ISS projects, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 534 437610 515809 4041 638 5460,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,082,704,152,450,0000
Časové rozlíšenie aktív 26 91623 57016 64022 1660,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00003,003,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2192-0,35550,8942-0,46170,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,22810,6212-2,860,68380,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,180,70750,42830,79150,0000
Celkové tržby 3 639 0063 162 1123 411 1156 564 1810,0000
Celkový dlh 288 992252 972242 722723 9440,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -216 310-270 119-143 023-648 4420,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 216 310270 119143 023649 7420,0000
Čistý cash flow -53 809127 096-506 719422 3060,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 250 181265 585316 7201 165 4280,0000
Čistý zisk 187 902207 864252 079861 6190,0000
Čistý zisk v minulom roku 207 864252 079861 619359 0590,0000
Cudzie zdroje -245 445-357 543-566 679-914 5990,0000
Daň z príjmov 62 20657 45164 641303 8090,0000
Daň z príjmov v minulom roku 57 45164 641303 809116 3020,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 62 20657 45164 641303 8090,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,9930,0562,1247,200,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,3227,2035,3246,680,0000
Doba obratu aktív 54,0571,1787,3391,400,0000
Doba obratu pohľadávok 24,9930,0562,1247,200,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,8623,8519,1334,450,0000
EBIT v minulom roku 265 585316 7201 165 428475 3610,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 250 181265 585316 7201 165 4280,0000
EBITDA 312 423337 029388 8751 242 1450,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 312 423337 029388 8751 242 1450,0000
Finančná páka 2,181,711,431,790,0000
Finančné účty 216 310270 119143 023649 7420,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4593-0,5856-0,7001-0,55820,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45930,58560,70010,55820,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 321 976369 307422 7031 258 4050,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00001 3000,0000
Krátkodobé pohľadávky 247 084257 743575 766846 1870,0000
Krátkodobé záväzky 235 944204 610177 333617 5980,0000
Krytie dlhovej služby 4 2801 2480,00000,00000,0000
Materiál 284,00510,00589,00618,000,0000
Nákladové úroky 73,00270,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 270,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 109 5822 563 6322 757 8855 037 5560,0000
Neobežný majetok 43 84358 57373 386119 8330,0000
Obežný majetok 463 678528 372719 3781 496 5470,0000
Obrat aktív 6,755,134,183,990,0000
Obrat neobežného majetku 82,3153,4546,1054,600,0000
Obrat obežného majetku 7,785,934,704,370,0000
Odpisy 66 78079 56484 63287 7620,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 33 39039 78242 31643 8810,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 33 39039 78242 31643 8810,0000
Osobné náklady 235 597270 169278 112307 2280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 447,002 122622,00574,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 211 534179 352152 291399 9440,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 254 682287 428336 711949 3810,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,76560,58140,44480,94070,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,46810,43500,39130,71130,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,46810,43500,39130,71130,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,83810,65430,50111,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,122,102,254,900,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,651,621,723,810,0000
Pohľadávky z obchodného styku 240 482233 328327 363836 7540,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,082,704,152,450,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,56-2,811,12-2,170,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -737,11470,730,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54070,41440,29990,44180,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,180,70750,42830,79150,0000
Pridaná hodnota 499 306567 293625 1291 505 6450,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,87960,76870,46520,47800,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,35160,34050,31140,52580,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,76560,58140,44480,94210,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,91681,320,80651,050,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,92500,75060,62420,58280,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,92500,75060,62420,58280,0000
Služby 3 032 8832 497 2702 698 8904 927 7120,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 534 437610 515809 4041 638 5460,0000
Spotreba materiálu… 76 69966 36258 995109 8440,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00001 3000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 613 8883 148 1253 400 2396 551 6180,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 00017 20017 2258 4170,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000010,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 608 8883 130 9153 383 0146 543 2010,0000
Účtovný cash flow -53 809127 096-506 719422 3060,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,00001 3000,0000
Úrokové krytie 3 427983,650,00000,00000,0000
Vlastné imanie 245 445357 543566 679914 5990,0000
Všetky záväzky 288 992252 972242 722723 9440,0000
Výsledok hospodárenia 250 643267 693317 3381 161 8010,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 250 643267 693317 3381 161 8010,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 187 902207 864252 079861 6190,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 207 864252 079861 619359 0590,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 250 108265 315316 7201 165 4280,0000
Zásoby 284,00510,00589,00618,000,0000
Záväzky 288 992252 972242 722723 9440,0000
Záväzky z obchodného styku 211 534179 352152 291399 9440,0000
Zisk pred zdanením 250 108265 315316 7201 165 4280,0000
Zmena EBIT 0,94200,83850,27182,450,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00006 9724 130999,000,0000