G.B.A., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 283 360251 764199 048236 786245 838
Bežná likvidita III. stupeň 2,631,511,422,370,4008
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000015,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00005 384
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -7,83-3,14-1,32-1,68-0,0758
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,060,93841,610,88790,0543
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 33,8446,2325,3614,045,25
Celkové tržby 162 626137 383110 413145 2050,0000
Celkový dlh 275 226246 433191 496221 047201 987
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -44 501-1 258-1 934-26 486-2 914
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 63 70116 7589 93426 4862 914
Čistý cash flow 63 70116 7589 93426 4862 914
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 803-1 260-49 516-4 398-27 180
Čistý zisk 2 802-2 221-50 476-4 398-27 189
Čistý zisk v minulom roku -2 221-50 476-4 398-18 158-21 579
Cudzie zdroje -8 134-5 331-7 552-15 739-38 467
Daň z príjmov 0,0000960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,0975,2119,05109,4647,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,7374,6912,24107,7847,92
Doba obratu aktív 683,76668,89665,35686,111 067
Doba obratu pohľadávok 19,0975,2119,05109,4647,98
Doba obratu zásob 0,00000,0000495,170,0000369,07
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000683,500,0000236,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,3747,4520,5986,44233,01
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000072,690,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 260-49 516-4 398-17 190-21 579
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 803-1 260-49 516-4 398-27 180
EBITDA -3 1312 458-18 06813 211-25 471
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 1312 458-18 06813 211-25 471
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,7613-0,01940,00000,0000
Finančná páka 34,8447,2326,3615,046,39
Finančné účty 63 70116 7589 93426 4862 914
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 9701 715-18 68450 377-27 180
Krátkodobé finančné výpomoci 19 20015 5008 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 7 91328 3075 69937 77711 054
Krátkodobé záväzky 12 58517 8596 15929 83053 686
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 788,009 148655,001 7960,0000
Krytie dlhovej služby -3 1312 4580,00000,0000-2 830
Materiál 0,00000,00000,00000,00008 580
Nákladové úroky 1,00001,00000,00000,00009,00
Nákladové úroky v minulom roku 1,00000,00000,00008,000,0000
Náklady na predaný tovar 104 12890 77590 94183 09182 732
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00003 2890,00009 586
Neobežný majetok 199 820201 393178 953166 156222 162
Obežný majetok 83 54050 37120 09570 63023 661
Obrat aktív 0,53380,54570,54860,53200,3421
Obrat neobežného majetku 0,75700,68220,61020,75810,3785
Obrat obežného majetku 1,812,735,431,783,55
Obrat zásob 0,00000,00000,73710,00000,9890
Odpisy 0,00002 97514 92616 1190,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00002 97514 92616 1190,0000
Osobné náklady 48 26939 54033 27928 6400,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 615,00743,00616,001 3121 709
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 802754,00-35 55011 721-27 189
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1025-0,1066-3,25-0,2794-0,7068
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,020,84841,820,66800,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00005,550,00000,0165
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,97651,180,54851,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97651,100,37870,95790,0000
Pohľadávky z obchodného styku 7 76428 1143 66237 19711 041
Pohotová likvidita II. stupeň 2,251,351,102,150,2367
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1277-0,3181-0,7602-0,5942-13,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 63 70116 7580,00000,0000323,78
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97130,97880,96210,93350,8216
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 33,8446,2325,3614,045,25
Pridaná hodnota 47 13446 60818 25442 8751 365
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3445-0,4166-6,68-0,2794-0,7068
Rýchla likvidita I. stupeň 2,000,50240,70160,88790,0493
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -87,90100,26-10,6016,73-7,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -87,90100,26-10,6016,73-7,93
Služby 33 48212 1206 3748 68611 184
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 283 360251 764199 048236 786245 838
Spotreba materiálu… 70 64678 65581 27874 40561 962
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 19 20015 5008 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 162 620137 383109 195145 20584 097
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 11 3580,00000,000019 2390,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00003 5890,000012 025
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 151 262137 383105 606125 96672 072
Účtovný cash flow 63 70116 7589 93426 4862 914
Úročený dlh 19 20015 5008 0000,00000,0000
Úrokové krytie 2 803-1 2600,00000,0000-3 020
Vlastné imanie 8 1345 3317 55215 73938 467
Všetky záväzky 275 226246 433191 496221 047201 987
Výsledok hospodárenia 3 418-517,00-48 901-3 087-25 471
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 418-517,00-48 901-3 087-25 471
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 802-2 221-50 476-4 398-27 189
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 221-50 476-4 398-18 158-21 579
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 802-1 261-49 516-4 398-27 189
Zásoby 11 9265 3064 4626 3679 693
Záväzky 275 226246 433191 496221 047201 987
Záväzky z obchodného styku 788,009 148655,001 7960,0000
Zisk pred zdanením 2 802-1 261-49 516-4 398-27 189
Zmena EBIT -2,220,025411,260,25581,26
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 8090,000015 90719 4180,0000