DINERO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520132012
Aktíva 9 93612 93618 3560,00000,0000
Bankové úvery 0,00000,00003 6300,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2857-0,5501-0,73140,00000,0000
Celkový dlh 1 7103 2103 6300,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 350-5 350-7 1400,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 3505 35010 7700,00000,0000
Čistý cash flow 2 3505 35010 7700,00000,0000
Cudzie zdroje -8 226-9 726-14 7260,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00003 6300,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00003 6300,00000,0000
Finančná páka 1,211,331,250,00000,0000
Finančné účty 2 3505 35010 7700,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8279-0,7519-0,80220,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82790,75190,80220,00000,0000
Neobežný majetok 7 5867 5867 5860,00000,0000
Obežný majetok 2 3505 35010 7700,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,23650,41360,58670,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,50-1,82-1,370,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 93612 93618 3560,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00003 6300,00000,0000
Účtovný cash flow 2 3505 35010 7700,00000,0000
Úročený dlh 0,00000,00003 6300,00000,0000
Vlastné imanie 8 2269 72614 7260,00000,0000
Všetky záväzky 1 7103 2103 6300,00000,0000
Záväzky 1 7103 2103 6300,00000,0000