GOLDCENTER s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 1 405 946124 803164 199338 0760,0000
Bankové úvery 29 3939 87810 83614 8320,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,97250,68660,87620,59880,0000
Bežné bankové úvery 29 3939 87810 83614 8320,0000
Časové rozlíšenie aktív 300,000,00000,000038,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9784-0,08690,1721-0,23160,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -21,92-2,86-4,20-9,130,0000
Celkové tržby 1 623 202155 31150 561621,000,0000
Celkový dlh 1 473 152191 942215 500379 6490,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -75 574-29 339-22 933-10 1080,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0000-0,1020-0,1924-59,810,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 93 68727 93733 76924 9400,0000
Čistý cash flow 65 753-5 8328 829-9 6270,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 380,00-14 385-7 979-35 1260,0000
Čistý zisk -64,00-15 838-9 728-37 1430,0000
Čistý zisk v minulom roku -15 838-9 728-37 14316 2010,0000
Cudzie zdroje 67 20667 13951 30141 5730,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,002 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 194,3876,55502,5484 5740,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 194,1172,38502,3184 4130,0000
Doba obratu aktív 316,15318,921 356198 7080,0000
Doba obratu pohľadávok 194,3876,55502,5484 5740,0000
Doba obratu zásob 68,423,9712,00970,310,0000
Doba splácania záväzkov 248,54250,27850,51187 7240,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 303,44224,23815,45158 4010,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 201,469,0221,14122 8070,0000
EBIT v minulom roku -14 385-7 979-35 12619 0810,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 380,00-14 385-7 979-35 1260,0000
EBITDA 1 200549,001 210-34 9090,0000
EBITDA marža 0,00070,00350,0239-56,210,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 200549,001 210-34 9090,0000
Finančná páka -20,92-1,86-3,20-8,130,0000
Finančné účty 93 68727 93733 76924 9400,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,04780,53800,31240,12300,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,0478-0,5380-0,3124-0,12300,0000
Hrubá marža 0,0020-0,1072-0,0991-14,560,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 380,00266,002 084-35 1030,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,95980,70310,60150,79720,0000
Krátkodobé finančné výpomoci -11 280-11 2800,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 864 44929 95660 866143 8910,0000
Krátkodobé záväzky 1 349 44187 74698 766269 4990,0000
Krytie dlhovej služby 2,701,111,53-33,030,0000
Nákladové úroky 444,00493,00789,001 0570,0000
Nákladové úroky v minulom roku 493,00789,001 0570,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 620 014159 48449 2189 6620,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 981 767127 97142 386524,000,0000
Neobežný majetok 76 01765 51768 171167 8140,0000
Obežný majetok 1 329 62959 28696 028170 2240,0000
Obrat aktív 1,151,140,26920,00180,0000
Obrat neobežného majetku 21,352,180,64850,00370,0000
Obrat obežného majetku 1,222,410,46040,00360,0000
Obrat zásob 5,3391,8730,430,37620,0000
Odpisy 0,000013 58410 0080,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00006 7925 0040,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00006 7925 0040,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 820,00283,00206,00194,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 093 8053 1632 455176 3040,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -64,00-2 254280,00-37 1430,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00130,23110,24041,390,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0067-0,3882-0,1219-0,51220,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0405-0,03760,1746-15,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0016-0,1301-0,1182-17,250,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-1,23-0,50060,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0405-0,04080,1997-15,500,0000
Pohľadávky z obchodného styku 863 21228 32460 839143 6170,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,70080,67050,86340,59390,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,02-11,515,81-4,320,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 148,09-11,8311,19-9,110,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,051,541,311,120,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -21,92-2,86-4,20-9,130,0000
Pridaná hodnota 3 188-16 650-5 010-9 0410,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,270,11170,04041,230,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00100,23590,18960,89340,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1 228349,62178,10-10,880,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1 228349,62178,10-10,880,0000
Služby 5 43929 5275 1786 8380,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 405 946124 803164 199338 0760,0000
Spotreba materiálu… -367 1921 9861 6542 3000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 18 113-1 40210 83614 8320,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 623 202142 83444 748621,000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000540,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 616 717135 90944 208621,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 4856 9250,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 65 753-5 8328 829-9 6270,0000
Úročený dlh 18 113-1 40210 83614 8320,0000
Úrokové krytie 0,8559-29,18-10,11-33,230,0000
Vlastné imanie -67 206-67 139-51 301-41 5730,0000
Všetky záväzky 1 473 152191 942215 500379 6490,0000
Výsledok hospodárenia 1 200-13 035-8 258-34 9090,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 200-13 035-8 258-34 9090,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -64,00-15 838-9 728-37 1430,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -15 838-9 728-37 14316 2010,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -64,00-14 878-8 768-36 1830,0000
Zásoby 371 4931 3931 3931 3930,0000
Záväzky 1 473 152191 942215 500379 6490,0000
Záväzky z obchodného styku 1 093 8053 1632 455176 3040,0000
Zisk pred zdanením -64,00-14 878-8 768-36 1830,0000
Zmena EBIT -0,02641,800,2272-1,840,0000