FRISOMAT, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 88 629512 407740 839244 115788 861
Bežná likvidita III. stupeň 0,27981,070,43220,28590,9752
Časové rozlíšenie aktív 941,008 31012 2443 42527 997
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,293,650,2665-0,0134-1,61
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9277-0,08720,1490-0,01020,0028
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,5749,22-1,90-1,46590,79
Celkové tržby 591 007888 7272 305 4171 436 7322 318 426
Celkový dlh 244 717502 2031 566 872773 639787 528
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 321-231 873-269 094-48 971-59 216
Čistá hodnota zákazky 27 437141 800101 8540,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 321231 873269 09448 97159 216
Čistý cash flow -201 552-37 221220 123-7 0992 143
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -166 211-243 754-293 620-395 928-346 746
Čistý zisk -166 292-246 560-296 509-398 820-349 860
Čistý zisk v minulom roku -246 560-296 509-398 820-519 070-86 916
Cudzie zdroje 156 088-10 204826 033529 524-1 333
Daň z príjmov 81,002 8062 8892 8922 880
Daň z príjmov v minulom roku 2 8062 8892 8922 8890,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 81,002 8062 8892 8922 880
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000029 0640,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,5640,3737,9934,10104,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,6633,6533,9513,9687,04
Doba obratu aktív 67,73219,23117,6462,96129,27
Doba obratu pohľadávok 22,5640,3742,6034,10104,93
Doba obratu zásob 0,000046 8100,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000165 3380,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 166,05182,56234,65180,01124,22
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000146 1860,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -243 754-293 620-395 928-516 181-86 916
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -166 211-243 754-293 620-395 928-346 746
EBITDA -203 171-206 992-255 072-358 356-318 467
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -203 171-206 992-255 072-358 356-318 467
Finančná páka -0,567850,22-0,8969-0,4610591,79
Finančné účty 30 321231 873269 09448 97159 216
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,76-0,01991,112,17-0,0017
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,760,0199-1,11-2,170,0017
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 680-207 142-250 426-348 173-316 082
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,450,83281,992,860,9609
Krátkodobé pohľadávky 29 52694 365239 242132 227640 328
Krátkodobé záväzky 217 269426 7081 477 711697 929758 037
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-1 361
Materiál 0,0000120 807118 10614 90211 700
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000234,00
Náklady na predaný tovar 612 858798 3492 348 6261 423 8402 390 943
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000942,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 27 84157 05273 08944 59049 620
Obežný majetok 59 847447 045655 506196 100711 244
Obrat aktív 5,391,663,105,802,82
Obrat neobežného majetku 17,1514,9531,4531,7444,89
Obrat obežného majetku 7,981,913,517,223,13
Odpisy 22 27036 54837 84042 40827 496
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 13518 27418 92021 20413 748
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 13518 27418 92021 20413 748
Osobné náklady 119 979242 265226 042221 450210 630
Ostatné náklady na finančnú činnosť 179,00230,00354,00311,004 115
Ostatné záväzky z obchodného styku 134 259235 4791 336 611597 993698 870
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -144 022-210 012-258 669-356 412-322 364
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,07-24,160,35900,7532-262,46
Podiel EBIT k aktívam -1,88-0,4757-0,3963-1,62-0,4396
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,88-0,4757-0,3963-1,62-0,4396
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,29-2,840,39850,8724-11,25
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,0711,88-5,88-19,08-1,29
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000021,650,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,93700,0842-0,1702-0,0524-0,7765
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,79030,0732-0,1458-0,0440-0,6868
Pohľadávky z obchodného styku 24 41778 654213 83054 133531 177
Pohotová likvidita II. stupeň 0,27980,78400,35230,26450,9598
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,77440,27413,75-74,59-0,6220
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00009,16
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,760,98012,113,170,9983
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,5749,22-1,90-1,46590,79
Pridaná hodnota -112 41720 398-38 467-11 606-163 556
Primárna platobná neschopnosť 6,624,806,7311,051,32
Rentabilita aktív, ROA -1,88-0,4812-0,4002-1,63-0,4435
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,07-24,160,35900,7532-262,46
Rýchla likvidita I. stupeň 0,13960,54340,18210,07020,0781
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,20-2,43-6,14-2,16-2,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,20-2,43-6,14-2,16-2,47
Služby 244 845287 498826 786589 381994 545
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 88 629512 407740 839244 115788 861
Spotreba materiálu… 368 013509 9091 521 840834 4591 396 398
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 577 933853 1542 301 1351 420 3922 230 637
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 100 33540,002 5005 2473 250
Tržby z predaja tovaru 0,00001 7190,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 477 598851 3952 298 6351 415 1452 227 387
Účtovný cash flow -201 552-37 221220 123-7 0992 143
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-1 482
Vlastné imanie -156 08810 204-826 033-529 5241 333
Všetky záväzky 244 717502 2031 566 872773 639787 528
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,070,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -166 024-243 500-293 259-395 517-342 713
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -166 024-243 500-293 259-395 517-342 713
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -166 292-246 560-296 509-398 820-349 860
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -246 560-296 509-398 820-519 070-86 916
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -166 211-243 754-293 620-395 928-346 980
Zásoby 0,0000120 807118 10614 90211 700
Záväzky 244 717502 2031 566 872773 639787 528
Záväzky z obchodného styku 161 696377 2791 438 465597 993698 870
Zisk pred zdanením -166 211-243 754-293 620-395 928-346 980
Zmena EBIT 0,68190,83020,74160,76703,99
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 40 9180,00002 8470,00000,0000