1. RIMAMURÁNSKA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 7 47511 65317 21919 5530,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,171,412,112,870,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000111,0087,00308,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,57-1,36-0,1897-0,38100,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,27120,55250,21100,71200,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,782,460,89870,53530,0000
Celkové tržby 4 182 9602 3184 5410,00000,0000
Celkový dlh 6 3728 2888 1506 8170,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 391-9 119-4 540-4 8530,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0005-2,46-0,27130,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 3919 1194 5404 8530,0000
Čistý cash flow -1 7284 5791 7204 8530,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 618,00-4 743-272,001 7360,0000
Čistý zisk -2 262-5 703-1 2321 7360,0000
Čistý zisk v minulom roku -5 703-1 232-2 4368 6090,0000
Cudzie zdroje -1 103-3 365-9 069-12 7360,0000
Daň z príjmov 2 880960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 880960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0073387,211 012429,170,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000306,83835,48363,570,0000
Doba obratu aktív 0,65231 8621 384583,080,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0073387,211 012429,170,0000
Doba splácania záväzkov 0,55610,00000,0000298,190,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,55601 324655,23203,250,0000
EBIT v minulom roku -4 743-272,00-1 4768 6090,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 618,00-4 743-272,001 7360,0000
EBITDA 618,00-4 090567,003 6690,0000
EBITDA marža 0,0001-1,760,12490,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 618,00-4 090567,003 6690,0000
Efektívna daňová sadzba 4,66-0,2024-3,530,00000,0000
Finančná páka 6,783,461,901,540,0000
Finančné účty 7 3919 1194 5404 8530,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1476-0,2888-0,5267-0,65140,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,14760,28880,52670,65140,0000
Hrubá marža 0,0001-0,67000,19070,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 618,00-4 709-272,001 7910,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,85240,71120,47330,34860,0000
Krátkodobé pohľadávky 84,002 42312 59214 3920,0000
Krátkodobé záväzky 6 3728 2888 1506 8160,0000
Náklady na predaný tovar 4 182 3423 8373 6748 3430,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 182 3420,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 7 47511 54217 13219 2450,0000
Obrat aktív 559,590,19600,26370,62600,0000
Obrat obežného majetku 559,590,19790,26500,63600,0000
Odpisy 0,00000,00000,000055,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,000055,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000687,00839,001 8780,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000600,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 262-5 703-1 2321 7910,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,05-1,69-0,13580,13630,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,5603-1,41-0,03000,13630,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98880,78250,26370,24820,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,00041,980,37880,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,000070,850,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,00042,000,37890,39650,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001 92010 39212 1920,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,171,412,112,870,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,6383-0,7349-5,27-2,620,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85240,71120,47330,34860,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,782,460,89870,53530,0000
Pridaná hodnota 618,00-1 553866,003 8970,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,05-1,69-0,13580,13630,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,161,100,55710,71200,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,31-2,0314,371,860,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,31-2,0314,371,860,0000
Služby 0,00003 0312 2988 1830,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 47511 65317 21919 5530,0000
Spotreba materiálu… 0,0000806,001 376160,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 182 9602 3184 54012 2400,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000034,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 4 182 9600,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00002 2844 54012 2400,0000
Účtovný cash flow -1 7284 5791 7204 8530,0000
Vlastné imanie 1 1033 3659 06912 7360,0000
Všetky záväzky 6 3728 2888 1506 8170,0000
Výsledok hospodárenia 618,00-4 056567,003 6140,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 618,00-4 056567,003 6140,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 262-5 703-1 2321 7360,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 703-1 232-2 4368 6090,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 618,00-4 743-272,001 7360,0000
Záväzky 6 3728 2888 1506 8170,0000
Záväzky z obchodného styku 0,0000600,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 618,00-4 743-272,001 7360,0000
Zmena EBIT -0,130317,440,18430,20160,0000