EUROKOS s.r.o

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 208 593125 941184 754186 159250 517
Bežná likvidita III. stupeň 4,926,733,200,35781,03
Časové rozlíšenie aktív 5 4364 6054 2974 0503 410
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,61821,35-0,54100,1237-0,7965
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,784,543,252,829,54
Celkové tržby 422 062420 433593 655643 0050,0000
Celkový dlh 181 784103 227141 313137 466226 744
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 162-17 227-47 782-24 282-18 934
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 16217 22747 78224 28218 934
Čistý cash flow -16 574-30 55523 500-6 02218 934
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 254-20 72715 28635 805-6 662
Čistý zisk 1 401-20 72713 44133 995-6 662
Čistý zisk v minulom roku -18 03413 44133 9955 03018 683
Cudzie zdroje -26 809-22 714-43 441-48 693-23 773
Daň z príjmov 853,000,00001 8451 8100,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 8451 8102 3030,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 853,000,00001 8451 8100,0000
Dlhodobé pohľadávky -675 048-551 540-258 419137 91018 444
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 760,71567,56242,3211,47123,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 760,56567,41242,228,46112,49
Doba obratu aktív 181,96109,34116,63118,68148,34
Doba obratu pohľadávok 171,8588,7479,1999,40134,51
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000-2 6970,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000-189 300163,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 156,7087,3987,4685,97132,73
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000-159 2450,0000
EBIT v minulom roku -18 03415 28635 8057 33318 683
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 254-20 72715 28635 805-6 662
EBITDA 10 478-18 66419 89183 56549 952
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 478-18 66419 89183 56549 952
Finančná páka 7,785,544,253,8210,54
Finančné účty 3 16217 22747 78224 28218 934
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 254-20 72715 28636 7224 686
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,86120,79930,74990,72430,8948
Krátkodobé pohľadávky 872 059653 754383 87217 996208 714
Krátkodobé záväzky 179 641100 665138 544134 844224 164
Náklady na predaný tovar 322 957355 966499 260494 613501 676
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000-260,000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00001 015
Obežný majetok 203 157121 336180 457182 109246 092
Obrat aktív 2,013,343,133,082,46
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,0000607,32
Obrat obežného majetku 2,063,473,203,142,50
Odpisy 0,00000,00000,0000918,00556,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000459,00556,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000459,000,0000
Osobné náklady 85 63983 04968 08565 1700,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 2242 2744 60546 84345 266
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000211,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 140 25071 673105 438113 4350,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 401-20 72713 44134 913-6 106
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0523-0,91250,30940,6982-0,2802
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0779-0,82000,33080,6977-0,2528
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89701,290,86240,83660,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-299,600,2287
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,110,77631,161,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,110,77631,161,18206,38
Pohľadávky z obchodného styku 871 892653 584383 70513 275189 984
Pohotová likvidita II. stupeň 4,906,713,150,34361,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,620,7434-1,858,09-1,26
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87150,81960,76490,73840,9051
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,784,543,252,829,54
Pridaná hodnota 95 47264 46778 94977 896114 749
Primárna platobná neschopnosť 0,16090,10970,27488,550,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0523-0,91250,30940,6982-0,2802
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,35-5,537,101,654,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,35-5,537,101,654,54
Služby 227 692269 248316 256378 905302 513
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 208 593125 941184 754186 159250 517
Spotreba materiálu… 95 26586 718183 004115 968199 163
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 418 429420 433578 209572 509616 425
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 418 429420 433578 209572 509616 425
Účtovný cash flow -16 574-30 55523 500-6 02218 934
Vlastné imanie 26 80922 71443 44148 69323 773
Všetky záväzky 181 784103 227141 313137 466226 744
Výsledok hospodárenia 10 478-18 66419 89182 64749 396
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 478-18 66419 89182 64749 396
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 401-20 72713 44133 995-6 662
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -18 03413 44133 9955 03018 683
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 254-20 72715 28635 8054 132
Zásoby 2 9841 8957 2221 9210,0000
Záväzky 181 784103 227141 313137 466226 744
Záväzky z obchodného styku 140 25071 673105 438113 4350,0000
Zisk pred zdanením 2 254-20 72715 28635 8054 132
Zmena EBIT -0,1250-1,360,42694,88-0,3566