SAGOPLAST, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 309 942235 133202 634161 5580,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,3743,20-70,41-9,360,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000132,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,61-2,77-8,970,12000,0000
Celkové tržby 1 182 0261 243 3691 329 0821 227 9520,0000
Celkový dlh 53 8116 194-4 071-23 0940,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -178 001-69 349-81 709-59 8650,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 185 00169 34981 70959 8650,0000
Čistý cash flow 115 652-12 36021 844-1 8750,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 39 88117 77617 36614 8920,0000
Čistý zisk 37 61514 81113 96213 1180,0000
Čistý zisk v minulom roku 14 81213 96213 1180,00000,0000
Cudzie zdroje -256 131-228 939-206 705-184 6520,0000
Daň z príjmov 2 2662 8432 9781 0670,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8422 9771 0670,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 2662 8432 9781 0670,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,6033,2023,0817,700,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,2431,8622,8417,140,0000
Doba obratu aktív 95,7169,0855,6548,020,0000
Doba obratu pohľadávok 24,6033,2023,0817,700,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,691,31-0,6684-4,640,0000
EBIT v minulom roku 17 77617 36514 8920,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 39 88117 77617 36614 8920,0000
EBITDA 52 96841 61337 39945 0030,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 52 96841 61337 39945 0030,0000
Finančná páka 1,211,030,98030,87490,0000
Finančné účty 185 00169 34981 70959 8650,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8264-0,9737-1,02-1,140,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82640,97371,021,140,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 52 62841 43837 22444 8900,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 7 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 79 661113 00284 05759 5540,0000
Krátkodobé záväzky 44 3384 470-2 434-15 6210,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000341,0987,7963,650,0000
Materiál 7 2698 1214 12625 3270,0000
Nákladové úroky 0,0000122,00426,00707,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 122,00426,00707,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 009 3921 100 8771 182 8611 092 8440,0000
Neobežný majetok 34 18442 03631 24715 3940,0000
Obežný majetok 275 758193 097171 387146 0320,0000
Obrat aktív 3,815,286,567,600,0000
Obrat neobežného majetku 34,5829,5542,5379,770,0000
Obrat obežného majetku 4,296,437,758,410,0000
Odpisy 12 81023 66219 85829 9980,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 40511 8319 92914 9990,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 40511 8319 92914 9990,0000
Osobné náklady 120 229107 979114 241100 8090,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 340,00179,00180,00114,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00004,005,001,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 566-9 895-15 008-23 8930,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 50 42538 47333 82043 1160,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,59690,29490,40320,37050,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69640,76330,78140,74620,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,441,311,281,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,301,071,091,030,0000
Pohľadávky z obchodného styku 68 786108 43683 17257 6760,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,1640,79-68,10-7,650,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,2118,52-9,4698,480,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-101,3151,28-2,650,0000
Pridaná hodnota 172 634141 463146 202135 0980,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,6015,51-33,57-3,830,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,020,1488-0,1089-0,51320,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,020,1488-0,1089-0,51320,0000
Služby 93 73581 89268 41156 8150,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 309 942235 133202 634161 5580,0000
Spotreba materiálu… 915 6571 018 9851 114 4501 036 0290,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 182 0261 242 3401 329 0631 227 9420,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 182 0261 242 3401 329 0631 227 9420,0000
Účtovný cash flow 115 652-12 36021 844-1 8750,0000
Úročený dlh 7 0000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000145,7040,7721,060,0000
Vlastné imanie 256 131228 939206 705184 6520,0000
Všetky záväzky 53 8116 194-4 071-23 0940,0000
Výsledok hospodárenia 40 15817 95117 54115 0050,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 40 15817 95117 54115 0050,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 61514 81113 96213 1180,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 81213 96213 1180,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 39 88117 65416 94014 1850,0000
Zásoby 11 09610 7465 62126 6130,0000
Záväzky 53 8116 194-4 071-23 0940,0000
Záväzky z obchodného styku 1 566-9 895-15 008-23 8930,0000
Zisk pred zdanením 39 88117 65416 94014 1850,0000
Zmena EBIT 2,241,021,170,00000,0000