MARGITA - ILONA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 089 1901 088 1411 076 781989 8961 010 224
Aktivácia 12 1797 7654 45721 98323 545
Bežná likvidita III. stupeň 2,122,941,442,171,91
Časové rozlíšenie aktív 52,0074,0042,00123,00125,00
Časové rozlíšenie pasív 1 3171 5002 2503 0006 790
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,111,69-0,77981,922,08
Celkové tržby 309 238289 307259 061364 7320,0000
Celkový dlh 11 72320 04617 81824 62628 344
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 269-40 051-15 049-23 291-42 380
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 26940 05115 04923 29142 380
Čistý cash flow -36 78225 002-8 24221 83642 380
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15 418-15 132-26 55042 93218 052
Čistý zisk -15 444-16 322-27 70940 60118 052
Čistý zisk v minulom roku -16 322-27 70940 601-58 24623 306
Cudzie zdroje -1 076 150-1 066 595-1 056 713-962 270-975 090
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00961,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,988,282,996,8110,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,963,880,78190,62904,23
Doba obratu aktív 1 3391 4171 5561 0551 198
Doba obratu pohľadávok 10,988,282,996,8110,67
Doba obratu zásob 3 7152 2971 445658,872 650
Doba splácania záväzkov 6 82725 08012 1315 31971,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,4019,2315,2712,1224,14
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 08013 632661,13773,050,0000
EBIT v minulom roku -15 132-26 55042 932-57 28623 306
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15 418-15 132-26 55042 93218 052
EBITDA 78 68674 66057 712122 51656 619
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 78 68674 66057 712122 51656 619
Finančná páka 1,011,021,021,031,04
Finančné účty 3 26940 05115 04923 29142 380
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9880-0,9802-0,9814-0,9721-0,9652
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98800,98020,98140,97210,9652
Hrubá marža 0,69430,64220,65940,70720,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 78 25674 20657 374122 24856 159
Krátkodobé pohľadávky 8 9296 3612 0666 3908 999
Krátkodobé záväzky 6 02314 77310 56911 36620 358
Krytie dlhovej služby 58,5943,1623,5728,048,34
Nákladové úroky 26,00230,00199,001 3700,0000
Nákladové úroky v minulom roku 230,00199,001 3700,00000,0000
Náklady na predaný tovar 82 19994 59481 72184 40579 765
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 322,00215,00318,00780,0046,00
Neobežný majetok 1 073 6631 040 3021 058 365958 684958 386
Obežný majetok 15 47547 76518 37431 08951 713
Obrat obežného majetku 19,195,8713,7511,015,95
Obrat zásob 0,09830,15890,25260,55400,1377
Odpisy 93 68689 33683 92479 32038 112
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 46 84344 66841 96239 66038 112
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 46 84344 66841 96239 6600,0000
Osobné náklady 173 839147 068146 715164 8650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 477,00489,00374,00304,00460,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 47,0035,0036,0036,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 953,008 030576,001 6520,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 78 24273 01456 215119 92156 164
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80970,79160,85880,63910,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 666,75864,14537,21330,712,21
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,261,161,560,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,80250,78590,74071,065,98
Pohľadávky z obchodného styku 4 8482 982541,00590,003 566
Pohotová likvidita II. stupeň 1,672,861,342,071,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 29,26-42,66128,21-44,07-23,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 415108,70-41,4215,940,0000
Pridaná hodnota 214 695185 790170 833257 954227 990
Primárna platobná neschopnosť 0,19662,691,062,800,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,44542,461,171,621,56
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,14900,26850,30870,20100,5006
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,14900,26850,30870,20100,5006
Služby 48 24648 89441 06652 42250 918
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 089 1901 088 1411 076 781989 8961 010 224
Spotreba materiálu… 45 81053 25044 79453 18652 346
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 296 894280 384252 554342 359307 755
Tržby z predaja tovaru 412,00261,00339,00689,0073,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 296 482280 123252 215341 670307 682
Účtovný cash flow -36 78225 002-8 24221 83642 380
Úrokové krytie -593,00-65,79-133,4231,340,0000
Vlastné imanie 1 076 1501 066 5951 056 713962 270975 090
Všetky záväzky 11 72320 04617 81824 62628 344
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 317750,001 5002 2502 500
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000750,00750,00750,004 290
Výsledok hospodárenia -15 000-14 676-26 21243 19618 507
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 000-14 676-26 21243 19618 507
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 444-16 322-27 70940 60118 052
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -16 322-27 70940 601-58 24623 306
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 444-15 362-26 74941 56218 053
Zásoby 3 2771 3531 2591 408334,00
Záväzky 11 72320 04617 81824 62628 344
Záväzky z obchodného styku 953,008 030576,001 6520,0000
Zisk pred zdanením -15 444-15 362-26 74941 56218 053
Zmena EBIT 1,020,5699-0,6184-0,74940,7746