GAMOTA a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 033 4023 821 4343 897 2074 742 3595 162 429
Bankové úvery 563 812492 348598 109599 015597 131
Bežná likvidita III. stupeň 2,123,085,201,321,19
Bežné bankové úvery 563 812492 348598 109599 015597 131
Časové rozlíšenie aktív 1 8822 4921 7855 2634 274
Časové rozlíšenie pasív 10 34611 39812 44913 50033 195
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,80570,43670,22691,651,55
Celkové tržby 9 093 2454 306 1822 033 4284 637 5640,0000
Celkový dlh 2 241 2141 158 008718 3312 943 1613 119 113
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 464 772282 655449 897469 882561 717
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 99 040209 693148 212129 13385 414
Čistý cash flow -110 65361 48119 07991 80085 414
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 216 17135 520574 419119 530326 373
Čistý zisk 163 96120 530534 92983 662312 506
Čistý zisk v minulom roku 20 530534 92983 662277 733166 238
Cudzie zdroje -2 781 842-2 652 028-3 166 427-1 785 698-2 010 121
Daň z príjmov 44 1296 11830 17623 7890,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 11830 17623 78955 8770,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 44 1296 11830 17623 7890,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 22134 84634 698225 936736 317
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 256,27280,92760,17452,01471,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 256,26264,34197,36255,90261,57
Doba obratu aktív 280,81362,82986,42602,45820,82
Doba obratu pohľadávok 256,34284,22768,95480,71588,28
Doba obratu zásob 0,234735,81292,2618,16107,62
Doba splácania záväzkov 104,1572,5653,51358,37357,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 91,6159,6421,41288,57380,42
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 65,397,2223,12151,590,0000
EBIT v minulom roku 35 520574 419119 530346 762181 487
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 216 17135 520574 419119 530326 373
EBITDA 327 886108 173-243 36168 955299 410
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 327 886108 173-243 36168 955299 410
Finančná páka 1,811,441,232,662,57
Finančné účty 99 040209 693148 212129 13385 414
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5527-0,6940-0,8125-0,3765-0,3894
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55270,69400,81250,37650,3894
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 330 488125 649-214 754266 902293 220
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000050 000
Krátkodobé pohľadávky 4 593 4432 958 7863 003 3273 558 0702 963 619
Krátkodobé záväzky 1 642 119628 11584 5792 271 5192 392 612
Krytie dlhovej služby 17,795,34-11,182,706,36
Materiál 0,00001 343958,001 7652 053
Nákladové úroky 8 0818 8729 31412 07913 867
Nákladové úroky v minulom roku 8 8729 31412 07913 15215 249
Náklady na predaný tovar 6 033 3763 335 395913 7732 544 0992 440 028
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 754 8363 159 749576 9582 313 5132 024 961
Neobežný majetok 334 116305 629247 215708 854775 726
Obežný majetok 4 697 4043 513 3133 648 2074 028 2424 382 429
Obrat aktív 1,301,010,37000,60590,4447
Obrat neobežného majetku 19,5812,585,834,052,96
Obrat obežného majetku 1,391,090,39530,71330,5238
Obrat zásob 1 55510,191,2520,103,39
Odpisy 111 85880 630-801 24693 95447 565
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 55 92940 315-400 62346 97747 565
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 55 92940 315-400 62346 9770,0000
Osobné náklady 324 428427 232358 074297 5680,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1721 5221 5836 2966 284
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00003 68194,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 031 05462 50936 550322 5350,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 275 819101 160-266 317177 616360 071
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63740,83930,67780,90420,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,08840,16110,91570,1422-0,0592
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,571,191,481,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,171,00-1,190,8405-3,04
Pohľadávky z obchodného styku 4 593 2432 784 144779 7562 014 3711 645 088
Pohotová likvidita II. stupeň 2,122,804,541,280,9936
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 25,14-43,14-165,96-19,45-23,53
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -13,696,932,057,606,16
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44530,30300,18430,62060,6042
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,80570,43670,22691,651,55
Pridaná hodnota 509 002509 015528 296329 080-144 402
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,8410,71-2,9542,6810,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,8410,71-2,9542,6810,42
Služby 102 96872 130215 820113 664100 825
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 033 4023 821 4343 897 2074 742 3595 162 429
Spotreba materiálu… 175 572103 516120 995116 922314 242
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 563 812492 348598 109599 015647 131
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 544 7653 853 9091 457 1642 973 4602 295 626
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 3879 49915 095100 2810,0000
Tržby z predaja tovaru 6 157 4003 385 970609 4312 168 6291 336 957
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 384 978458 440832 638704 550958 669
Účtovný cash flow -110 65361 48119 07991 80085 414
Úročený dlh 563 812492 348598 109599 015647 131
Úrokové krytie 26,754,0061,679,9023,54
Vlastné imanie 2 781 8422 652 0283 166 4271 785 6982 010 121
Všetky záväzky 2 241 2141 158 008718 3312 943 1613 119 113
Výnosy budúcich období dlhodobé 9 29510 34711 39812 44922 296
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 0511 0511 0511 05110 899
Výsledok hospodárenia 218 34337 042572 94175 169251 309
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 218 34337 042572 94175 169251 309
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 163 96120 530534 92983 662312 506
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 20 530534 92983 662277 733166 238
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 208 09026 648565 105107 451317 662
Zásoby 3 700309 988461 970115 103597 079
Záväzky 2 241 2141 158 008718 3312 943 1613 119 113
Záväzky z obchodného styku 1 031 05462 50936 550960 8280,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,0000638 2930,0000
Zisk pred zdanením 208 09026 648565 105107 451317 662
Zmena EBIT 6,090,06184,810,34471,80
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 72,000,000039,00113,00536,00
Účtovné závierky