.A.S.A. Marcelová, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 54 65354 88055 41655 96356 564
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,90-2,90-3,02-3,27-2,88
Celkové tržby 400,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 83 40283 80282 81280 64986 671
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-227,00-763,00-1 310-1 911
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000227,00763,001 3101 911
Čistý cash flow -227,00-536,00-547,00-548,001 911
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 173,00-56,00-67,00-68,00-50,00
Čistý zisk 173,00-1 526-2 711-3 185-2 208
Čistý zisk v minulom roku -1 526-2 711-3 185-2 211-2 199
Cudzie zdroje 28 74928 92227 39624 68630 107
Daň z príjmov 0,0000400,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 400,00480,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000400,00480,00960,000,0000
EBIT v minulom roku -56,00-67,00-68,00-54,00-41,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 173,00-56,00-67,00-68,00-50,00
EBITDA 206,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA marža 0,51500,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 206,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -1,90-1,90-2,02-2,27-1,88
Finančné účty 0,0000227,00763,001 3101 911
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,52600,52700,49440,44110,5323
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5260-0,5270-0,4944-0,4411-0,5323
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 173,00-56,00-67,00-68,00-50,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,531,531,491,441,53
Krátkodobé záväzky 83 40283 80282 81280 64986 671
Nákladové úroky 0,00001 0702 1642 1572 158
Nákladové úroky v minulom roku 1 0702 1642 1572 1572 158
Neobežný majetok 54 65354 65354 65354 65354 653
Obežný majetok 0,0000227,00763,001 3101 911
Ostatné náklady na finančnú činnosť 33,0056,0067,0068,0050,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 173,00-1 526-2 711-3 185-2 208
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,56750,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -126,65-53,96-50,08-45,0515,75
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-0,5009-0,2528-0,25410,8855
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,531,531,491,441,53
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,90-2,90-3,02-3,27-2,88
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 404,860,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 404,860,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 54 65354 88055 41655 96356 564
Účtovný cash flow -227,00-536,00-547,00-548,001 911
Vlastné imanie -28 749-28 922-27 396-24 686-30 107
Všetky záväzky 83 40283 80282 81280 64986 671
Výsledok hospodárenia 206,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 206,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 173,00-1 526-2 711-3 185-2 208
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 526-2 711-3 185-2 211-2 199
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 173,00-1 126-2 231-2 225-2 208
Záväzky 83 40283 80282 81280 64986 671
Zisk pred zdanením 173,00-1 126-2 231-2 225-2 208
Zmena EBIT -3,090,83580,98531,261,22