Internet Genie, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 190 018190 018190 018190 21270 212
Bankové úvery 1 3731 3731 3731 3731 156
Bežná likvidita III. stupeň 4,724,726,461,384,15
Bežné bankové úvery 1 3731 3731 3731 3731 156
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,38-3,38-2,73-2,790,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,994,996,970,87770,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,354,353,363,420,5731
Celkový dlh 154 509154 508147 662147 17925 580
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -118 626-118 626-118 626-118 6271 156
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 119 999119 999119 999120 0000,0000
Čistý cash flow 119 999119 999119 999120 0000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-6 366-197,00-66,00-6 358
Čistý zisk 0,0000-6 846-677,00-546,00-6 535
Čistý zisk v minulom roku -6 846-677,00-546,00-1 05458,00
Cudzie zdroje -35 509-35 510-43 955-43 033-44 632
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 70 21270 21270 2120,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000523 078
EBIT v minulom roku -6 366-197,00-66,00-476,0058,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-6 366-197,00-66,00-6 358
EBITDA 0,0000-6 366-197,00-66,00-5 946
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-6 366-197,00-66,00-5 946
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,0754-2,44-7,270,0000
Finančná páka 5,355,354,324,421,57
Finančné účty 119 999119 999119 999120 0000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1869-0,1869-0,2313-0,2262-0,6357
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,18690,18690,23130,22620,6357
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-6 366-197,00-66,00-5 946
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12660,12660,09050,71880,2245
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,000070 21270 212
Krátkodobé záväzky 24 05224 05217 206136 72415 764
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000120 0000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-33,59
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000177,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000098,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,0000131,0066,0011,00
Neobežný majetok -193,00-193,00-193,000,00000,0000
Obežný majetok 190 211190 211190 211190 21270 212
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-6 846-677,00-546,00-6 535
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,63150,63150,63150,63090,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,724,726,461,384,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81310,81310,77710,77380,3643
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,354,353,363,420,5731
Pridaná hodnota 0,00000,0000-131,00-66,00-11,00
Rýchla likvidita I. stupeň 4,724,726,460,86900,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-24,27-749,55-2 230-4,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-24,27-749,55-2 230-4,30
Služby 0,00000,0000131,0066,0011,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 190 018190 018191 617190 21270 212
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 3731 3731 3731 3731 156
Účtovný cash flow 119 999119 999119 999120 0000,0000
Úročený dlh 1 3731 3731 3731 3731 156
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-35,92
Vlastné imanie 35 50935 51043 95543 03344 632
Všetky záväzky 154 509154 508147 662147 17925 580
Výsledok hospodárenia 0,0000-6 366-197,00-66,00-5 946
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-6 366-197,00-66,00-5 946
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-6 846-677,00-546,00-6 535
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 846-677,00-546,00-1 05458,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-6 366-197,00-66,00-6 535
Záväzky 154 509154 508147 662147 17925 580
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000120 0000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-6 366-197,00-66,00-6 535
Zmena EBIT 0,000032,312,980,1387-109,62