BALMARK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,00000,00000,0000306,00786,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00000,00000,63750,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,00001,76-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,00000,63750,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,0000-1,0000-2,760,0000
Celkový dlh 1 1341 134654,00480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,00000,0000-306,00-786,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00000,0000306,00786,00
Čistý cash flow 0,00000,00000,0000306,00786,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,00000,0000-54,00
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-480,00-54,00
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-480,00-480,00-51,00
Cudzie zdroje 1 1341 134654,00174,00-786,00
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000-51,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,00000,0000-54,00
EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-54,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00000,0000-54,00
Finančná páka 0,00000,00000,0000-1,761,0000
Finančné účty 0,00000,00000,0000306,00786,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,00000,00000,5686-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,00000,0000-0,56861,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-54,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,00000,00001,570,0000
Krátkodobé záväzky 1 1341 134654,00480,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00000,000054,00
Obežný majetok 0,00000,00000,0000306,00786,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-480,00-54,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,42330,73392,76-0,0687
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,00000,00001,00001,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00000,00000,63750,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,5686-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,00000,00001,570,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,0000-1,0000-2,760,0000
Pridaná hodnota 0,00000,00000,00000,0000-54,00
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,00000,0000-1,57-0,0687
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,42330,73392,76-0,0687
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00000,00000,63750,0000
Služby 0,00000,00000,00000,000054,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,00000,0000306,00786,00
Účtovný cash flow 0,00000,00000,0000306,00786,00
Vlastné imanie -1 134-1 134-654,00-174,00786,00
Všetky záväzky 1 1341 134654,00480,000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,00000,0000-54,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-54,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-480,00-54,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-480,00-480,00-51,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-54,00
Záväzky 1 1341 134654,00480,000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-54,00
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,00001,06

Činnosti firmy
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Prevádzkovanie výdajne stravy
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných..
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne..
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Reklamné a marketingové služby
Prevádzkovanie športových zariadení
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Počítačové služby
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Správa bytového, alebo nebytového fondu
Zasielateľstvo
Prenájom hnuteľných vecí
Prevádzka malých plavidiel
Skladovanie
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov..
Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Kopanie studní
Výroba nápojov
Administratívne služby
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Sťahovacie služby
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Čistenie kanalizačných systémov
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Čistiace a upratovacie služby
Vykonávanie odťahovej služby
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Prípravné práce k realizácii stavby