O.K. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 618 610937 519885 2681 176 234905 064
Bankové úvery 0,00002 4220,00000,00002 243
Bežná likvidita III. stupeň 0,24310,49340,42550,60030,5003
Bežné bankové úvery 0,00002 4220,00000,00002 243
Časové rozlíšenie aktív 3 0770,00002 3692 3691 681
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,11171,12-1,04-1,700,0108
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,0214,7118,18108,18-378,58
Celkové tržby 1 025 787311 595494 138806 2440,0000
Celkový dlh 541 507877 840839 1151 165 461907 461
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 580453,00-68 786-20 5592 217
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 5801 96968 78620 55926,00
Čistý cash flow 8 611-66 81748 22718 26826,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 26 04619 96422 57316 1953 355
Čistý zisk 17 42413 52616 39910 1091 098
Čistý zisk v minulom roku 13 52616 39910 1093 061616,00
Cudzie zdroje -77 103-59 679-46 153-10 7732 397
Daň z príjmov 6 0184 6184 7012 9080,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 6184 7012 9081 0070,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 0184 6184 7012 9080,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,57213,87121,7589,06248,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,49213,52121,4188,88248,83
Doba obratu aktív 221,621 098654,06534,64912,54
Doba obratu pohľadávok 16,57213,87121,7589,06248,83
Doba obratu zásob 31,121 062144,12331,94360,63
Doba splácania záväzkov 248,233 8101 132821,25925,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 182,241 000584,62507,33901,14
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 54,952 131668,08285,170,0000
EBIT v minulom roku 19 96422 57316 1955 4514 763
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 26 04619 96422 57316 1953 355
EBITDA 98 28289 84476 84736 7765 978
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 98 28289 84476 84736 7765 978
Finančná páka 8,0215,7119,18109,18-377,58
Finančné účty 10 5801 96968 78620 55926,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 106 73289 46073 85436 7943 882
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,82230,91070,89380,94890,9875
Krátkodobé pohľadávky 46 253182 576164 783195 931246 792
Krátkodobé záväzky 508 695853 784791 2781 116 147893 754
Krytie dlhovej služby 37,7449,3652,1711,572,65
Nákladové úroky 2 6041 8201 4733 1782 257
Nákladové úroky v minulom roku 1 8201 4733 1781 3834 147
Náklady na predaný tovar 949 519243 614433 846775 445352 347
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 747 99881 801255 229496 067202 165
Neobežný majetok 494 929515 073548 552506 239456 823
Obežný majetok 120 604422 446334 347667 626446 560
Obrat aktív 1,650,33240,55810,68270,4000
Obrat neobežného majetku 2,060,60500,90061,590,7925
Obrat obežného majetku 8,450,73761,481,200,8107
Obrat zásob 11,730,34382,531,101,01
Odpisy 76 78869 05850 22420 5000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 38 39434 52925 11210 2500,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 38 39434 52925 11210 2500,0000
Osobné náklady 5 0771 6091 287315,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 336384,003 213182,002 096
Ostatné záväzky z obchodného styku 112 613477 593467 163387 5710,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 94 21282 58466 62330 6091 098
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,22600,21780,35530,9384-7,13
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,09270,83110,23580,05560,0274
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 13,6542,2546,7687,520,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84660,96201,171,320,0000
Pohľadávky z obchodného styku 46 032182 278164 334195 533246 792
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,950,8932-0,9570-0,589792,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,31-36,7132,745,750,0115
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87540,93630,94790,99081,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,0214,7118,18108,18-378,58
Pridaná hodnota 69 30367 98160 18227 5699 663
Primárna platobná neschopnosť 2,452,622,841,980,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,22600,22660,35530,9384-0,4581
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,519,7710,9231,69151,80
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,519,7710,9231,69151,80
Služby 164 439116 460112 717243 496123 918
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 618 610937 519885 2681 176 234905 064
Spotreba materiálu… 37 08245 35365 90035 88226 264
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00002 4220,00000,00002 243
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 023 715311 595494 138803 114362 010
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 8930,0000110,00100,000,0000
Tržby z predaja tovaru 369 817116 94094 450291 596113 171
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 649 005194 655399 578511 418248 839
Účtovný cash flow 8 611-66 81748 22718 26826,00
Úročený dlh 0,00002 4220,00000,00002 243
Úrokové krytie 10,0010,9715,325,101,49
Vlastné imanie 77 10359 67946 15310 773-2 397
Všetky záväzky 541 507877 840839 1151 165 461907 461
Výsledok hospodárenia 26 38720 78626 73316 3765 978
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 38720 78626 73316 3765 978
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 42413 52616 39910 1091 098
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 52616 39910 1093 061616,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 44218 14421 10013 0171 501
Zásoby 63 771237 901100 778451 136199 742
Záväzky 541 507877 840839 1151 165 461907 461
Záväzky z obchodného styku 112 613477 593467 163387 5710,0000
Zisk pred zdanením 23 44218 14421 10013 0171 501
Zmena EBIT 1,300,88441,392,970,7044

Činnosti firmy
Výroba výrobkov z plastov
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom
Výroba ovocných a zeleninových nápojov
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Výroba športového tovaru
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva a kovu
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Tlmočnícke a prekladateľské služby
Vydávanie kníh, novín, časopisov a periodických publikácií
Výroba stavebných prvkov z betónu
Poradenstvo pri vypracovaní projektov zo vstupových a štrukturálnych fondov Európskej..
Montáž a demontáž okien, dverí a roliet z plastov
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Zásielkový predaj
Upratovacie práce
Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
Prekladiská nákladov a skladovanie - neverejné
Výroba hroznového vína
Výroba hotových krmív
Modeling a modelingové služby
Poskytovanie telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát, zriaďovanie, prevádzkovanie..
Poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete internet..
Zváračské práce
Prenájom hnuteľných vecí
Prípravné práce pre stavbu, demolácie, búracie a zemné práce
Montáž žalúzií a markíz
Montáž sadrokartónu
Montáž zimných záhrad, loggií, terás z plastov a hliníka
Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín
Štukatérstvo
Montáž polystyrénových systémov a plastov
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Kancelárske a sekretárske služby
Vydavateľská činnosť
Faktoring a forfaiting
Vedenie účtovníctva
Omietkárske práce
Predaj na trhoch
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností
Tvorba www stránok
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Výroba zvukových a zvukovoobrazových záznamov na zmluvnom základe
Prenájom motorových vozidiel
Leasingová činnosť
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Poskytovanie pôžičiek z vlastných zdrojov v rozsahu voľných živností
Výcvik psov
Stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov
Výskum trhu a verejnej mienky
Kopírovacie služby
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Prevádzka športových zariadení
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
Automatizované spracovanie údajov
Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,..
Požičiavanie a distribúcia videa na zmluvnom základe
Výroba stavebných prvkov zo sadry a cementu
Výroba nábytku do obchodov, kancelárií a kuchýň