VYFAKO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 602 366468 991490 179413 370291 750
Bežná likvidita III. stupeň 4,253,300,75542,934,99
Časové rozlíšenie aktív 7 7966 2436 1390,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 17,000,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,50-0,69630,16411,703,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,23250,15771,630,20620,1764
Celkové tržby 867 498788 606693 865608 888548 716
Celkový dlh 113 64063 890303 97170 65343 753
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -216 030-111 787-149 856-101 936-108 593
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 216 030111 787149 856101 936108 593
Čistý cash flow 104 243-38 06947 920101 936108 593
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 331 399277 723225 498186 79371 784
Čistý zisk 260 885218 893177 277143 00535 536
Čistý zisk v minulom roku 218 893177 277143 00535 53648 285
Cudzie zdroje -488 709-405 101-186 208-342 717-247 997
Daň z príjmov 70 15358 83048 22143 78836 248
Daň z príjmov v minulom roku 58 83048 22143 78836 24840 211
Daň z príjmov z bežnej činnosti 70 15358 83048 22143 78836 248
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000123,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,7629,2733,8443,7042,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,5929,1833,7440,1236,10
Doba obratu aktív 255,19224,45261,49248,92195,38
Doba obratu pohľadávok 29,7629,2733,8443,7042,81
Doba obratu zásob 1 991734,21277,09193,4746,68
Doba splácania záväzkov 82 63728 79569 5769 9761 618
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,4526,17155,7936,1423,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8 8347 7722 7351 652443,46
EBIT v minulom roku 277 723225 498186 79371 78488 496
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 331 399277 723225 498186 79371 784
EBITDA 427 556347 769270 140217 741103 477
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 427 556347 769270 140217 741103 477
Efektívna daňová sadzba 0,21190,21180,21380,23440,5050
Finančná páka 1,231,162,631,211,18
Finančné účty 216 030111 787149 856101 936108 593
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8113-0,8638-0,3799-0,8291-0,8500
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81130,86380,37990,82910,8500
Hrubá marža 0,71370,66650,66880,65890,6388
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 428 898365 958280 976217 504103 248
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,11540,11660,59580,14520,1191
Krátkodobé pohľadávky 70 23661 16163 43872 56363 808
Krátkodobé záväzky 69 50654 672292 02860 02234 759
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00009 9419 529
Krytie dlhovej služby 1 1840,00000,00000,00000,0000
Materiál 1 384842,00788,000,00000,0000
Nákladové úroky 361,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 242 416237 033220 170204 932194 498
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 307,00693,001 5322 1967 843
Neobežný majetok 306 629288 406269 583237 707118 223
Obežný majetok 287 941174 342214 457175 663173 527
Obrat aktív 1,431,631,401,471,87
Obrat neobežného majetku 2,812,642,542,554,61
Obrat obežného majetku 2,994,373,193,453,14
Obrat zásob 0,18330,49711,321,897,82
Odpisy 96 66678 95249 93030 71731 471
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 48 33339 47624 96530 71731 471
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 48 33339 47624 9650,00000,0000
Osobné náklady 232 914228 713207 152173 701149 142
Ostatné náklady na finančnú činnosť 324,00377,00260,00237,00229,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 43014 75711 4810,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 357 551297 845227 207173 72267 007
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,53380,54030,95200,41730,1433
Podiel EBIT k aktívam 0,55020,59220,46000,45190,2460
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,55020,59220,46000,45190,2460
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,62190,67031,140,52860,2793
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2 017758,48302,90182,7044,69
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,662,302,242,312,35
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,881,711,811,961,94
Pohľadávky z obchodného styku 69 84560 96163 23866 62653 904
Pohotová likvidita II. stupeň 4,233,280,75142,914,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,6910,64-3,89-3,36-2,28
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 288,760,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,18870,13620,62010,17090,1500
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,23250,15771,630,20620,1764
Pridaná hodnota 619 140525 626464 041401 202350 526
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,53380,54030,95200,41730,1433
Rýchla likvidita I. stupeň 3,112,040,51321,703,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,26580,18371,130,32450,4228
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,26580,18371,130,32450,4228
Služby 178 665176 665169 758158 162147 199
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 602 366468 991490 179413 370291 750
Spotreba materiálu… 63 44459 67548 88044 57439 456
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 862 389771 942689 759606 134545 024
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 833,009 2835 5480,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 863,001 2932 6504 43427 781
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 860 693761 366681 561601 700517 243
Účtovný cash flow 104 243-38 06947 920101 936108 593
Úrokové krytie 918,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 488 709405 101186 208342 717247 997
Všetky záväzky 113 64063 890303 97170 65343 753
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,53380,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 331 723278 100225 758187 02472 006
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 331 723278 100225 758187 02472 006
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 260 885218 893177 277143 00535 536
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 218 893177 277143 00535 53648 285
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 331 038277 723225 498186 79371 784
Zásoby 1 6751 3941 1631 1641 003
Záväzky 113 64063 890303 97170 65343 753
Záväzky z obchodného styku 7 43014 75711 4819 9419 529
Zisk pred zdanením 331 038277 723225 498186 79371 784
Zmena EBIT 1,191,231,212,600,8112