POLPLAST-SK spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 541 570469 941366 179315 934292 108
Bankové úvery 209 214117 61551 9430,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,661,210,97221,471,55
Bežné bankové úvery 16 5770,000016 4950,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 4 2404 5041 3545 5052 277
Časové rozlíšenie pasív 58,0058,0058,0058,004 638
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,452,021,551,391,30
Celkové tržby 1 184 8541 150 2181 127 9141 288 9321 096 819
Celkový dlh 384 405314 503222 821183 941162 236
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 177 19484 83337 636-24 316-71 776
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 02047 78229 30749 31671 776
Čistý cash flow -15 76218 475-20 009-22 46023 559
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 65918 40715 13212 8247 646
Čistý zisk 1 72812 07911 3656 7015 701
Čistý zisk v minulom roku 12 07911 3656 7015 7012 597
Cudzie zdroje -157 107-155 380-143 300-131 935-125 234
Daň z príjmov 0,00003 5133 0986 1231 744
Daň z príjmov v minulom roku 3 5133 0986 1231 744794,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00003 5133 0986 1231 744
Dlhodobé bankové úvery 192 637117 61535 4480,00000,0000
Dlhodobý dlh 192 637117 61535 4480,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,319,5114,6926,8924,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,499,4313,5126,9924,80
Doba obratu aktív 167,28155,55119,1389,4797,74
Doba obratu pohľadávok 8,319,5114,6926,8924,88
Doba obratu zásob 112,5369,4247,1741,7544,43
Doba splácania záväzkov 77,3380,8769,6555,5766,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 53,1059,1249,7744,2953,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 73,0473,5663,5549,0264,74
EBIT v minulom roku 18 40715 13212 8247 6464 119
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 65918 40715 13212 8247 646
EBITDA 59 42462 86541 25222 99925 465
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 59 42462 86541 25222 99925 465
Finančná páka 3,453,022,562,392,33
Finančné účty 32 02047 78229 30749 31671 776
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 53 614150 11235 59720 18022 458
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,31740,38010,41780,49500,5477
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000015 00015 00025 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 26 91628 71945 14394 94774 347
Krátkodobé záväzky 171 899178 606152 998156 400159 980
Krytie dlhovej služby 63,8322,3361,660,00005,33
Materiál 329,00431,00358,00112,00215,00
Nákladové úroky 931,002 815669,000,0000201,00
Nákladové úroky v minulom roku 2 815669,000,0000201,00728,00
Náklady na predaný tovar 1 040 282956 267956 9431 200 0641 011 007
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 811 403806 111801 7501 027 307877 862
Neobežný majetok 228 243235 620186 76648 65936 852
Obežný majetok 309 087229 817178 059261 770252 979
Obrat aktív 2,182,353,064,083,73
Obrat neobežného majetku 5,184,686,0126,4929,60
Obrat obežného majetku 3,824,806,304,924,31
Obrat zásob 3,245,267,748,748,22
Odpisy 50 16043 23816 8205 63812 106
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 08021 6198 4102 8196 053
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 08021 6198 4102 8196 053
Osobné náklady 105 12394 58978 39566 95064 098
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 8102 7535 6552 8233 026
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00004,0019,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 162 369162 466139 602137 964155 716
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 51 88855 31728 18512 33917 807
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74350,64590,47510,75340,8024
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,341,552,101,331,25
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91051,061,731,221,05
Pohľadávky z obchodného styku 24 25828 49241 52995 31074 120
Pohotová likvidita II. stupeň 0,33510,41830,41070,82540,9015
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,97-8,417,165,87-5,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -16,936,56-29,910,0000117,21
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70980,66920,60850,58220,5554
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,452,021,551,391,30
Pridaná hodnota 141 381146 450164 99288 86879 883
Primárna platobná neschopnosť 6,695,703,361,452,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,475,005,408,006,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,475,005,408,006,37
Služby 133 556100 920108 118119 65985 176
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 541 570469 941366 179315 934292 108
Spotreba materiálu… 95 32349 23647 07553 09847 969
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 209 214132 61566 94325 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 181 6631 147 7171 121 9351 288 9321 090 890
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000045 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 181 4421 102 3451 121 9351 288 9321 090 890
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 221,00372,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -15 76218 475-20 009-22 46023 559
Úročený dlh 209 214132 61566 94325 0000,0000
Úrokové krytie 2,866,5422,620,000038,04
Vlastné imanie 157 107155 380143 300131 935125 234
Všetky záväzky 384 405314 503222 821183 941162 236
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,00004 580
Výsledok hospodárenia 9 26420 53924 43217 36113 359
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 26420 53924 43217 36113 359
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 72812 07911 3656 7015 701
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 07911 3656 7015 7012 597
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 72815 59214 46312 8247 445
Zásoby 250 151153 316103 609117 507106 856
Záväzky 384 405314 503222 821183 941162 236
Záväzky z obchodného styku 162 369162 466139 602137 964155 716
Zisk pred zdanením 1 72815 59214 46312 8247 445
Zmena EBIT 0,14451,221,181,681,86
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000044 0880,00000,00000,0000
Účtovné závierky