WordArt, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 4852 6043 8323 646891,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,340,76842,181,870,2181
Časové rozlíšenie aktív 27,0027,0028,0028,0074,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3624-0,9934-0,4553-0,68300,1796
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,99-3,151,291,75-1,23
Celkové tržby 13 20314 04911 6087 9750,0000
Celkový dlh 3 0493 8142 1562 3214 722
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 085-1 243-2 445-1 682-637,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,7120-0,6641-0,9261-1,960,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 0851 2432 4451 682688,00
Čistý cash flow -158,00-1 202763,00905,00688,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 400-8 850-10 270-15 134-13 316
Čistý zisk -9 400-9 330-10 750-15 614-13 316
Čistý zisk v minulom roku -9 330-10 750-15 614-10 730-5 004
Cudzie zdroje -436,001 210-1 676-1 3253 831
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,6035,6742,7890,373,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,9733,6338,1984,910,0000
Doba obratu aktív 96,3469,62120,64170,2026,68
Doba obratu pohľadávok 65,6035,6742,7890,373,86
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000148,39
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 71,6890,6155,3891,03120,83
EBIT v minulom roku -8 850-10 270-15 134-10 250-5 004
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 400-8 850-10 270-15 134-13 316
EBITDA -9 243-8 725-10 156-15 021-13 214
EBITDA marža -0,7001-0,6210-0,8749-1,880,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 243-8 725-10 156-15 021-13 214
Finančná páka 7,99-2,152,292,75-0,2326
Finančné účty 1 0851 2432 4451 682688,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,12510,4647-0,4374-0,36344,30
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,1251-0,46470,43740,3634-4,30
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 400-8 850-10 270-15 134-13 316
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,74401,300,45900,53484,53
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000051,00
Krátkodobé pohľadávky 2 3731 3341 3591 936129,00
Krátkodobé záväzky 2 5933 3891 7591 9504 035
Náklady na predaný tovar 9 1369 1859 5229 7429 925
Obežný majetok 3 4582 5773 8043 618817,00
Obrat aktív 3,795,243,032,1413,68
Obrat obežného majetku 3,825,303,052,1614,92
Osobné náklady 12 82213 40412 00113 0710,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 157,00125,00114,00113,00102,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 361,00797,0035,0072,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 400-9 330-10 750-15 614-13 316
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -21,567,71-6,41-11,783,52
Podiel EBIT k aktívam -2,70-3,40-2,68-4,15-14,95
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,70-3,40-2,68-4,15-14,95
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -10,5411,27-4,95-8,924,24
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,31130,47730,63800,46130,7722
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,153,005,79-6,800,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 3141 2581 2131 8190,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,340,76842,181,870,2181
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,76-1,01-2,20-1,465,57
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87491,460,56260,63665,30
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,99-3,151,291,75-1,23
Pridaná hodnota 4 0674 4672 072-1 9232 264
Primárna platobná neschopnosť 0,15600,63350,02890,03960,0000
Rentabilita aktív, ROA -2,70-3,58-2,81-4,28-14,95
Rentabilita vlastného imania, ROE -21,567,71-6,41-11,783,48
Rýchla likvidita I. stupeň 0,41840,36681,390,86260,1684
Služby 8 0487 6167 9468 1338 415
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 4852 6043 8323 646891,00
Spotreba materiálu… 1 0881 5691 5761 6091 510
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000051,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 20313 65211 5947 81912 189
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 20313 65211 5947 81912 189
Účtovný cash flow -158,00-1 202763,00905,00688,00
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000051,00
Vlastné imanie 436,00-1 2101 6761 325-3 831
Všetky záväzky 3 0493 8142 1562 3214 722
Výsledok hospodárenia -9 243-8 725-10 156-15 021-13 214
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 243-8 725-10 156-15 021-13 214
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 400-9 330-10 750-15 614-13 316
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 330-10 750-15 614-10 730-5 004
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 400-8 850-10 270-15 134-13 316
Záväzky 3 0493 8142 1562 3214 722
Záväzky z obchodného styku 361,00797,0035,0072,000,0000
Zisk pred zdanením -9 400-8 850-10 270-15 134-13 316
Zmena EBIT 1,060,86170,67861,482,66