RE-MED s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 170 599152 04096 057124 022115 740
Bežná likvidita III. stupeň 2,140,88303,721,762,03
Časové rozlíšenie aktív 1 6741 9931 7742 6792 872
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4777-0,0697-0,91540,29080,8568
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,51981,480,46611,180,6869
Celkové tržby 459 739408 872396 910365 0610,0000
Celkový dlh 58 35190 77730 53767 04247 129
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -61 852-38 157-43 932-66 124-34 051
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 61 85238 15743 93266 12434 051
Čistý cash flow 23 695-5 775-22 19218 01434 051
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 64 76064 97866 71758 59558 613
Čistý zisk 50 98550 90551 36245 21358 613
Čistý zisk v minulom roku 50 90551 36245 21342 75481 035
Cudzie zdroje -112 248-61 263-65 520-56 980-68 611
Daň z príjmov 13 77514 07315 35513 3820,0000
Daň z príjmov v minulom roku 14 07315 35513 38212 6370,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 77514 07315 35513 3820,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,0030,0240,9940,9147,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,7629,4940,9940,9141,56
Doba obratu aktív 135,61138,1588,62125,66125,88
Doba obratu pohľadávok 34,0030,0240,9940,9147,37
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000238,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,4375,3222,3762,7743,22
EBIT v minulom roku 64 97866 71758 59555 39181 035
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 64 76064 97866 71758 59558 613
EBITDA 98 62672 44989 77684 10493 617
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 98 62672 44989 77684 10493 617
Finančná páka 1,522,481,472,181,69
Finančné účty 61 85238 15743 93266 12434 051
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6580-0,4029-0,6821-0,4594-0,5928
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65800,40290,68210,45940,5928
Hrubá marža 0,83570,80510,84910,82860,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 98 57472 42989 76685 67693 121
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,29080,54520,25240,49950,3434
Krátkodobé pohľadávky 42 77133 04144 42340 37443 558
Krátkodobé záväzky 49 60282 89024 24261 94539 741
Náklady na predaný tovar 74 95772 52558 58757 74260 723
Neobežný majetok 64 30278 8495 92814 84535 259
Obežný majetok 104 62371 19888 355106 49877 609
Obrat aktív 2,692,644,122,902,90
Obrat neobežného majetku 7,145,0966,7424,279,52
Obrat obežného majetku 4,395,644,483,384,32
Odpisy 33 8146 81823 05426 29616 456
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 9073 40911 52713 14816 456
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 9073 40911 52713 1480,0000
Osobné náklady 299 440263 614256 590231 2000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 52,0020,0010,0028,00496,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 1652 5182 0342 3150,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 84 79957 72374 41671 50975 069
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,45420,83090,78390,79350,8543
Podiel EBIT k aktívam 0,37960,42740,69460,47250,5064
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,37960,42740,69460,47250,5064
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,53520,93970,92900,94390,7712
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,36260,25100,45740,53320,2942
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77930,80080,76130,76430,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00004,53
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,281,251,311,310,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,151,221,211,1716,70
Pohľadávky z obchodného styku 42 47432 45744 42340 37438 211
Pohotová likvidita II. stupeň 2,140,88303,721,762,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,7410,612,95-3,16-2,01
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34200,59710,31790,54060,4072
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,51981,480,46611,180,6869
Pridaná hodnota 384 218329 172337 024302 487274 881
Rentabilita aktív, ROA 0,29890,33480,53470,36460,5064
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,45420,83090,78390,79350,8543
Rýchla likvidita I. stupeň 1,250,46031,811,070,8568
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,59161,250,34010,79710,5034
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,59161,250,34010,79710,5034
Služby 53 55352 20738 77137 70837 065
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 170 599152 04096 057124 022115 740
Spotreba materiálu… 21 40420 31819 81620 03423 658
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 459 175401 809395 611361 029335 604
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,0000112,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000800,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 459 175401 697395 611360 229335 604
Účtovný cash flow 23 695-5 775-22 19218 01434 051
Vlastné imanie 112 24861 26365 52056 98068 611
Všetky záväzky 58 35190 77730 53767 04247 129
Výsledok hospodárenia 64 81265 63166 72258 60877 161
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 64 81265 63166 72258 60877 161
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 50 98550 90551 36245 21358 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 50 90551 36245 21342 75481 035
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 64 76064 97866 71758 59576 685
Záväzky 58 35190 77730 53767 04247 129
Záväzky z obchodného styku 1 1652 5182 0342 3150,0000
Zisk pred zdanením 64 76064 97866 71758 59576 685
Zmena EBIT 0,99660,97391,141,060,7233