MH plus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 537 505600 327566 560488 713215 106
Bankové úvery 197 747198 31952 31177 98642 132
Bežná likvidita III. stupeň 3,282,741,861,661,07
Bežné bankové úvery 56 5017 06952 31177 98642 132
Časové rozlíšenie aktív 2 5472 8279 4282 5840,0000
Časové rozlíšenie pasív -107 248-724,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4850-0,4357-0,1869-0,7583-0,2487
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,48550,45710,22390,79800,1461
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,462,201,471,603,09
Celkové tržby 1 024 277991 7341 291 5921 094 498496 219
Celkový dlh 458 211412 946337 395300 634162 577
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -173 198-82 156-146 205-77 70129 067
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 370 945280 475198 516155 68713 065
Čistý cash flow 90 47081 95942 829142 62313 065
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 64 54310 266124 236247 73144 111
Čistý zisk 44 375-1 39793 631201 62128 732
Čistý zisk v minulom roku -1 39693 631201 62128 73217 555
Cudzie zdroje -186 542-188 105-229 165-188 079-52 529
Daň z príjmov 9 6241 85323 42838 45811 036
Daň z príjmov v minulom roku 1 85423 42838 45811 0370,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 6241 85323 42838 45811 036
Dlhodobé bankové úvery 141 246191 2500,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 141 246191 2500,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,2683,1470,0189,4488,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,3143,4954,2284,4477,27
Doba obratu aktív 191,46221,57161,31163,30158,35
Doba obratu pohľadávok 25,2683,1470,0189,4488,64
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000608,06
Doba splácania záväzkov 0,00002 726825,982 6758 023
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,3766,1854,4659,7265,82
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000143,00162,50339,911 178
EBIT v minulom roku 10 268124 236247 73144 11219 814
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 64 54310 266124 236247 73144 111
EBITDA 119 58572 480204 320346 70179 791
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 119 58572 480204 320346 70179 791
Efektívna daňová sadzba 0,17824,060,20010,16020,2775
Finančná páka 2,883,192,472,604,09
Finančné účty 370 945280 475198 516155 68713 065
Hrubá marža 0,69980,66160,67160,72780,6245
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 108 73361 184178 345340 97376 418
Krátkodobé pohľadávky 70 900225 271245 892267 663120 413
Krátkodobé záväzky 186 327179 298191 277178 72689 413
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000013 132
Krytie dlhovej služby -1,247,9828,4745,3118,37
Nákladové úroky 10 5449 8107 1777 6524 343
Nákladové úroky v minulom roku 9 8107 1777 6524 3432 259
Náklady na predaný tovar 307 861332 755414 546295 832185 952
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000024 00584 52524 3844 068
Neobežný majetok 93 11391 754112 72462 77974 851
Obežný majetok 441 845505 746444 408423 350140 255
Obrat aktív 1,911,652,262,242,30
Obrat neobežného majetku 11,0010,7811,3717,406,62
Obrat obežného majetku 2,321,962,882,583,54
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00000,6003
Odpisy 44 19050 60654 11293 24232 308
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 09525 30327 05646 62132 308
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 09525 30327 05646 6210,0000
Osobné náklady 610 368606 228690 910468 232228 374
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 85212 12825 9755 7283 373
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 8969 40537 63222 7080,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 88 56549 209147 743294 86361 040
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1155-0,00360,33260,75780,3035
Podiel EBIT k aktívam 0,12010,01710,21930,50690,2051
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,10010,01710,21930,50690,2051
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,14080,02430,33100,79920,3509
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,69010,46720,35040,31860,0607
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85150,92390,79650,58780,7370
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000027,3310,2632,6776,17
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,171,081,261,701,36
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,100,99901,161,421,19
Pohľadávky z obchodného styku 28 950117 844190 421252 721104 958
Pohotová likvidita II. stupeň 3,282,741,861,661,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,06-2,30-5,35-1,32-4,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8,588,355,9718,643,01
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85250,68790,59550,61520,7558
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,462,201,471,603,09
Pridaná hodnota 716 820656 169867 441796 521309 865
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2379-0,00740,40861,070,5470
Rýchla likvidita I. stupeň 2,741,510,81500,60650,0993
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,835,701,650,86712,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,835,701,650,86712,04
Služby 258 948259 665268 674221 627152 097
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 537 505600 327566 560488 713215 106
Spotreba materiálu… 48 91349 08561 34749 82129 787
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 197 747198 31952 31177 98642 132
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 024 681989 3401 281 9871 092 353495 817
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000416,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 10,0076 482138 62235 2788 770
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 024 671912 4421 143 3651 057 075487 047
Účtovný cash flow 90 47081 95942 829142 62313 065
Úročený dlh 197 747198 31952 31177 98642 132
Úrokové krytie 6,121,0517,3132,3710,16
Vlastné imanie 186 542188 105229 165188 07952 529
Všetky záväzky 458 211412 946337 395300 634162 577
Výnosy budúcich období dlhodobé -107 248-724,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 75 39522 290150 208253 45947 483
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 75 39522 290150 208253 45947 483
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 44 375-1 39793 631201 62128 732
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 39693 631201 62128 73217 555
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 53 999456,00117 059240 07939 768
Zásoby 0,00000,00000,00000,00006 777
Záväzky 458 211412 946337 395300 634162 577
Záväzky z obchodného styku 9 8969 40537 63222 70813 132
Zisk pred zdanením 53 999456,00117 059240 07939 768
Zmena EBIT 6,290,08260,50155,622,23