Euroway, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 492 8701 367 0211 168 5671 205 483801 105
Bežná likvidita III. stupeň 1,170,93743,634,993,51
Časové rozlíšenie aktív 17 94810 65811 0526 1124 616
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000014 0120,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,545,094,276,833,51
Celkové tržby 3 056 9352 496 4132 481 0042 150 2262 164 878
Celkový dlh 1 294 9351 142 653935 4751 051 621623 365
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -129 066-66 795-159 333-224 484-200 906
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 129 06666 795159 333224 484200 906
Čistý cash flow 62 271-92 538-65 15123 5786 200
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13 81537 67987 58398 203108 488
Čistý zisk -26 43322 06565 21875 70482 987
Čistý zisk v minulom roku 22 06565 21875 70482 987-95 248
Cudzie zdroje -197 935-224 368-219 080-153 862-177 740
Daň z príjmov -730,002 8059 41512 69013 967
Daň z príjmov v minulom roku 2 8059 41512 69013 9672 895
Daň z príjmov z bežnej činnosti -730,002 8059 41512 69013 967
Dlhodobé pohľadávky 8 7594 935-3 492-395,003 844
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 71,1264,3758,2346,2739,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,5258,1551,7539,3834,45
Doba obratu aktív 208,76223,24190,90221,11150,20
Doba obratu pohľadávok 72,3565,1857,6646,2040,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 80,9684,4321,8918,0723,01
EBIT v minulom roku 37 67987 58398 203108 488-70 711
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13 81537 67987 58398 203108 488
EBITDA 675 295557 579546 542514 905482 479
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 675 295557 579546 542514 905482 479
Finančná páka 7,546,095,337,834,51
Finančné účty 129 06666 795159 333224 484200 906
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 861 843778 297740 823556 391625 111
Krátkodobé pohľadávky 508 618394 194356 442252 287213 275
Krátkodobé záväzky 578 947517 012134 00798 494122 722
Krytie dlhovej služby 50,5943,5342,2052,4941,83
Materiál 21 01512 99910 2568 97911 803
Nákladové úroky 13 34812 80912 9509 80911 534
Nákladové úroky v minulom roku 12 80912 9509 80911 53421 642
Náklady na predaný tovar 1 920 0861 571 0231 544 8311 397 7281 444 316
Neobežný majetok 807 464877 440634 976714 016366 661
Obežný majetok 667 458478 923522 539485 355429 828
Obrat aktív 1,751,641,911,652,43
Obrat neobežného majetku 3,232,553,522,795,31
Obrat obežného majetku 3,914,674,284,104,53
Odpisy 743 998586 856514 470418 778385 598
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 371 999293 428257 235209 389192 799
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 371 999293 428257 235209 389192 799
Osobné náklady 445 583377 291382 078330 649303 122
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 7362 1021 73136 55134 389
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000220,0012,0037,0021,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 148 75873 88479 16053 86969 058
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 717 565608 921579 688494 482468 585
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64570,56820,55410,55830,6033
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,551,761,801,791,66
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,58010,68880,76910,79020,7295
Pohľadávky z obchodného styku 454 255356 063316 758214 673183 743
Pohotová likvidita II. stupeň 1,130,91233,564,903,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,182,423,36-6,53-28,67
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,67-7,22-5,032,400,5375
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86740,83590,80050,87240,7781
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,545,094,276,833,51
Pridaná hodnota 690 108664 066689 491592 231502 406
Rýchla likvidita I. stupeň 0,22290,12921,082,281,64
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,922,051,712,041,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,922,051,712,041,29
Služby 1 060 293805 777846 712798 814779 998
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 492 8701 367 0211 168 5671 205 483801 105
Spotreba materiálu… 859 793765 246698 119598 914664 318
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 704 8362 346 3892 332 3222 028 9592 035 222
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 94 642111 30098 00039 00088 500
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 610 1942 235 0892 234 3221 989 9591 946 722
Účtovný cash flow 62 271-92 538-65 15123 5786 200
Úrokové krytie -1,032,946,7610,019,41
Vlastné imanie 197 935224 368219 080153 862177 740
Všetky záväzky 1 294 9351 142 653935 4751 051 621623 365
Výsledok hospodárenia -10 89439 66789 274135 127142 965
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 89439 66789 274135 127142 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -26 43322 06565 21875 70482 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 22 06565 21875 70482 987-95 248
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -27 16324 87074 63388 39496 954
Zásoby 21 01512 99910 2568 97911 803
Záväzky 1 294 9351 142 653935 4751 051 621623 365
Záväzky z obchodného styku 148 75873 88479 16053 86969 058
Zisk pred zdanením -27 16324 87074 63388 39496 954
Zmena EBIT -0,36670,43020,89190,9052-1,53
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 36 83342 35640 7980,000042 416
Účtovné závierky