ISS projects, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 719 939534 437610 515809 4041 638 546
Bežná likvidita III. stupeň 2,052,082,704,152,45
Časové rozlíšenie aktív 24 79226 91623 57016 64022 166
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00003,003,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11480,2192-0,35550,8942-0,4617
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1255-0,22810,6212-2,860,6838
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,101,180,70750,42830,7915
Celkové tržby 4 160 4533 639 0063 162 1123 411 1156 564 181
Celkový dlh 377 351288 992252 972242 722723 944
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -176 985-216 310-270 119-143 023-648 442
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 176 985216 310270 119143 023649 742
Čistý cash flow -39 325-53 809127 096-506 719422 306
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 319 067250 181265 585316 7201 165 428
Čistý zisk 247 143187 902207 864252 079861 619
Čistý zisk v minulom roku 187 902207 864252 079861 619359 059
Cudzie zdroje -342 588-245 445-357 543-566 679-914 599
Daň z príjmov 71 89662 20657 45164 641303 809
Daň z príjmov v minulom roku 62 20657 45164 641303 809116 302
Daň z príjmov z bežnej činnosti 71 89662 20657 45164 641303 809
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 39,0624,9930,0562,1247,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,3424,3227,2035,3246,68
Doba obratu aktív 63,8054,0571,1787,3391,40
Doba obratu pohľadávok 39,0624,9930,0562,1247,20
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,7823,8623,8519,1334,45
EBIT v minulom roku 250 181265 585316 7201 165 428475 361
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 319 067250 181265 585316 7201 165 428
EBITDA 367 114312 423337 029388 8751 242 145
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 367 114312 423337 029388 8751 242 145
Finančná páka 2,102,181,711,431,79
Finančné účty 176 985216 310270 119143 023649 742
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4759-0,4593-0,5856-0,7001-0,5582
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,47590,45930,58560,70010,5582
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 387 132321 976369 307422 7031 258 405
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,00001 300
Krátkodobé pohľadávky 440 696247 084257 743575 766846 187
Krátkodobé záväzky 313 415235 944204 610177 333617 598
Krytie dlhovej služby 13 1114 2801 2480,00000,0000
Materiál 469,00284,00510,00589,00618,00
Nákladové úroky 28,0073,00270,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 73,00270,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 563 7913 109 5822 563 6322 757 8855 037 556
Neobežný majetok 76 99743 84358 57373 386119 833
Obežný majetok 618 150463 678528 372719 3781 496 547
Obrat aktív 5,726,755,134,183,99
Obrat neobežného majetku 53,4982,3153,4546,1054,60
Obrat obežného majetku 6,667,785,934,704,37
Odpisy 57 79666 78079 56484 63287 762
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 28 89833 39039 78242 31643 881
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 28 89833 39039 78242 31643 881
Osobné náklady 236 363235 597270 169278 112307 228
Ostatné náklady na finančnú činnosť 448,00447,002 122622,00574,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 280 721211 534179 352152 291399 944
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 304 939254 682287 428336 711949 381
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,72140,76560,58140,44480,9407
Podiel EBIT k aktívam 0,44320,46810,43500,39130,7113
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,44320,46810,43500,39130,7113
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,78490,83810,65430,50111,14
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,352,122,102,254,90
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,891,651,621,723,81
Pohľadávky z obchodného styku 432 614240 482233 328327 363836 754
Pohotová likvidita II. stupeň 2,052,082,704,152,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,714,56-2,811,12-2,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 404-737,11470,730,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52410,54070,41440,29990,4418
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,101,180,70750,42830,7915
Pridaná hodnota 554 860499 306567 293625 1291 505 645
Primárna platobná neschopnosť 0,64890,87960,76870,46520,4780
Rentabilita aktív, ROA 0,34330,35160,34050,31140,5258
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,72140,76560,58140,44480,9421
Rýchla likvidita I. stupeň 0,56470,91681,320,80651,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,030,92500,75060,62420,5828
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,030,92500,75060,62420,5828
Služby 3 480 3893 032 8832 497 2702 698 8904 927 712
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 719 939534 437610 515809 4041 638 546
Spotreba materiálu… 83 40276 69966 36258 995109 844
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00001 300
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 128 8843 613 8883 148 1253 400 2396 551 618
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 2335 00017 20017 2258 417
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000010,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 118 6513 608 8883 130 9153 383 0146 543 201
Účtovný cash flow -39 325-53 809127 096-506 719422 306
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00001 300
Úrokové krytie 11 3953 427983,650,00000,0000
Vlastné imanie 342 588245 445357 543566 679914 599
Všetky záväzky 377 351288 992252 972242 722723 944
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,72140,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 319 551250 643267 693317 3381 161 801
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 319 551250 643267 693317 3381 161 801
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 247 143187 902207 864252 079861 619
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 187 902207 864252 079861 619359 059
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 319 039250 108265 315316 7201 165 428
Zásoby 469,00284,00510,00589,00618,00
Záväzky 377 351288 992252 972242 722723 944
Záväzky z obchodného styku 280 721211 534179 352152 291399 944
Zisk pred zdanením 319 039250 108265 315316 7201 165 428
Zmena EBIT 1,280,94200,83850,27182,45
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00006 9724 130999,00