TIPES SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 2356 2353 3403 8205 483
Bežná likvidita III. stupeň 5,175,172,773,164,54
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,16650,16650,56420,56420,5642
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,24010,24010,56590,46190,2823
Celkové tržby 0,00003 3750,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 2071 2071 2071 2071 207
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -201,00-201,00-681,00-681,00-681,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,85780,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 201,00201,00681,00681,00681,00
Čistý cash flow 201,00201,00681,00681,00681,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00003 3750,0000-703,000,0000
Čistý zisk 0,00002 895-480,00-1 1830,0000
Čistý zisk v minulom roku 2 895-480,00-1 1830,00000,0000
Cudzie zdroje -5 028-5 028-2 133-2 613-4 276
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000652,570,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000365,000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000674,300,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000652,570,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000130,530,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 3750,0000-703,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00003 3750,0000-703,000,0000
EBITDA 0,00003 3750,0000-703,000,0000
EBITDA marža 0,00001,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00003 3750,0000-703,000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,14220,0000-0,68280,0000
Finančná páka 1,241,241,571,461,28
Finančné účty 201,00201,00681,00681,00681,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8064-0,8064-0,6386-0,6840-0,7799
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80640,80640,63860,68400,7799
Hrubá marža 0,00001,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00003 3750,0000-703,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 6 0346 0342 6593 1394 802
Krátkodobé záväzky 1 2071 2071 2071 2071 207
Obežný majetok 6 2356 2353 3403 8205 483
Obrat aktív 0,00000,54130,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,54130,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00002 895-480,00-1 1830,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,5758-0,2250-0,45270,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,54130,0000-0,18400,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,54130,0000-0,18400,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,67120,0000-0,26900,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 3753 3750,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,175,172,773,164,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -25,01-25,01-3,13-3,84-6,28
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,24010,24010,56590,46190,2823
Pridaná hodnota 0,00003 3750,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,5758-0,2250-0,45270,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,16650,16650,56420,56420,5642
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,35760,0000-1,720,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,35760,0000-1,720,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 2356 2353 3403 8205 483
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00003 3750,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00003 3750,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 201,00201,00681,00681,00681,00
Vlastné imanie 5 0285 0282 1332 6134 276
Všetky záväzky 1 2071 2071 2071 2071 207
Výsledok hospodárenia 0,00003 3750,0000-703,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00003 3750,0000-703,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00002 895-480,00-1 1830,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 895-480,00-1 1830,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00003 3750,0000-703,000,0000
Záväzky 1 2071 2071 2071 2071 207
Zisk pred zdanením 0,00003 3750,0000-703,000,0000