ABIS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 8 4413 8547 8228 0970,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,072,052,392,590,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1236-7,35-1,68-1,230,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,40821,021,511,540,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,533913,771,921,240,0000
Celkové tržby 24 73723 41025 00825 0360,0000
Celkový dlh 2 9383 5935 1404 4890,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -680,00-1 918-4 513-4 4200,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 680,001 9184 5134 4200,0000
Čistý cash flow 680,001 9184 5134 4200,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 722-1 941-446,002 5550,0000
Čistý zisk 5 242-2 421-926,001 9210,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 421-926,001 921373,000,0000
Cudzie zdroje -5 503-261,00-2 682-3 6080,0000
Daň z príjmov 480,00480,00480,00634,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00634,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00634,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000690,00656,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 114,9130,1938,2344,040,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,4430,1935,1543,330,0000
Doba obratu aktív 124,9760,09114,17118,050,0000
Doba obratu pohľadávok 114,9130,1948,3053,610,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,6729,3343,6041,960,0000
EBIT v minulom roku -1 941-446,002 555853,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 722-1 941-446,002 5550,0000
EBITDA 5 836-1 718-324,002 6810,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 836-1 718-324,002 6810,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0839-0,2473-1,080,24810,0000
Finančná páka 1,5314,772,922,240,0000
Finančné účty 680,001 9184 5134 4200,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6519-0,0677-0,3429-0,44560,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65190,06770,34290,44560,0000
Hrubá marža 0,70760,61010,71190,74380,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 722-1 941-446,002 5550,0000
Krátkodobé pohľadávky 7 7611 9362 6193 0210,0000
Krátkodobé záväzky 1 6661 8812 9872 8780,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 275,00408,00124,00143,000,0000
Náklady na predaný tovar 7 1489 1287 2046 4120,0000
Obežný majetok 8 4413 8547 8228 0970,0000
Obrat aktív 2,926,073,203,090,0000
Obrat obežného majetku 2,926,073,203,090,0000
Osobné náklady 10 14314 58217 01214 6540,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 128,00223,00122,00126,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 14,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 242-2 421-926,001 9210,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,9526-9,28-0,34530,53240,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,6779-0,5036-0,05700,31550,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,6779-0,5036-0,05700,31550,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,8446-0,9838-0,09220,48960,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,08060,49770,57700,54590,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57941,020,95560,78690,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,730,97941,051,270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,730,97941,051,270,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 2041 9362 4082 9720,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,072,052,392,590,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,09-0,1361-0,5943-0,81630,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34810,93230,65710,55440,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,533913,771,921,240,0000
Pridaná hodnota 17 50514 28217 80218 6230,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,6210-0,6282-0,11840,23720,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,9526-9,28-0,34530,53240,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,40821,021,511,540,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,5034-2,09-15,861,670,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,5034-2,09-15,861,670,0000
Služby 4 5106 4165 4615 3820,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 4413 8547 8228 0970,0000
Spotreba materiálu… 2 6382 7121 7431 0300,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 65323 41025 00625 0350,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 65323 41025 00625 0350,0000
Účtovný cash flow 680,001 9184 5134 4200,0000
Vlastné imanie 5 503261,002 6823 6080,0000
Všetky záväzky 2 9383 5935 1404 4890,0000
Výsledok hospodárenia 5 836-1 718-324,002 6810,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 836-1 718-324,002 6810,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 242-2 421-926,001 9210,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 421-926,001 921373,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 722-1 941-446,002 5550,0000
Záväzky 2 9383 5935 1404 4890,0000
Záväzky z obchodného styku 275,00408,00124,00143,000,0000
Zisk pred zdanením 5 722-1 941-446,002 5550,0000
Zmena EBIT -2,954,35-0,17463,000,0000