FIBERSTRUCT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 940 0894 175 9653 405 1093 058 5052 721 490
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000036 540
Bežná likvidita III. stupeň 4,992,192,452,503,25
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000036 540
Časové rozlíšenie aktív 10 36310 4275 2893 5643 462
Časové rozlíšenie pasív 72 0111 010 465689 881329 26254 349
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,29-0,04881,34-0,42510,7128
Celkové tržby 2 114 0312 327 9181 994 1231 782 1580,0000
Celkový dlh 416 244640 177528 776706 978617 586
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -303 518-820 500-850 278-172 238-368 337
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 303 518820 500850 278172 238404 877
Čistý cash flow -516 982-29 778678 040-292 986404 877
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -73 489426 651256 694393 367214 851
Čistý zisk -73 489338 872164 186295 249212 450
Čistý zisk v minulom roku 338 873164 186295 249277 460203 895
Cudzie zdroje -2 451 834-2 525 323-2 186 452-2 022 265-2 049 555
Daň z príjmov 0,000087 77992 50898 1180,0000
Daň z príjmov v minulom roku 87 77992 50898 11890 0610,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000087 77992 50898 1180,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 103,2236,9433,8390,0552,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 75,6932,2426,4779,1446,71
Doba obratu aktív 511,21301,82304,29300,03269,12
Doba obratu pohľadávok 103,2236,9433,8390,0552,95
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000057,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 69,6844,0845,3467,6156,17
EBIT v minulom roku 426 652256 694393 367367 884206 833
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -73 489426 651256 694393 367214 851
EBITDA 99 367568 385386 223523 212365 387
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 99 367568 385386 223523 212365 387
Finančná páka 1,201,651,561,511,33
Finančné účty 303 518820 500850 278172 238404 877
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8339-0,6047-0,6421-0,6612-0,7531
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83390,60470,64210,66120,7531
Hrubá marža 0,52040,60310,59980,64140,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 98 348567 083385 312522 415362 320
Krátkodobé pohľadávky 593 625511 087378 522917 994535 462
Krátkodobé záväzky 400 773609 938507 407689 233568 037
Krytie dlhovej služby 1,380,56250,55981,596,44
Materiál 734 188687 687463 611422 554223 028
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00002 401
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000363,002 938
Náklady na predaný tovar 999 1753 646 2382 888 3412 577 7112 644 001
Neobežný majetok 580 878632 605468 761513 575577 931
Obežný majetok 2 348 8483 532 9332 931 0592 541 3662 140 097
Obrat aktív 0,71401,211,201,221,36
Obrat neobežného majetku 3,617,988,717,246,39
Obrat obežného majetku 0,89371,431,391,461,72
Odpisy 162 160146 042124 178131 73463 384
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 81 08073 02162 08965 86763 384
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 81 08073 02162 08965 8670,0000
Osobné náklady 782 165728 477637 957576 4810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0191 302911,00797,003 067
Ostatné záväzky z obchodného styku 345 030555 196459 971634 9480,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 88 671484 914288 364426 983275 834
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71100,51890,53340,50430,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,411,931,871,980,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,161,611,571,6116,52
Pohľadávky z obchodného styku 435 287446 094296 216806 703472 333
Pohotová likvidita II. stupeň 1,920,82821,031,071,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,7484,80-3,226,90-5,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000168,63
Pridaná hodnota 1 100 0351 403 9211 196 1111 143 0591 047 104
Primárna platobná neschopnosť 0,79261,241,550,78710,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,64200,50640,71020,16910,6145
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,191,131,371,351,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,191,131,371,351,69
Služby 550 969580 464477 959260 036272 283
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 940 0894 175 9653 405 1093 058 5052 721 490
Spotreba materiálu… 448 206343 492293 977379 0413 359 527
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000036 540
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 099 2105 050 1594 084 4523 720 7703 691 105
Tržby z predaja tovaru 4 078 7420,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb -1 979 5325 050 1594 084 4523 720 7703 691 105
Účtovný cash flow -516 982-29 778678 040-292 986404 877
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000036 540
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000089,48
Vlastné imanie 2 451 8342 525 3232 186 4522 022 2652 049 555
Všetky záväzky 416 244640 177528 776706 978617 586
Výnosy budúcich období krátkodobé 72 0111 010 465689 881329 26254 349
Výsledok hospodárenia -62 793422 343262 045391 478302 003
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -62 793422 343262 045391 478302 003
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -73 489338 872164 186295 249212 450
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 338 873164 186295 249277 460203 895
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -73 489426 651256 694393 367277 802
Zásoby 1 451 7052 201 3461 702 2591 451 1341 199 758
Záväzky 416 244640 177528 776706 978617 586
Záväzky z obchodného styku 345 030555 196459 971634 9480,0000
Zisk pred zdanením -73 489426 651256 694393 367277 802
Zmena EBIT -0,17221,660,65261,071,04
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-2 722 282-2 116 405-1 938 634987 809
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-2 722 282-2 116 405-1 938 634987 809