PYROCO SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 309 582442 508495 893502 534188 993
Bežná likvidita III. stupeň 68,7232,705,171,83149,52
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,71560,1600-0,0198-2,272,14
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -47,36-4,990,07661,09-189,45
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03830,04830,33902,800,6925
Celkové tržby 2 331 9892 459 4652 308 5862 135 1371 676 448
Celkový dlh 11 40620 404125 551370 25377 328
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -179 622-392 992-460 533-453 186-152 918
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 179 622392 992460 533453 186152 918
Čistý cash flow -213 370-67 5417 347300 268-239 470
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 367 699524 579464 90126 79737 254
Čistý zisk 290 475414 403362 64120 61629 057
Čistý zisk v minulom roku 414 403362 64120 61629 05737 742
Cudzie zdroje -298 176-422 104-370 342-132 281-111 665
Daň z príjmov 77 224110 145102 2606 1818 197
Daň z príjmov v minulom roku 110 145102 2606 1818 19711 128
Daň z príjmov z bežnej činnosti 77 224110 145102 2606 1818 197
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,347,355,598,447,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,58540,00000,00000,06840,0135
Doba obratu aktív 48,4665,6778,4085,9241,15
Doba obratu pohľadávok 20,347,355,598,447,85
Doba splácania záväzkov 0,94642,7420,5557,930,3588
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,70512,0115,1747,080,2752
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,85230,12010,18120,29120,2313
EBIT v minulom roku 524 579464 90126 79737 25448 870
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 367 699524 579464 90126 79737 254
EBITDA 356 381486 195464 20726 04136 257
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 356 381486 195464 20726 04136 257
Finančná páka 1,041,051,343,801,69
Finančné účty 179 622392 992460 533453 186152 918
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9632-0,9539-0,7468-0,2632-0,5908
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96320,95390,74680,26320,5908
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 356 099485 931463 95725 87736 031
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,01460,03060,19350,54790,0067
Krátkodobé pohľadávky 129 96049 51635 36049 34836 075
Krátkodobé záväzky 4 50513 53395 963275 3541 264
Krytie dlhovej služby 0,000015 6840,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,000031,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 31,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 967 6941 984 3321 855 7241 804 7661 370 685
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 737 3751 799 5381 704 4001 735 0201 285 885
Obežný majetok 309 582442 508495 893502 534188 993
Obrat aktív 7,535,564,664,258,87
Obrat obežného majetku 7,535,564,664,258,87
Osobné náklady 5 393-13 804-13 986301 261267 260
Ostatné náklady na finančnú činnosť 282,00264,00250,00164,00226,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 057592,00846,001 384815,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 290 475414 403362 64120 61629 057
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,97420,98180,97920,15590,2602
Podiel EBIT k aktívam 1,191,190,93750,05330,1971
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,191,190,93750,05330,1971
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,211,221,160,11800,1984
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58020,88810,92870,90180,8091
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0148-0,0291-0,03090,91300,8741
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 67,55-34,42-32,381,101,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 67,55-34,42-32,381,101,14
Pohľadávky z obchodného styku 3 7400,00000,0000400,0062,00
Pohotová likvidita II. stupeň 68,7232,705,171,83149,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,406,25-50,41-0,44050,4663
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-2 1790,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,03680,04610,25320,73680,4092
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03830,04830,33902,800,6925
Pridaná hodnota 364 295475 133452 862329 971305 763
Primárna platobná neschopnosť 1,080,00000,00003,4613,15
Rentabilita aktív, ROA 0,93830,93650,73130,04100,1537
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,97420,98180,97920,15590,2602
Rýchla likvidita I. stupeň 39,8729,044,801,65120,98
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,03200,04200,270514,222,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,03200,04200,270514,222,13
Služby 229 604184 794151 32469 74684 740
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 309 582442 508495 893502 534188 993
Spotreba materiálu… 715,000,00000,00000,000060,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 331 9892 459 4652 308 5862 134 7371 676 448
Tržby z predaja tovaru 2 331 9892 459 4652 308 5862 134 7371 676 448
Účtovný cash flow -213 370-67 5417 347300 268-239 470
Úrokové krytie 0,000016 9220,00000,00000,0000
Vlastné imanie 298 176422 104370 342132 281111 665
Všetky záväzky 11 40620 404125 551370 25377 328
Výsledok hospodárenia 356 381486 195464 20726 04136 257
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 356 381486 195464 20726 04136 257
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 290 475414 403362 64120 61629 057
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 414 403362 64120 61629 05737 742
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 367 699524 548464 90126 79737 254
Záväzky 11 40620 404125 551370 25377 328
Záväzky z obchodného styku 4 057592,00846,001 384815,00
Zisk pred zdanením 367 699524 548464 90126 79737 254
Zmena EBIT 0,70091,1317,350,71930,7623