2NET, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 161 020171 203121 882104 49364 255
Bankové úvery 49 29845 81029 62728 9240,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,672,202,411,561,74
Bežné bankové úvery 49 29845 81029 62728 9240,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00001 4681 170
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9581-0,4271-0,2088-0,2706-0,1037
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,321,360,87970,33910,0734
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,570,82850,66141,711,47
Celkové tržby 388 905349 642325 892311 3520,0000
Celkový dlh 98 39877 57348 52365 91738 236
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 7035 81914 31317 992-2 697
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 60 00139 99115 31410 9322 697
Čistý cash flow 60 00139 99115 31410 4372 697
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -22 33538 10748 78239 3842 746
Čistý zisk -28 93125 17234 88326 4422 620
Čistý zisk v minulom roku 25 17234 88326 442-7 3352 818
Cudzie zdroje -62 622-93 630-73 359-38 576-26 019
Daň z príjmov 0,00007 78010 69010 2530,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 78010 69010 253480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00007 78010 69010 2530,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 83,36128,71107,2091,6498,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,5078,5554,0836,4698,91
Doba obratu aktív 152,56181,16137,34122,68109,25
Doba obratu pohľadávok 83,36128,71107,2091,6498,91
Doba obratu zásob 245,27139,20147,56163,050,0000
Doba splácania záväzkov 1 1241 042848,371 73387,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,9631,0219,6236,1462,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 859,46786,16493,85884,150,0000
EBIT v minulom roku 38 10748 78239 385-6 4002 865
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -22 33538 10748 78239 3842 746
EBITDA -19 23541 45752 76941 9204 246
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -19 23541 45752 76941 9204 246
Finančná páka 2,571,831,662,712,47
Finančné účty 60 00139 99115 31410 9322 697
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3889-0,5469-0,6019-0,3692-0,4049
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,38890,54690,60190,36920,4049
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -19 61241 32751 52141 3103 734
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,28160,17120,14280,29460,5720
Krátkodobé pohľadávky 87 982121 63895 13978 05358 176
Krátkodobé záväzky 45 34629 31817 40930 78136 755
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 34 68022 11610 1340,00000,0000
Krytie dlhovej služby -2,928,0416,4415,5933,70
Materiál 0,00000,00000,00002 8962 033
Nákladové úroky 6 5965 1553 2092 689126,00
Nákladové úroky v minulom roku 5 1553 2092 690455,0047,00
Náklady na predaný tovar 308 245239 236219 112218 584153 068
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 72810 2687 4906 4830,0000
Neobežný majetok 3 1405 6588 40111 144179,00
Obežný majetok 157 880165 545113 48191 88162 906
Obrat aktív 2,392,012,662,983,34
Obrat neobežného majetku 122,6960,9738,5627,901 199
Obrat obežného majetku 2,442,082,853,383,41
Obrat zásob 1,492,622,472,240,0000
Odpisy 2 5182 7432 7431 926197,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 5182 7432 743963,00197,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000963,000,0000
Osobné náklady 96 77166 46051 41735 7400,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 787,00926,001 248610,00512,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000015 7040,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -26 41327 91537 62628 3682 817
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,19310,26860,46690,53430,0999
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,260,62870,49060,38720,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,2310,3013,9914,240,4025
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,79561,592,042,580,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,77541,531,942,45312,76
Pohľadávky z obchodného styku 45 91274 23647 99831 05358 176
Pohotová likvidita II. stupeň 1,562,152,351,511,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,04-2,34-4,79-3,70-9,65
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,107,764,773,8821,40
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61110,45310,39810,63080,5951
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,570,82850,66141,711,47
Pridaná hodnota 76 992105 710104 81092 30361 614
Primárna platobná neschopnosť 0,75540,29790,21110,50570,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,46200,26880,47550,68550,1007
Rýchla likvidita I. stupeň 0,63400,53230,32560,18310,0734
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,121,870,91951,579,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,121,870,91951,579,01
Služby 143 01099 02193 566101 45564 086
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 161 020171 203121 882104 49364 255
Spotreba materiálu… 150 507129 947118 056110 64688 982
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 49 29845 81029 62728 9240,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 385 442345 344323 922310 887214 682
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 205,00398,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 19 57814 5839 0468 6070,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 365 659330 363314 876302 280214 682
Účtovný cash flow 60 00139 99115 31410 4372 697
Úročený dlh 49 29845 81029 62728 9240,0000
Úrokové krytie -3,397,3915,2014,6521,79
Vlastné imanie 62 62293 63073 35938 57626 019
Všetky záväzky 98 39877 57348 52365 91738 236
Výsledok hospodárenia -21 54839 11250 02639 9944 049
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -21 54839 11250 02639 9944 049
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28 93125 17234 88326 4422 620
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 25 17234 88326 442-7 3352 818
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -28 93132 95245 57336 6953 411
Zásoby 9 8973 9163 0282 8962 033
Záväzky 98 39877 57348 52365 91738 236
Záväzky z obchodného styku 34 68022 11610 13415 7040,0000
Zisk pred zdanením -28 93132 95245 57336 6953 411
Zmena EBIT -0,58610,78121,24-6,150,9585