Cb elektro s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 075 687974 692918 547845 574602 698
Bankové úvery 0,000016 61327 83712 4180,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,542,241,951,591,28
Časové rozlíšenie aktív 3 7593 3073 5492 4701 636
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,810,82301,101,733,10
Celkové tržby 3 086 3002 713 0942 222 3882 024 4000,0000
Celkový dlh 693 221440 030481 504535 308455 568
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -214 171-133 731-163 119-177 832-58 847
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 214 171150 344190 956190 25058 847
Čistý cash flow 63 827-40 612706,0068 61258 847
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 223 729125 853165 289120 89535 679
Čistý zisk 173 07197 619126 77792 68635 354
Čistý zisk v minulom roku 97 619126 77792 68670 45047 458
Cudzie zdroje -382 466-534 662-437 043-310 266-147 130
Daň z príjmov 50 12227 32537 32427 3810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 27 32537 32427 38121 0040,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 50 12227 32537 32427 3810,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000016 61327 83712 4180,0000
Dlhodobé pohľadávky 500,002 9810,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,000016 61327 83712 4180,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,4341,3039,3539,4945,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,3740,1139,3339,4845,05
Doba obratu aktív 129,03135,53151,11152,68147,80
Doba obratu pohľadávok 30,4941,7139,3539,4945,79
Doba obratu zásob 87,1084,9492,3893,09101,76
Doba splácania záväzkov 104,4272,9293,42116,82121,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 80,7258,4474,1393,91111,43
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 24,5625,0120,7131,170,0000
EBIT v minulom roku 125 853165 289120 89591 86048 173
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 223 729125 853165 289120 89535 679
EBITDA 263 483170 347204 263151 32266 825
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 263 483170 347204 263151 32266 825
Finančná páka 2,811,822,102,734,10
Finančné účty 214 171150 344190 956190 25058 847
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3556-0,5485-0,4758-0,3669-0,2441
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35560,54850,47580,36690,2441
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 259 602163 174203 704147 58863 613
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62560,43120,49050,61500,7539
Krátkodobé pohľadávky 253 722296 980239 165218 676186 733
Krátkodobé záväzky 672 987420 268450 588520 067454 388
Krytie dlhovej služby 491,57187,40171,94182,76205,62
Nákladové úroky 536,00909,001 188828,00325,00
Nákladové úroky v minulom roku 909,001 188828,00406,00715,00
Náklady na predaný tovar 2 613 3392 347 4361 921 6211 799 4081 367 420
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 352 5302 103 7511 760 5081 624 8641 205 413
Neobežný majetok 42 14131 53539 29719 76519 426
Obežný majetok 1 029 787939 850875 701823 339581 636
Obrat aktív 2,832,692,422,392,47
Obrat neobežného majetku 72,2183,2456,46102,2776,62
Obrat obežného majetku 2,952,792,532,462,56
Obrat zásob 4,194,303,953,923,59
Odpisy 33 87037 32633 74826 19816 038
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 93518 66316 87413 09916 038
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 93518 66316 87413 0990,0000
Osobné náklady 188 028115 87698 59175 1160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 8817 17346 5594 7343 212
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000040 0000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 158 270144 17799 873138 7760,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 206 941134 945160 525118 88451 392
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,55560,22700,35320,37140,2406
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,282,393,012,960,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,941,812,242,197,54
Pohľadávky z obchodného styku 253 188288 475239 078218 622183 713
Pohotová likvidita II. stupeň 0,70081,070,96250,79100,5441
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,9913,17-619,04-4,52-2,50
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 119,08-44,680,594382,86181,07
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64440,45150,52420,63310,7559
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,810,82301,101,733,10
Pridaná hodnota 429 639277 506297 042222 032120 971
Primárna platobná neschopnosť 0,62510,49980,41770,63480,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,632,582,363,546,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,632,582,363,546,82
Služby 238 148217 780137 404153 208147 652
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 075 687974 692918 547845 574602 698
Spotreba materiálu… 22 66125 90523 70921 33614 355
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000016 61327 83712 4180,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 044 9782 624 9422 221 6632 021 9401 488 391
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 0000,00003 000500,000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 042 9382 624 9422 218 6632 021 4401 488 231
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 40,000,00000,00000,0000160,00
Účtovný cash flow 63 827-40 612706,0068 61258 847
Úročený dlh 0,000016 61327 83712 4180,0000
Úrokové krytie 417,40138,45139,13146,01109,78
Vlastné imanie 382 466534 662437 043310 266147 130
Všetky záväzky 693 221440 030481 504535 308455 568
Výsledok hospodárenia 231 613133 021171 873125 62450 787
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 231 613133 021171 873125 62450 787
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 173 07197 619126 77792 68635 354
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 97 619126 77792 68670 45047 458
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 223 193124 944164 101120 06747 245
Zásoby 561 394489 545445 580414 413336 056
Záväzky 693 221440 030481 504535 308455 568
Záväzky z obchodného styku 158 270144 17799 873138 7760,0000
Zisk pred zdanením 223 193124 944164 101120 06747 245
Zmena EBIT 1,780,76141,371,320,7406
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 6420,00000,0000