PCH Servis, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 378 630357 299396 684402 830263 440
Bežná likvidita III. stupeň 1,331,831,251,823,30
Časové rozlíšenie aktív 5 4215 23511 56314 03154,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000849,000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1569-0,11710,01380,09481,20
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,31450,25350,57300,42860,1629
Celkové tržby 311 116328 363426 769543 8710,0000
Celkový dlh 90 58372 266144 184120 85236 908
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 601-4 863-10 211-8 816-42 422
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 6014 86310 2118 81642 422
Čistý cash flow 13 738-5 3481 3955 78342 422
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 0696 404-29 367104 59420 827
Čistý zisk 6 0695 444-30 32781 26319 519
Čistý zisk v minulom roku 5 444-30 32781 26320 40721 232
Cudzie zdroje -288 047-285 033-251 651-281 978-226 532
Daň z príjmov 0,0000960,00960,0023 3310,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,0023 3316 8950,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,0023 3310,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 92,6665,5083,0252,5579,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,3956,0327,6036,6974,24
Doba obratu aktív 447,99397,16339,27274,27279,87
Doba obratu pohľadávok 92,6665,5083,0252,5579,18
Doba obratu zásob 66,5261,0562,9540,720,0000
Doba splácania záväzkov 418,33191,31726,26219,7861,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 103,5950,7586,4541,5437,64
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 61,8036,2152,29111,740,0000
EBIT v minulom roku 6 404-29 367104 59427 67921 381
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 0696 404-29 367104 59420 827
EBITDA 45 32851 65835 149168 86840 211
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 45 32851 65835 149168 86840 211
Finančná páka 1,311,251,581,431,16
Finančné účty 18 6014 86310 2118 81642 422
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7608-0,7977-0,6344-0,7000-0,8599
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76080,79770,63440,70000,8599
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 45 10951 45035 137184 16040 040
Krátkodobé pohľadávky 78 31358 92797 07077 17474 528
Krátkodobé záväzky 87 55045 657101 08361 00835 426
Krytie dlhovej služby 0,00000,000041,400,000030,74
Materiál 350,0086,00584,00584,000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001 308
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000377,00149,00
Náklady na predaný tovar 168 448178 235257 911265 979211 654
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 76 38987 11050 802101 3170,0000
Neobežný majetok 262 373273 703269 079291 507146 436
Obežný majetok 110 83678 361116 04297 292116 950
Obrat aktív 0,81480,91901,081,331,30
Obrat neobežného majetku 1,181,201,591,842,35
Obrat obežného majetku 2,784,193,685,512,94
Obrat zásob 5,495,985,808,960,0000
Odpisy 39 04045 04664 50457 99613 384
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 52022 52332 25228 99813 384
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 52022 52332 25228 9980,0000
Osobné náklady 111 367111 714161 439125 4710,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 219,00208,0012,00292,00171,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 9348 6417 27831 0170,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 45 10950 49034 177139 25932 903
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79520,74410,95610,46450,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,831,723,322,670,6233
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,261,341,052,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93110,95770,74731,479,86
Pohľadávky z obchodného styku 47 65750 40832 26953 89369 882
Pohotová likvidita II. stupeň 1,171,511,171,643,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20,9753,30-180,39-48,76-5,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000032,43
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,31450,25350,57300,42860,1629
Pridaná hodnota 140 042150 128168 858270 100131 915
Primárna platobná neschopnosť 0,27140,17140,22550,57550,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,21250,10650,10020,14451,20
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,001,404,100,71570,9179
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,001,404,100,71570,9179
Služby 45 26445 86189 26888 852107 260
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 378 630357 299396 684402 830263 440
Spotreba materiálu… 46 79545 264117 84175 810104 394
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 308 490328 363426 769543 871343 569
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00007 7920,0000
Tržby z predaja tovaru 154 130184 123262 528281 716205 691
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 154 360144 240164 241254 363137 878
Účtovný cash flow 13 738-5 3481 3955 78342 422
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000015,92
Vlastné imanie 288 047285 033251 651281 978226 532
Všetky záväzky 90 58372 266144 184120 85236 908
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,0000849,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 6 2886 612-29 355105 16826 827
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 2886 612-29 355105 16826 827
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 0695 444-30 32781 26319 519
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 444-30 32781 26320 40721 232
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 0696 404-29 367104 59425 336
Zásoby 13 92214 5718 76111 3020,0000
Záväzky 90 58372 266144 184120 85236 908
Záväzky z obchodného styku 12 9348 6417 27831 0170,0000
Zisk pred zdanením 6 0696 404-29 367104 59425 336
Zmena EBIT 0,9477-0,2181-0,28083,780,9741
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000013 4960,0000

Činnosti firmy
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Správa bytového a nebytového fondu
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Administratívne služby
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Prenájom strojov, prístrojov, vozidiel počítačov a elektronických zariadení
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Reklamná a propagačná činnosť
Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov
Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Baliace činnosti
Konštruktérske práce v strojárstve
Spracovanie údajov
Služby súvisiace s databázami
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)-predaj..
Skladovanie
Počítačové služby
Prevádzkovanie športových zariadení
Výroba drevených obalov, paliet a ľahkých konštrukcií
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
Výroba, montáž a oprava dopravných strojov a manipulačných zariadení
Mechanické úpravy výrobkov alebo materiálov na zákazku alebo na zmluvnom základe
Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
Opravy vyhradených technických zariadení elektrických (rozoberanie technického..