Kožušníctvo - ADZIMA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 60 08958 71565 04163 53939 620
Bežná likvidita III. stupeň 0,85920,81940,71350,65330,6671
Časové rozlíšenie aktív 111,00284,00362,0042,00318,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,05680,4237-0,0479-1,070,6650
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -12,38-10,99-9,62-13,47-9,81
Celkové tržby 23 72028 94623 41520 6410,0000
Celkový dlh 65 36764 59472 58568 63344 119
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 340-2 640-149,00-510,00-2 992
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 3402 640149,00510,002 992
Čistý cash flow -300,002 491-361,00-5 4762 992
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 3162 779-386,00344,002 196
Čistý zisk 601,001 665-2 450-1 4842 196
Čistý zisk v minulom roku 1 665-2 450-1 484889,00868,00
Cudzie zdroje 5 2785 8797 5445 0944 499
Daň z príjmov 0,00001 114960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 114960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 114960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,1924,5925,4922,862,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,3324,2124,9922,860,8208
Doba obratu aktív 970,98745,041 1001 1191 161
Doba obratu pohľadávok 30,1924,5925,4922,862,26
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000098 729
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 151
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 828,05686,67968,85870,571 290
EBIT v minulom roku 2 779-386,00344,001 849868,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 3162 779-386,00344,002 196
EBITDA 16 42123 69614 92310 7952 810
EBITDA marža 0,69230,81860,63730,52300,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 42123 69614 92310 7952 810
Efektívna daňová sadzba 0,00000,4009-0,6443-1,830,0000
Finančná páka -11,38-9,99-8,62-12,47-8,81
Finančné účty 2 3402 640149,00510,002 992
Hrubá marža 0,48870,57740,53850,61370,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 23822 33313 8169 8132 196
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,85280,92170,88120,77791,11
Krátkodobé pohľadávky 1 8681 9381 5081 29877,00
Krátkodobé záväzky 51 24454 11557 31149 42744 003
Krytie dlhovej služby 22,970,000013,5212,440,0000
Materiál 33 57933 35132 74326 13521 563
Nákladové úroky 715,000,00001 104868,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001 104868,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 10 99512 0528 9818 0567 466
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000096,00
Neobežný majetok 16 06114 37224 14931 24810 266
Obežný majetok 43 91744 05940 53032 24929 036
Obrat neobežného majetku 1,412,000,89410,66321,21
Obrat obežného majetku 0,51430,65290,53270,64260,4288
Odpisy 14 92219 55414 1989 4660,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 4619 7777 0994 7330,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 4619 7777 0994 7330,0000
Osobné náklady 2 1592 5494 3515 7070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1831 3631 107982,00614,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 0681 339823,00857,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 52321 21911 7487 9822 196
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,14880,6041-0,04990,0244-0,5010
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6677
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,376,562,902,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,67870,75610,67980,83480,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 8151 9081 4781 29828,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,592,36-20,90-0,93021,50
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,41960,0000-0,3270-6,310,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,091,101,121,081,11
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -12,38-10,99-9,62-13,47-9,81
Pridaná hodnota 11 59316 71312 61012 6674 985
Primárna platobná neschopnosť 1,690,70180,55680,66020,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,982,734,866,3615,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,982,734,866,3615,70
Služby 1 4221 5901 6511 9551 660
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 60 08958 71565 04163 53939 620
Spotreba materiálu… 9 57310 4629 1546 0025 710
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 58828 76521 59120 72312 451
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 000,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00002 1690,0000121,0025,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 58826 59621 59120 60212 426
Účtovný cash flow -300,002 491-361,00-5 4762 992
Úrokové krytie 1,840,0000-0,34960,39630,0000
Vlastné imanie -5 278-5 879-7 544-5 094-4 499
Všetky záväzky 65 36764 59472 58568 63344 119
Výsledok hospodárenia 2 4994 142725,001 3292 810
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 4994 142725,001 3292 810
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 601,001 665-2 450-1 4842 196
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 665-2 450-1 484889,00868,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 601,002 779-1 490-524,002 196
Zásoby 39 70939 48138 87330 44125 967
Záväzky 65 36764 59472 58568 63344 119
Záväzky z obchodného styku 3 0681 339823,00857,000,0000
Zisk pred zdanením 601,002 779-1 490-524,002 196
Zmena EBIT 0,4736-7,20-1,120,18602,53
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00001 824-99,000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00001 824-99,000,0000
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Kožušníctvo - úprava, farbenie kožušín a výroba kožušinového tovaru
Spracovanie údajov
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Zásielkový predaj
Fotografické služby
Tvorba a aktualizácia www stránok
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Prieskum trhu a verejnej mienky
Poskytovanie dátových služieb
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Krajčírstvo
Vedenie účtovníctva
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej..
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
Prenájom nehnuteľností, poskytovanie iných než základných služieb spojených..
Finančný leasing
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Upratovacie práce a čistenie budov
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí