Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 471 984 939477 629 228457 927 633427 454 804364 911 438
Aktivácia 1 918 0821 828 4491 615 0551 289 5861 304 698
Bankové úvery 50 559 57150 158 69837 535 06566 462 9621 873 984
Bežné bankové úvery 7 104 2558 554 74111 517 07647 077 2291 873 984
Časové rozlíšenie aktív 3 689 0102 532 5222 534 1292 666 8923 472 461
Časové rozlíšenie pasív 195 584 849196 899 452178 884 616133 049 705122 459 456
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,13630,11640,0035-0,24701,09
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,41190,43670,43560,52150,2578
Celkové tržby 74 110 17570 159 15765 814 59464 695 3320,0000
Celkový dlh 80 631 44685 329 37584 675 060100 904 74349 695 224
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 44 118 12542 461 85931 470 07060 470 976-9 872 585
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 441 4467 696 8396 064 9955 991 98611 746 569
Čistý cash flow -1 255 3931 631 84473 009-2 726 22111 746 569
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 204 8111 629 784741 8421 026 3201 220 845
Čistý zisk 368 2431 032 444867 601737 169785 860
Čistý zisk v minulom roku 1 032 444867 601737 1696 429246 023
Cudzie zdroje -195 768 644-195 400 401-194 367 957-193 500 356-192 756 758
Daň z príjmov 444 890211 698-663 156-107 2310,0000
Daň z príjmov v minulom roku 211 698-663 156-107 231334 2200,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 444 890211 698-663 156-107 2310,0000
Dlhodobé bankové úvery 43 455 31641 603 95726 017 98919 385 7330,0000
Dlhodobé pohľadávky 418 407418 457792 344800 41012 325
Dlhodobý dlh 43 455 31641 603 95726 017 98919 385 7330,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,3345,9745,81110,5562,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,6744,7944,5745,9961,19
Doba obratu aktív 2 7872 9032 9412 7392 420
Doba obratu pohľadávok 61,8048,5150,90115,6862,26
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000203,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,3885,22132,2170,7371,74
EBIT v minulom roku 1 629 784741 8421 026 320744 836686 455
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 204 8111 629 784741 8421 026 3201 220 845
EBITDA 50 389 62745 153 24442 028 87739 645 00519 531 345
EBITDA marža 0,67990,64360,63860,61280,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 50 389 62745 153 24442 028 87739 645 00519 531 345
Efektívna daňová sadzba 0,54710,1702-3,24-0,17020,0000
Finančná páka 2,412,442,362,211,89
Finančné účty 6 441 4467 696 8396 064 9955 991 98611 746 569
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4148-0,4091-0,4245-0,4527-0,5282
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41480,40910,42450,45270,5282
Hrubá marža 0,56980,58760,59880,60850,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 50 351 49444 885 54442 515 55439 689 75819 501 160
Krátkodobé pohľadávky 10 048 9977 561 7387 133 40817 253 0929 374 651
Krátkodobé záväzky 9 209 97314 019 72820 585 75511 038 91210 817 445
Materiál 1 850 7311 689 9351 632 0451 481 3201 181 885
Nákladové úroky 391 678385 642537 397396 382434 985
Nákladové úroky v minulom roku 385 642537 397396 382404 187440 432
Náklady na predaný tovar 19 582 51018 820 48117 424 59517 590 90818 089 802
Neobežný majetok 449 536 348457 729 737439 770 712399 261 104339 123 547
Obežný majetok 18 759 58117 366 96915 622 79225 526 80822 315 430
Obrat obežného majetku 3,303,463,642,232,47
Odpisy 49 101 95243 184 34441 287 47537 936 40617 649 366
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 24 550 97621 592 17221 092 60219 271 85517 649 366
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 24 550 97621 592 17220 194 87318 664 5510,0000
Osobné náklady 24 959 40924 652 83523 386 77922 360 5940,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 113 065389 38284 547817 91930 185
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 080 16710 422 77317 401 3258 289 3600,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 49 470 19544 216 78842 155 07638 673 57518 435 226
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59110,59800,59340,56800,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,90
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,691,671,691,760,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,57020,60770,60940,65292,09
Pohľadávky z obchodného styku 6 380 5377 368 8206 940 6297 177 2809 226 079
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 155,94-119,74-2 66270,98-16,41
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,214,230,1359-6,8827,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,41190,43670,43560,52150,2578
Pridaná hodnota 42 227 78941 222 46139 409 43139 367 87436 943 844
Primárna platobná neschopnosť 0,95291,412,511,150,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,601,892,012,552,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,601,892,012,552,54
Služby 7 776 0307 268 3926 963 6176 929 4746 174 233
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 471 984 939477 629 228457 927 633427 454 804364 911 438
Spotreba materiálu… 13 724 56213 380 53812 076 03311 951 02013 220 267
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 50 559 57150 158 69837 535 06566 462 9621 873 984
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 61 857 42960 106 97257 119 42757 396 49555 033 646
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 37 46660 841285 612431 3360,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 61 819 96360 046 13156 833 81556 965 15955 033 646
Účtovný cash flow -1 255 3931 631 84473 009-2 726 22111 746 569
Úročený dlh 50 559 57150 158 69837 535 06566 462 9621 873 984
Úrokové krytie 3,084,231,382,592,81
Vlastné imanie 195 768 644195 400 401194 367 957193 500 356192 756 758
Všetky záväzky 80 631 44685 329 37584 675 060100 904 74349 695 224
Výnosy budúcich období dlhodobé 185 307 610189 274 962171 092 995127 223 373117 287 352
Výnosy budúcich období krátkodobé 10 239 8387 598 4137 724 4275 752 1015 072 127
Výsledok hospodárenia 1 318 4772 019 829825 7021 842 4971 829 869
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 318 4772 019 829825 7021 842 4971 829 869
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 368 2431 032 444867 601737 169785 860
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 032 444867 601737 1696 429246 023
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 813 1331 244 142204 445629 9381 328 486
Zásoby 1 850 7311 689 9351 632 0451 481 3201 181 885
Záväzky 80 631 44685 329 37584 675 060100 904 74349 695 224
Záväzky z obchodného styku 6 080 16710 422 77317 401 3258 289 3600,0000
Zisk pred zdanením 813 1331 244 142204 445629 9381 328 486
Zmena EBIT 0,73922,200,72281,381,78
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 6649 912201 312297 43852 110
Účtovné závierky