DRILL-TECH s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 164 966149 919226 553230 717239 947
Bežná likvidita III. stupeň 28,8030,863,503,222,96
Časové rozlíšenie aktív 1 2821 3241 3361 3541 446
Časové rozlíšenie pasív 1 9561 9281 7851 9541 954
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 16,310,02080,14440,28180,1237
Celkové tržby 56 05922 08672 6830,00000,0000
Celkový dlh 5 8324 38064 18569 91676 258
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -88 796-27 275-28 713-19 611-9 256
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,2420-0,97510,02390,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 88 79627 27528 71319 6119 256
Čistý cash flow 61 52161,009 10219 6119 256
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 527-20 5777 1982 0009 349
Čistý zisk 13 567-21 5371 736-2 8883 465
Čistý zisk v minulom roku -21 5374 565-2 8883 46568 746
Cudzie zdroje -157 178-143 611-160 583-158 847-161 735
Daň z príjmov 960,00960,00961,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00961,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 497,292 0041 0061 492915,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 486,661 971990,191 481841,34
Doba obratu aktív 1 0962 4781 1601 6431 015
Doba obratu pohľadávok 497,292 0041 0061 492915,63
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00001 6882 078
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,0648,42322,77495,64316,45
EBIT v minulom roku -20 5775 7722 0019 34970 894
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 527-20 5777 1982 0009 349
EBITDA 14 611-20 5027 10214 62748 955
EBITDA marža 0,2606-0,92830,09770,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 611-20 5027 10214 62748 955
Finančná páka 1,051,041,411,451,48
Finančné účty 88 79627 27528 71319 6119 256
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9528-0,9579-0,7088-0,6885-0,6740
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95280,95790,70880,68850,6740
Hrubá marža 0,75780,36710,49320,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 527-20 5788 02914 55148 877
Krátkodobé pohľadávky 74 847121 286196 464209 514216 513
Krátkodobé záväzky 3 7722 93063 02669 60274 828
Krytie dlhovej služby 0,00000,00001,582,998,32
Materiál 41,0034,0040,0071,0013,00
Nákladové úroky 0,00000,00004 5014 8885 884
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000247,004 8885 8842 148
Náklady na predaný tovar 12 45413 97935 42515 04913 144
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000167,0012 719
Obežný majetok 163 684148 595225 217229 196225 782
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,0000306,926,79
Odpisy 0,00000,0000334,0012 55238 368
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000167,0012 55238 368
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000167,000,00000,0000
Osobné náklady 23 91625 67124 7590,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0076,0073,0076,0078,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 36,0034,008 7340,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 567-21 5372 0709 66441 833
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53830,18190,12670,08500,0386
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56303,170,69070,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,100,00280,12520,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00002,415,57
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,780,31581,450,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,780,31581,432,881,91
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,120,00280,12770,38260,1072
Pohľadávky z obchodného styku 73 247119 278193 350207 911198 946
Pohotová likvidita II. stupeň 28,7930,853,493,222,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,55-2 354-17,64-8,10-17,47
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00002,024,011,57
Pridaná hodnota 42 4828 10735 84736 20773 165
Rýchla likvidita I. stupeň 15,505,610,44300,27410,1205
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,3992-0,21369,044,781,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,3992-0,21369,044,781,56
Služby 10 37110 39731 48412 27411 732
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 164 966149 919226 553230 717239 947
Spotreba materiálu… 2 0833 5823 9412 7751 412
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 54 93622 08671 77251 25686 309
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000500,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 54 93622 08671 27251 25686 309
Účtovný cash flow 61 52161,009 10219 6119 256
Úrokové krytie 0,00000,00001,600,40921,59
Vlastné imanie 157 178143 611160 583158 847161 735
Všetky záväzky 5 8324 38064 18569 91676 258
Výsledok hospodárenia 14 611-20 5027 2682 07510 587
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 611-20 5027 2682 07510 587
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 567-21 5371 736-2 8883 465
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -21 5374 565-2 8883 46568 746
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 527-20 5772 697-2 8884 631
Zásoby 41,0034,0040,0071,0013,00
Záväzky 5 8324 38064 18569 91676 258
Záväzky z obchodného styku 36,0034,008 7340,00000,0000
Zisk pred zdanením 14 527-20 5772 697-2 8884 631
Zmena EBIT -0,7060-3,563,600,21390,1319

Činnosti firmy
Tvorba a aktualizácia web stránok
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Prenájom hnuteľných vecí
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Poradenstvo v oblasti zlepšovania zdravého životného štýlu a zvyšovania telesnej..
Prenájom motorových vozidiel
Marketing, manažment a prieskum trhu
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Poradenstvo v oblasti rozvoja cestovania, cestovného ruchu, individuálnej a rodinnej..
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Maliarske a natieračské práce
Sekretárske a administratívne práce
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej..
Skladovanie neverejné a preklad nákladov
Sprostredkovanie v oblasti dopravy a výroby
Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská činnosť v oblasti využitia ľudských zdrojov
Vydavateľská činnosť
Demolácie, zemné a výkopové práce a prípravné práce pre stavbu
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby..
Činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozsahu:..
Čistiace a upratovacie práce
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
Organizovanie a usporadúvanie verejných kultúrnych a športových podujatí, obchodných..
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Automatizované spracovanie údajov