Family Plus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 174 301134 478164 276116 846124 850
Bankové úvery 0,00005,000,000019,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,002,382,724,753,31
Bežné bankové úvery 0,00005,000,000019,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 47,00173,001 2470,00001 439
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,271,300,05950,63460,0360
Celkové tržby 551 071529 196485 386430 3960,0000
Celkový dlh 35 87530 12342 84624 70026 970
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -89 854-46 680-10 318-14 557-927,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 89 85446 68510 31814 576927,00
Čistý cash flow 43 16936 3672 44714 576927,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 34 071-14 19537 8691 35923 844
Čistý zisk 34 071-17 07529 28497,0023 844
Čistý zisk v minulom roku -17 07529 284-7 095-5 83112 300
Cudzie zdroje -138 426-104 355-121 430-92 146-97 880
Daň z príjmov 0,00002 8808 5851 2620,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8808 5850,000010 5500,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8808 5851 2620,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,239,0771,6576,4357,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,235,256,907,075,24
Doba obratu aktív 117,5694,94125,6099,7293,77
Doba obratu pohľadávok 4,239,0771,6576,4357,85
Doba obratu zásob 36,1040,7444,0636,1630,32
Doba splácania záväzkov 199,31170,61275,13160,4126,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 22,9919,7231,4519,6019,36
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 107,5489,39113,3684,420,0000
EBIT v minulom roku -14 19537 869-7 0954 71912 300
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 34 071-14 19537 8691 35923 844
EBITDA 80 02622 67952 9683 56737 882
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 80 02622 67952 9683 56737 882
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,20290,22670,92860,0000
Finančná páka 1,261,291,351,271,28
Finančné účty 89 85446 68510 31814 576927,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7942-0,7760-0,7392-0,7886-0,7840
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79420,77600,73920,78860,7840
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 78 60719 36353 9871 82636 230
Krátkodobé pohľadávky 6 27012 84693 71689 55377 033
Krátkodobé záväzky 34 08627 93041 14022 96925 783
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000012 0880,0000
Materiál 43,00151,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 353 859354 859313 823321 480349 755
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 62 42259 75254 57952 26471 091
Neobežný majetok 71 95668 10552 4077 54039 546
Obežný majetok 102 29866 200110 622109 30683 865
Obrat aktív 3,103,842,913,663,89
Obrat neobežného majetku 7,527,599,1156,7212,29
Obrat obežného majetku 5,297,814,323,915,79
Obrat zásob 10,118,968,2810,1012,04
Odpisy 44 53633 55814 118467,003 817
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 26816 7797 059467,003 817
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 26816 7797 0590,00000,0000
Osobné náklady 134 301151 388114 17897 9570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4193 3162 9811 7411 652
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 39114 63416 9510,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 78 60716 48343 402564,0027 661
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,51550,34720,06280,12470,0074
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71690,93380,69800,92230,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,002,713,002,030,3895
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,391,071,431,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,050,87661,281,0835,69
Pohľadávky z obchodného styku 6 2707 4309 0268 2836 975
Pohotová likvidita II. stupeň 2,822,142,564,533,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,21-2,87-49,62-6,32-105,59
Pridaná hodnota 187 325162 120163 584106 214136 241
Primárna platobná neschopnosť 2,931,971,881,460,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,641,670,25080,63410,0360
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,44831,330,80896,920,7119
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,44831,330,80896,920,7119
Služby 105 160102 66593 82796 81299 070
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 174 301134 478164 276116 846124 850
Spotreba materiálu… 186 277192 442165 417172 404179 594
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00005,000,000019,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 541 184516 979479 407427 694485 996
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00002 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 520 124513 535476 536422 124485 554
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 0603 444871,005 570442,00
Účtovný cash flow 43 16936 3672 44714 576927,00
Úročený dlh 0,00005,000,000019,000,0000
Vlastné imanie 138 426104 355121 43092 14697 880
Všetky záväzky 35 87530 12342 84624 70026 970
Výsledok hospodárenia 35 490-10 87940 8503 10034 065
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 35 490-10 87940 8503 10034 065
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 071-17 07529 28497,0023 844
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -17 07529 284-7 095-5 83112 300
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 34 071-14 19537 8691 35932 413
Zásoby 6 1746 6696 5885 1775 905
Záväzky 35 87530 12342 84624 70026 970
Záväzky z obchodného styku 18 39114 63416 95112 0880,0000
Zisk pred zdanením 34 071-14 19537 8691 35932 413
Zmena EBIT -2,40-0,3748-5,340,28801,94