Prington Leasreal, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 770 312614 7061 067 0921 147 218843 450
Bežná likvidita III. stupeň 46,48-8,720,90430,40390,8010
Časové rozlíšenie aktív 33,0053,002 0702 4121 967
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00002 000261,00282,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,86-1,560,0381-0,01360,0693
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0210-0,09540,84862,061,13
Celkové tržby 82 000115 097275 440107 352105 760
Celkový dlh 15 849-64 802488 933772 091446 437
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -241 648-148 852189 660407 231-42 690
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,91410,89790,73081,671,47
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 241 648148 85247 82038 24942 690
Čistý cash flow 92 796101 0329 571-4 44130 958
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 92 834119 601253 749172 526111 889
Čistý zisk 74 954103 349201 293179 283155 044
Čistý zisk v minulom roku 103 349201 293179 283155 044138 914
Cudzie zdroje -754 463-679 508-576 159-374 866-396 731
Daň z príjmov 17 88015 76950 291-7 067-43 437
Daň z príjmov v minulom roku 15 76950 291-7 067-43 437-1 186
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 88015 76950 291-7 067-43 437
Dlhodobé pohľadávky 386,0016 604589 930802 068452 420
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 8891 120437,17797,251 122
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 499,5656,598,29129,89189,23
Doba obratu aktív 3 4291 9791 4244 4303 787
Doba obratu pohľadávok 1 8911 1741 2243 8953 153
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,55-208,66335,541 2612 004
EBIT v minulom roku 119 601253 749172 526111 889139 985
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 92 834119 601253 749172 526111 889
EBITDA 79 095101 230206 500118 40451 464
EBITDA marža 0,96460,87950,74971,100,4866
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 79 095101 230206 500118 40451 464
Finančná páka 1,020,90461,853,062,13
Finančné účty 241 648148 85247 82038 24942 690
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9794-1,11-0,5399-0,3268-0,4704
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97941,110,53990,32680,4704
Hrubá marža 0,94950,67850,75730,82640,7345
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 79 011101 146206 402118 33451 588
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,0206-0,10540,23560,28470,5293
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,0000237 480445 4800,0000
Krátkodobé pohľadávky 424 468347 879327 613206 454249 961
Krátkodobé záväzky 15 849-64 802251 453326 611446 437
Krytie dlhovej služby 0,0000209,5995,38381,95182,50
Nákladové úroky 0,0000483,002 165310,00282,00
Nákladové úroky v minulom roku 483,002 165310,00282,002 257
Náklady na predaný tovar 4 14035 26564 9455 8053 619
Neobežný majetok 33 19433 19433 19433 19433 194
Obežný majetok 737 085581 4591 031 8281 111 612808 289
Obrat neobežného majetku 2,473,428,242,852,45
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0084,00100,0070,00-124,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 5,00-69 239193 519276 491383 526
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 74 954103 349201 293179 283155 044
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,130,87780,0347-0,04140,2927
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,130,89130,0350-0,04700,3808
Pohľadávky z obchodného styku 112 23117 5746 21633 63542 150
Pohotová likvidita II. stupeň 42,03-7,670,76900,32000,6595
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,13-6,73-60,2084,41-12,82
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000209,184,42-14,33109,78
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,0206-0,10540,45820,67300,5293
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0210-0,09540,84862,061,13
Pridaná hodnota 77 86078 093208 58588 71577 682
Primárna platobná neschopnosť 0,0000-3,9431,138,229,10
Rýchla likvidita I. stupeň 15,25-2,300,09740,04950,0956
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,2004-0,64012,376,528,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,2004-0,64012,376,528,67
Služby 4 14035 26564 9455 8051 863
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 770 312614 7061 067 0921 147 218843 450
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,00001 756
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000237 480445 4800,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 82 000113 358273 53194 52081 301
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 82 000113 358273 53094 52081 301
Účtovný cash flow 92 796101 0329 571-4 44130 958
Úročený dlh 0,00000,0000237 480445 4800,0000
Úrokové krytie 0,0000247,62117,21556,54396,77
Vlastné imanie 754 463679 508576 159374 866396 731
Všetky záväzky 15 849-64 802488 933772 091446 437
Výsledok hospodárenia 79 095101 230206 501118 40451 464
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 79 095101 230206 501118 40451 464
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 74 954103 349201 293179 283155 044
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 103 349201 293179 283155 044138 914
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 92 834119 118251 584172 216111 607
Zásoby 70 58368 12466 46564 84163 218
Záväzky 15 849-64 802488 933772 091446 437
Záväzky z obchodného styku 5,00-69 239193 519276 491383 526
Zisk pred zdanením 92 834119 118251 584172 216111 607
Zmena EBIT 0,77620,47131,471,540,7993