ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 19 478 29818 465 98322 176 31114 757 90616 436 011
Bežná likvidita III. stupeň 1,341,401,191,311,33
Časové rozlíšenie aktív 34 19334 15532 10742 04458 186
Časové rozlíšenie pasív 58,002 746112,0049,007 746
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,931,813,411,491,52
Celkové tržby 103 719 22893 104 640108 557 49379 165 3420,0000
Celkový dlh 12 832 02311 903 15717 152 3108 831 8089 903 865
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 708 095-3 820 641-2 104 301-2 246 448-2 472 260
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 736 0893 850 3582 133 1752 270 8902 491 202
Čistý cash flow -114 2691 717 183-137 715107 0282 491 202
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 567 6941 591 2111 374 315607 310299 504
Čistý zisk 461 1671 244 0761 171 741421 332272 229
Čistý zisk v minulom roku 1 244 0761 171 741421 332102 317555 417
Cudzie zdroje -6 646 217-6 560 080-5 023 889-5 926 049-6 524 400
Daň z príjmov 93 339333 019175 581157 6420,0000
Daň z príjmov v minulom roku 333 019175 581157 64230 6130,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 93 339333 019175 581157 6420,0000
Dlhodobé pohľadávky 520 334542 893774 6281 830 156263 566
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,8049,4060,6541,5460,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,0248,3260,6040,8758,27
Doba obratu aktív 72,6472,3974,5667,8295,95
Doba obratu pohľadávok 51,7451,5363,2649,9561,66
Doba splácania záväzkov 48,3547,4658,2741,1357,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,6245,9156,8039,8656,36
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 45,6841,5257,6837,150,0000
EBIT v minulom roku 1 591 2111 374 315607 310159 548583 172
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 567 6941 591 2111 374 315607 310299 504
EBITDA 1 243 3971 364 1111 610 7961 314 527620 873
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 243 3971 364 1111 610 7961 314 527620 873
Finančná páka 2,932,814,412,492,52
Finančné účty 3 736 0893 850 3582 133 1752 270 8902 491 202
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 144 9751 257 3791 467 8831 194 454516 082
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65560,63420,76170,58770,5875
Krátkodobé finančné výpomoci 27 99429 71728 87424 44218 942
Krátkodobé pohľadávky 13 353 07412 599 97118 039 1369 038 46810 298 855
Krátkodobé záväzky 12 769 30311 710 98516 892 4938 672 5849 655 371
Krytie dlhovej služby 94,2896,6459,6746,3922,76
Materiál 335,00382,00333,00260,00345,00
Nákladové úroky 13 18814 11626 99328 33627 275
Nákladové úroky v minulom roku 14 11626 99328 33626 61827 755
Náklady na predaný tovar 97 033 33090 873 721106 419 01677 518 55361 467 997
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 96 387 75290 072 278105 813 55876 969 04161 090 600
Neobežný majetok 1 834 2731 438 2241 196 9321 576 0883 323 857
Obežný majetok 17 609 83216 993 60420 947 27213 139 77413 053 968
Obrat aktív 5,025,044,905,383,80
Obrat neobežného majetku 53,3564,7390,6950,3918,81
Obrat obežného majetku 5,565,485,186,044,79
Obrat zásob 287 725235 791317 758296 035177 074
Odpisy 167 274150 386143 024118 442111 115
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 83 63775 19371 51259 221111 115
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 83 63775 19371 51259 2210,0000
Osobné náklady 445 838926 420585 681620 7310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 98 422109 414143 747120 073104 791
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 543 7576 942 93611 897 2736 665 6050,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 628 4411 394 4621 314 765539 774383 344
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53440,41580,27420,32610,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,872,403,653,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,362,072,932,579,52
Pohľadávky z obchodného styku 13 142 95412 325 00018 023 7508 893 9939 982 656
Pohotová likvidita II. stupeň 1,341,401,191,311,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 58,16-3,8236,48-55,37-2,62
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -8,66121,65-5,103,7891,34
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65880,64460,77350,59840,6026
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,931,813,411,491,52
Pridaná hodnota 834 2642 228 0202 136 1041 903 3661 058 094
Primárna platobná neschopnosť 0,91780,83140,92770,88090,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,328,7310,656,7215,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,328,7310,656,7215,95
Služby 611 035767 319577 880510 722349 640
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 478 29818 465 98322 176 31114 757 90616 436 011
Spotreba materiálu… 34 54334 12427 57838 79027 757
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 27 99429 71728 87424 44218 942
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 97 867 59493 103 082108 555 53779 421 91962 526 091
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 341417,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 97 717 42192 916 571108 347 27378 955 68562 331 799
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 150 173185 170207 847466 234194 292
Účtovný cash flow -114 2691 717 183-137 715107 0282 491 202
Úročený dlh 27 99429 71728 87424 44218 942
Úrokové krytie 43,05112,7250,9121,4310,98
Vlastné imanie 6 646 2176 560 0805 023 8895 926 0496 524 400
Všetky záväzky 12 832 02311 903 15717 152 3108 831 8089 903 865
Výsledok hospodárenia 1 076 1231 215 0661 468 1891 196 085509 758
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 076 1231 215 0661 468 1891 196 085509 758
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 461 1671 244 0761 171 741421 332272 229
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 244 0761 171 741421 332102 317555 417
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 554 5061 577 0951 347 322578 974402 702
Zásoby 335,00382,00333,00260,00345,00
Záväzky 12 832 02311 903 15717 152 3108 831 8089 903 865
Záväzky z obchodného styku 12 062 07810 246 58216 720 2367 834 3150,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 518 3213 303 6464 822 9631 168 7100,0000
Zisk pred zdanením 554 5061 577 0951 347 322578 974402 702
Zmena EBIT 0,35681,162,263,810,5136
Účtovné závierky