CENTER - DEVÄŤ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 341 9562 418 6212 423 1862 544 6182 046 441
Bankové úvery 40 66947 97847 97865 69656 800
Bežné bankové úvery 40 66947 97847 97865 69656 800
Časové rozlíšenie aktív 1 7611 7611 7611 1851 976
Časové rozlíšenie pasív 1 665 4421 769 5011 768 4711 768 1971 768 047
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,38490,00000,40210,1351-0,9629
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,02920,0000-0,0544-0,048319,21
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 16,6414,519,403,640,3200
Celkové tržby 143 99817 45232 94681 4220,0000
Celkový dlh 638 158607 268591 734609 11767 483
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -43 513-50 967-50 967-58 576-146 280
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0243-1,21-3,170,00070,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 84 18298 94598 945124 272203 080
Čistý cash flow -14 7630,0000-25 327-22 603203 080
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 496-20 168-103 2466 26310 609
Čistý zisk -3 497-21 128-104 32454,003 740
Čistý zisk v minulom roku -21 128-104 32454,00-43 6604 120
Cudzie zdroje -38 356-41 852-62 981-167 304-210 911
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky -11 718-252,00-252,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 5753 196849,44392,98108,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 2422 460600,87273,4113,88
Doba obratu aktív 28 51979 25326 84714 0006 458
Doba obratu pohľadávok 1 4323 187846,64392,98108,76
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000053,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6 15415 6655 1572 57433,35
EBIT v minulom roku -20 168-103 2466 263-40 2377 276
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 496-20 168-103 2466 26310 609
EBITDA 204 67830 86083 55293 90987 230
EBITDA marža 1,421,772,541,150,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 204 67830 86083 55293 90987 230
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,0476-0,00930,94670,0000
Finančná páka 61,0657,7938,4715,219,70
Finančné účty 84 18298 94598 945124 272203 080
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 204 14430 668100 102209 60468 297
Krátkodobé pohľadávky 129 34197 52176 66871 42634 467
Krátkodobé záväzky 505 354478 070465 459467 88510 570
Nákladové úroky 1,00000,0000118,005 2496 869
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000118,005 2492 4633 156
Náklady na predaný tovar 36 10011 78941 09970 314-92 007
Neobežný majetok 1 929 0572 011 3132 036 7312 138 4021 648 329
Obežný majetok 411 138405 547384 694405 031396 136
Odpisy 207 52450 836203 342203 34257 729
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 103 76225 418101 671101 67157 729
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 103 76225 418101 671101 6710,0000
Osobné náklady 5 9640,00009 21413 5530,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 534,00192,00875,003 41618 933
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000017 425119 1110,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 135 420106 92894 31596 8970,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 204 02729 70899 018203 39661 469
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0443-0,2352-0,94020,00020,0140
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0204-0,1179-0,54550,02030,0396
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,97340,0000-1,13-3,410,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,10250,0000-0,7687-0,27760,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,87
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,030,0000-0,8851-0,29310,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,0287-0,0128-0,0384-0,01833,60
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,49250,0000-0,7688-0,34071,76
Pohľadávky z obchodného styku 101 98775 08654 23349 6944 400
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,600,00002,497,40-1,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -14 7630,0000-214,64-4,3129,56
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 16,6414,519,403,640,3200
Pridaná hodnota -6 127-650,00-8 155-3 973207 675
Primárna platobná neschopnosť 1,331,421,741,950,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0912-0,5048-1,660,00030,0177
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,1219,687,086,490,7736
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,1219,687,086,490,7736
Služby 13 1485 38215 61238 54619 294
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 341 9562 418 6212 423 1862 544 6182 046 441
Spotreba materiálu… 22 9526 40725 48731 76853 012
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 40 66947 97847 97865 69656 800
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 29 97311 13932 94466 341115 668
Tržby z predaja tovaru 210,002 71312 47729 4550,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 29 7638 42620 46736 886115 668
Účtovný cash flow -14 7630,0000-25 327-22 603203 080
Úročený dlh 40 66947 97847 97865 69656 800
Úrokové krytie -3 4960,0000-874,971,191,54
Vlastné imanie 38 35641 85262 981167 304210 911
Všetky záväzky 638 158607 268591 734609 11767 483
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 665 0471 768 0471 768 0471 768 0471 768 047
Výsledok hospodárenia -2 846-19 976-119 790-109 43329 501
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 846-19 976-119 790-109 43329 501
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 497-21 128-104 32454,003 740
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -21 128-104 32454,00-43 6604 120
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 497-20 168-103 3641 0143 744
Zásoby 209 333209 333209 333209 333158 589
Záväzky 638 158607 268591 734609 11767 483
Záväzky z obchodného styku 135 420106 92894 31596 8970,0000
Zisk pred zdanením -3 497-20 168-103 3641 0143 744
Zmena EBIT 0,17330,1953-16,49-0,15571,46
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000164 313
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000164 313