Prington Leasing, a.s. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 41 399409 812838 4931 416 3570,0000
Bežná likvidita III. stupeň 28,671 16923,530,26410,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000131,00131,00205,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00001 1351 727282 1980,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9438-0,5880-0,03920,00610,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -26,11-272,132,250,00140,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0361-0,00220,0197-4,570,0000
Celkové tržby 2 863217 609842 4000,00000,0000
Celkový dlh 1 444-885,0016 1461 451 9180,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 399-277 148-35 06439 1070,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,04261,700,82160,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 399277 14836 3091 9330,0000
Čistý cash flow -37 710240 83932 1421 9330,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 566523 522816 855-677 1840,0000
Čistý zisk 122,00369 729692 140-683 9270,0000
Čistý zisk v minulom roku 487 636692 1401 001 239-890 0690,0000
Cudzie zdroje -39 955-409 562-820 620317 7590,0000
Daň z príjmov 1 444153 793124 0290,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 115 855124 029125 6760,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 444153 793124 0290,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,0000114 775265 568509 5130,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000010,01348,941 9260,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00009,29348,621 7820,0000
Doba obratu aktív 408 396722,03989,5144 4710,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000212,23662,3417 9240,0000
Doba obratu zásob 0,000052,080,000015 0230,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000-4,970,000025 7190,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14 245-1,5616,8844 2890,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000-4,970,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 603 491816 8551 133 264-876 7740,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 566523 522816 855-677 1840,0000
EBITDA 1 631158 023832 361-1 206 3670,0000
EBITDA marža 0,56970,72620,98810,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 631158 023832 361-1 206 3670,0000
Efektívna daňová sadzba 0,92210,29380,15200,00000,0000
Finančná páka 1,041,001,02-4,460,0000
Finančné účty 41 399277 14836 3091 9330,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9651-0,9994-0,97870,22440,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96510,99940,9787-0,22440,0000
Hrubá marža -0,34860,63350,35570,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 566157 7031 362 723-1 207 5040,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,0349-0,00220,01710,99590,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00001 24541 0400,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00005 684295 68661 3550,0000
Krátkodobé záväzky 1 444-885,0014 3011 410 5720,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000139,23344,95-4,180,0000
Nákladové úroky 0,00000,0000686,006 7430,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000686,006 34913 2950,0000
Náklady na predaný tovar 1 03569 3059 66120 0190,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000065 0510,00009 5810,0000
Neobežný majetok 0,00002 792166 466449 0180,0000
Obežný majetok 41 399406 889671 896967 1340,0000
Obrat aktív 0,00090,50550,36890,00820,0000
Obrat neobežného majetku 0,000074,201,860,02590,0000
Obrat obežného majetku 0,00090,50920,46030,01200,0000
Obrat zásob 0,00007,010,00000,02430,0000
Odpisy 0,000061 132530 24212 5820,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000030 566265 12112 5820,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000030 566265 1210,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 65,00326,00354,001 1370,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000-885,0011 4210,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 122,00430 8611 222 382-671 3450,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00310,90270,84222,470,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,03781,280,9742-0,47810,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,03781,280,9762-0,59710,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,03921,280,99322,450,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,67630,04330,00140,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -13,171,110,03820,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00002,120,0000-0,41930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00002,260,5651-0,66710,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1 0191,160,10390,16630,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00005 272295 41456 7460,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 28,671 13219,230,03660,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,06-1,70-25,53164,390,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000046,850,28670,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,0349-0,00220,01931,030,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0361-0,00220,0197-4,570,0000
Pridaná hodnota -998,00137 864299 633-8 3940,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,00290,90220,8255-0,48290,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00310,90270,84342,150,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 28,671 1092,100,00110,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,8853-0,00560,0194-1,200,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,8853-0,00560,0194-1,200,0000
Služby 1 0353 9706 5399 3930,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 399409 812838 4931 416 3570,0000
Spotreba materiálu… 0,0000284,003 1221 0450,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00001 24541 0400,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 37,00767 072574 65211 6250,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,0000559 9000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003,00265 3580,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000084 8982 0003 3000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37,00122 271307 2948 3250,0000
Účtovný cash flow -37 710240 83932 1421 9330,0000
Úročený dlh 0,00000,00001 24541 0400,0000
Úrokové krytie 0,00000,00001 191-100,430,0000
Vlastné imanie 39 955409 562820 620-317 7590,0000
Všetky záväzky 1 444-885,0016 1461 451 9180,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00001 1351 7270,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,0000282 1980,0000
Výsledok hospodárenia 1 63196 894564 777-1 218 9490,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 63196 894564 777-1 218 9490,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 122,00369 729692 140-683 9270,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 487 636692 1401 001 239-890 0690,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 566523 522816 169-1 193 5930,0000
Zásoby 0,00009 28274 333394 3330,0000
Záväzky 1 444-885,0016 1461 451 9180,0000
Záväzky z obchodného styku 0,0000-885,0011 4210,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 566523 522816 169-1 193 5930,0000
Zmena EBIT 0,00260,64090,72080,77240,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00002 7000,00000,0000