VYFAKO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 468 991490 179413 370291 750221 123
Bežná likvidita III. stupeň 3,300,75542,934,992,48
Časové rozlíšenie aktív 6 2436 1390,00000,00004 855
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00003 819
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,69630,16411,703,120,9935
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,15771,630,20620,17640,3236
Celkové tržby 788 606693 865608 888548 7160,0000
Celkový dlh 63 890303 97170 65343 75353 128
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -111 787-149 856-101 936-108 593-44 144
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 111 787149 856101 936108 59344 144
Čistý cash flow -38 06947 920101 936108 59344 144
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 277 723225 498186 79371 784155 245
Čistý zisk 218 893177 277143 00535 536155 245
Čistý zisk v minulom roku 177 277143 00535 53648 285185 510
Cudzie zdroje -405 101-186 208-342 717-247 997-164 176
Daň z príjmov 58 83048 22143 78836 2480,0000
Daň z príjmov v minulom roku 48 22143 78836 24840 2110,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 58 83048 22143 78836 2480,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000123,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,2733,8443,7042,7341,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,1833,7440,1236,1035,83
Doba obratu aktív 224,45261,49248,92195,38134,96
Doba obratu pohľadávok 29,2733,8443,7042,8141,34
Doba obratu zásob 734,21277,09193,4746,6877,38
Doba splácania záväzkov 28 79569 5769 9761 61879,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,17155,7936,1423,2827,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 7 7722 7351 652443,460,0000
EBIT v minulom roku 225 498186 79371 78488 496185 510
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 277 723225 498186 79371 784155 245
EBITDA 347 769270 140217 741103 477243 720
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 347 769270 140217 741103 477243 720
Efektívna daňová sadzba 0,21180,21380,23440,50500,0000
Finančná páka 1,162,631,211,181,35
Finančné účty 111 787149 856101 936108 59344 144
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8638-0,3799-0,8291-0,8500-0,7425
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86380,37990,82910,85000,7425
Hrubá marža 0,66650,66880,65890,63880,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 365 958280 976217 504103 248243 498
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,11660,59580,14520,11910,2010
Krátkodobé pohľadávky 61 16163 43872 56363 80867 738
Krátkodobé záväzky 54 672292 02860 02234 75944 435
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00009 9419 5290,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000067,10
Materiál 842,00788,000,00000,0000689,00
Náklady na predaný tovar 237 033220 170204 932194 498203 357
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 693,001 5322 1967 84314 278
Neobežný majetok 288 406269 583237 707118 223101 359
Obežný majetok 174 342214 457175 663173 527114 909
Obrat aktív 1,631,401,471,872,70
Obrat neobežného majetku 2,642,542,554,615,90
Obrat obežného majetku 4,373,193,453,145,20
Obrat zásob 0,49711,321,897,824,72
Odpisy 78 95249 93030 71731 47140 260
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 39 47624 96530 71731 47140 260
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 39 47624 9650,00000,00000,0000
Osobné náklady 228 713207 152173 701149 1420,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 377,00260,00237,00229,00222,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 14 75711 4810,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 297 845227 207173 72267 007195 505
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,54030,95200,41730,14330,9456
Podiel EBIT k aktívam 0,59220,46000,45190,24600,7021
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,59220,46000,45190,24600,7144
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,67031,140,52860,27930,8981
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 758,48302,90182,7044,691,94
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,302,242,312,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,711,811,961,949,80
Pohľadávky z obchodného styku 60 96163 23866 62653 90458 709
Pohotová likvidita II. stupeň 3,280,75142,914,962,42
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,64-3,89-3,36-2,28-3,72
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,13620,62010,17090,15000,2403
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,15771,630,20620,17640,3236
Pridaná hodnota 525 626464 041401 202350 526394 682
Rentabilita aktív, ROA 0,46670,36170,34590,12180,7021
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,54030,95200,41730,14330,9456
Rýchla likvidita I. stupeň 2,040,51321,703,120,9148
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,18371,130,32450,42280,2180
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,18371,130,32450,42280,2180
Služby 176 665169 758158 162147 199137 339
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 468 991490 179413 370291 750221 123
Spotreba materiálu… 59 67548 88044 57439 45651 740
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 771 942689 759606 134545 024598 039
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 2835 5480,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 2932 6504 43427 78149 387
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 761 366681 561601 700517 243548 652
Účtovný cash flow -38 06947 920101 936108 59344 144
Vlastné imanie 405 101186 208342 717247 997164 176
Všetky záväzky 63 890303 97170 65343 75353 128
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00003 632
Výsledok hospodárenia 278 100225 758187 02472 006203 460
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 278 100225 758187 02472 006203 460
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 218 893177 277143 00535 536155 245
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 177 277143 00535 53648 285185 510
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 277 723225 498186 79371 784202 935
Zásoby 1 3941 1631 1641 0033 027
Záväzky 63 890303 97170 65343 75353 128
Záväzky z obchodného styku 14 75711 4819 9419 5290,0000
Zisk pred zdanením 277 723225 498186 79371 784202 935
Zmena EBIT 1,231,212,600,81120,8369