502241 149202 1863 371144 581
Pohotová likvidita II. stupeň 2,122,997,793,315,56
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,975,795,64-4,02-1,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -175,200,0000-139 5450,00000,0000
Pridaná hodnota 135 106217 499246 957226 356277 752
Primárna platobná neschopnosť 0,35890,37980,000416,620,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04531,214,753,163,84
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,710,82330,07870,42790,5239
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,710,82330,07870,42790,5239
Služby 19 33427 50911 8597 2065 030
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 882 313954 787856 794845 343572 231
Spotreba materiálu… 22 22910 2944 7321 000,001 515
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00001,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 504 111532 864459 387397 989416 693
Tržby z predaja tovaru 335 125395 267256 024222 073178 629
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 168 986137 597203 363175 916238 064
Účtovný cash flow -168 195-138 839-139 545173 406360 408
Úročený dlh 0,00001,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -140,550,0000113 7450,00000,0000
Vlastné imanie 668 447804 334786 543697 872476 200
Všetky záväzky 185 820109 53716 46680 81696 031
Výnosy budúcich období krátkodobé 28 04640 91653 78566 6550,0000
Výsledok hospodárenia -132 53924 246114 013107 065179 336
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -132 53924 246114 013107 065179 336
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -135 88717 79188 67182 919138 007
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 79288 67182 919139 83957 128
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -135 88723 781113 744106 929179 230
Zásoby 105 83197 92720 99220 54229 929
Záväzky 185 820109 53716 46680 81696 031
Záväzky z obchodného styku 130 08991 59690,0056 0150,0000
Zisk pred zdanením -135 88723 781113 744106 929179 230
Zmena EBIT -5,670,20911,060,59642,42