Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 457 226 742471 984 939477 629 228457 927 633427 454 804
Aktivácia 1 857 2221 918 0821 828 4491 615 0551 289 586
Bankové úvery 47 258 19350 559 57150 158 69837 535 06566 462 962
Bežné bankové úvery 7 143 7517 104 2558 554 74111 517 07647 077 229
Časové rozlíšenie aktív 4 124 3543 689 0102 532 5222 534 1292 666 892
Časové rozlíšenie pasív 185 324 282195 584 849196 899 452178 884 616133 049 705
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,40440,41190,43670,43560,5215
Celkové tržby 75 498 67374 110 17570 159 15765 814 59464 695 332
Celkový dlh 78 299 42680 631 44685 329 37584 675 060100 904 743
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 42 151 30044 118 12542 461 85931 470 07060 470 976
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 106 8936 441 4467 696 8396 064 9955 991 986
Čistý cash flow -1 334 553-1 255 3931 631 84473 009-2 726 221
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 512 8261 204 8111 629 784741 8421 026 320
Čistý zisk -2 165 610368 2431 032 444867 601737 169
Čistý zisk v minulom roku 368 2431 032 444867 601737 1696 429
Cudzie zdroje -193 603 034-195 768 644-195 400 401-194 367 957-193 500 356
Daň z príjmov 287 375444 890211 698-663 156-107 231
Daň z príjmov v minulom roku 444 890211 698-663 156-107 231334 220
Daň z príjmov z bežnej činnosti 287 375444 890211 698-663 156-107 231
Dlhodobé bankové úvery 40 114 44243 455 31641 603 95726 017 98919 385 733
Dlhodobé pohľadávky 418 234418 407418 457792 344800 410
Dlhodobý dlh 40 114 44243 455 31641 603 95726 017 98919 385 733
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,3859,3345,9745,81110,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,2837,6744,7944,5745,99
Doba obratu aktív 2 6692 7872 9032 9412 739
Doba obratu pohľadávok 61,8261,8048,5150,90115,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 53,0254,3885,22132,2170,73
EBIT v minulom roku 1 204 8111 629 784741 8421 026 320744 836
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 512 8261 204 8111 629 784741 8421 026 320
EBITDA 46 511 55650 389 62745 153 24442 028 87739 645 005
EBITDA marža 0,61610,67990,64360,63860,6128
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 46 511 55650 389 62745 153 24442 028 87739 645 005
Efektívna daňová sadzba -0,15300,54710,1702-3,24-0,1702
Finančná páka 2,362,412,442,362,21
Finančné účty 5 106 8936 441 4467 696 8396 064 9955 991 986
Hrubá marža 0,55490,56980,58760,59880,6085
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 47 579 93150 351 49444 885 54442 515 55439 689 758
Krátkodobé pohľadávky 10 171 24410 048 9977 561 7387 133 40817 253 092
Krátkodobé záväzky 9 081 6809 209 97314 019 72820 585 75511 038 912
Materiál 1 844 4771 850 7311 689 9351 632 0451 481 320
Nákladové úroky 365 409391 678385 642537 397396 382
Nákladové úroky v minulom roku 391 678385 642537 397396 382404 187
Náklady na predaný tovar 20 623 33819 582 51018 820 48117 424 59517 590 908
Neobežný majetok 435 561 540449 536 348457 729 737439 770 712399 261 104
Obežný majetok 17 540 84818 759 58117 366 96915 622 79225 526 808
Obrat obežného majetku 3,563,303,463,642,23
Odpisy 49 040 53949 101 95243 184 34441 287 47537 936 406
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 24 480 63424 550 97621 592 17221 092 60219 271 855
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 24 559 90524 550 97621 592 17220 194 87318 664 551
Osobné náklady 28 333 18624 959 40924 652 83523 386 77922 360 594
Ostatné náklady na finančnú činnosť -997 533113 065389 38284 547817 919
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 348 3846 080 16710 422 77317 401 3258 289 360
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46 874 92949 470 19544 216 78842 155 07638 673 575
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67640,59110,59800,59340,5680
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,481,691,671,691,76
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,54140,57020,60770,60940,6529
Pohľadávky z obchodného styku 6 557 7436 380 5377 368 8206 940 6297 177 280
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 145,07155,94-119,74-2 66270,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,65-3,214,230,1359-6,88
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,40440,41190,43670,43560,5215
Pridaná hodnota 41 891 32342 227 78941 222 46139 409 43139 367 874
Primárna platobná neschopnosť 0,81560,95291,412,511,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,681,601,892,012,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,681,601,892,012,55
Služby 8 979 9237 776 0307 268 3926 963 6176 929 474
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 457 226 742471 984 939477 629 228457 927 633427 454 804
Spotreba materiálu… 13 500 63713 724 56213 380 53812 076 03311 951 020
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 47 258 19350 559 57150 158 69837 535 06566 462 962
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 857 2220,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 62 557 99361 857 42960 106 97257 119 42757 396 495
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 35 42137 46660 841285 612431 336
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 62 522 57261 819 96360 046 13156 833 81556 965 159
Účtovný cash flow -1 334 553-1 255 3931 631 84473 009-2 726 221
Úročený dlh 47 258 19350 559 57150 158 69837 535 06566 462 962
Úrokové krytie -4,143,084,231,382,59
Vlastné imanie 193 603 034195 768 644195 400 401194 367 957193 500 356
Všetky záväzky 78 299 42680 631 44685 329 37584 675 060100 904 743
Výnosy budúcich období dlhodobé 175 296 244185 307 610189 274 962171 092 995127 223 373
Výnosy budúcich období krátkodobé 9 996 63110 239 8387 598 4137 724 4275 752 101
Výsledok hospodárenia -2 509 5861 318 4772 019 829825 7021 842 497
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 509 5861 318 4772 019 829825 7021 842 497
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 165 610368 2431 032 444867 601737 169
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 368 2431 032 444867 601737 1696 429
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 878 235813 1331 244 142204 445629 938
Zásoby 1 844 4771 850 7311 689 9351 632 0451 481 320
Záväzky 78 299 42680 631 44685 329 37584 675 060100 904 743
Záväzky z obchodného styku 5 348 3846 080 16710 422 77317 401 3258 289 360
Zisk pred zdanením -1 878 235813 1331 244 142204 445629 938
Zmena EBIT -1,260,73922,200,72281,38
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 16 0246 6649 912201 312297 438
Účtovné závierky