AWALD, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 327 021371 343414 606413 350474 114
Bežná likvidita III. stupeň 0,10030,43170,40610,36400,5221
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000904,001 009
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000270 356273 057
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1191-0,5608-0,37440,4550-0,3877
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07620,30220,1909-37,381,31
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,591,942,190,22570,2980
Celkové tržby 322 221548 808532 693646 1960,0000
Celkový dlh 200 531245 063284 52426 33346 156
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 063-70 818-48 707-88 624-60 051
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 06370 81848 70788 62460 051
Čistý cash flow 15 06370 81848 707-53 07860 051
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 576,00-1,000020 24926 6555 278
Čistý zisk 210,00-3 80113 42118 8415 278
Čistý zisk v minulom roku -3 80113 42118 84114 3752 802
Cudzie zdroje -126 490-126 280-130 082-116 661-154 901
Daň z príjmov 0,00002 8804 3556 2810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8804 3556 2814 4070,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8804 3556 2810,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,1422,8841,045,4349,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000015,8440,355,4349,57
Doba obratu aktív 443,67281,97311,06244,26223,25
Doba obratu pohľadávok 6,1422,8841,045,4349,57
Doba obratu zásob 0,000041,000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000042 1400,00000,000022,74
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 268,02177,96191,470,839121,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00002 9130,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -1,000020 24926 65521 7402 802
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 576,00-1,000020 24926 6555 278
EBITDA 13 41045 54555 468100 93942 114
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 41045 54555 468100 93942 114
Efektívna daňová sadzba 0,0000-3,130,24500,25000,0000
Finančná páka 2,592,943,193,543,06
Finančné účty 15 06370 81848 70788 62460 051
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 94845 40375 317100 78941 900
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60410,63110,61550,00340,0969
Krátkodobé pohľadávky 4 52330 13754 7079 183105 267
Krátkodobé záväzky 197 553234 369255 1991 42045 934
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 225,0016 2016 4910,00000,0000
Krytie dlhovej služby 36,6449,5122,430,37130,1545
Nákladové úroky 366,00920,002 4731 5330,0000
Nákladové úroky v minulom roku 920,002 4731 5332 9580,0000
Náklady na predaný tovar 290 958487 538449 080563 574737 285
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00002 0300,00000,00000,0000
Neobežný majetok 307 207270 160310 964314 411307 559
Obežný majetok 19 814101 183103 64298 035165 546
Obrat aktív 0,82271,291,171,491,63
Obrat neobežného majetku 0,87571,781,561,962,52
Obrat obežného majetku 13,584,754,696,304,68
Obrat zásob 0,00008,900,00000,00000,0000
Odpisy 13 52245 40445 06974 14034 841
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 52245 40445 06937 07034 841
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,000037 0700,0000
Osobné náklady 9 3808 37510 01913 7710,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 162,00142,00151,00150,00214,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000194,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 73241 60358 49092 98140 119
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,4278-1,220,26780,25460,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-3,370,00000,00000,0513
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,34-0,81673,733,930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,9574-0,12720,67920,61531,09
Pohľadávky z obchodného styku 0,000020 86653 7879 183105 267
Pohotová likvidita II. stupeň 0,09910,43080,40520,36320,5214
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,40-1,78-2,672,20-2,58
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 41,1676,9819,70-34,620,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61320,65990,68630,06370,0974
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,591,942,190,22570,2980
Pridaná hodnota -21 926-6 84037 41754 09537 858
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,77640,12070,02110,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,955,385,130,26091,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,955,385,130,26091,10
Služby 251 663249 756154 276218 291108 924
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 327 021371 343414 606413 350474 114
Spotreba materiálu… 39 295235 752294 804345 283628 361
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 269 882480 698496 497617 669775 143
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 850,000,000010 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00002 0300,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 269 032478 668486 497617 669775 143
Účtovný cash flow 15 06370 81848 707-53 07860 051
Úrokové krytie 1,57-0,00118,1917,390,0000
Vlastné imanie 126 490126 280130 082116 661154 901
Všetky záväzky 200 531245 063284 52426 33346 156
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,0000246 662255 468
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,000023 69417 129
Výsledok hospodárenia 738,00141,0020 39926 7997 273
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 738,00141,0020 39926 7997 273
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 210,00-3 80113 42118 8415 278
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 80113 42118 84114 3752 802
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 210,00-921,0017 77625 1227 064
Zásoby 228,00228,00228,00228,00228,00
Záväzky 200 531245 063284 52426 33346 156
Záväzky z obchodného styku 225,0016 2016 491194,000,0000
Zisk pred zdanením 210,00-921,0017 77625 1227 064
Zmena EBIT -576,00-0,00000,75971,231,88