ÉlanVital, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 96 70663 28977 19055 21344 563
Bežná likvidita III. stupeň 14,1347,6631,684,540,7560
Časové rozlíšenie aktív 225,00247,00247,00260,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 113,00207,00207,000,0000272,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,49570,1780-0,3983-0,0021-1,29
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,23-13,6719,560,01850,7346
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,07110,01650,02300,11631,76
Celkové tržby 85 36774 67873 25089 5180,0000
Celkový dlh 6 4081 0221 7345 75428 256
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -88 481-43 773-54 820-24 829-20 624
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 88 48143 77354 82024 82920 624
Čistý cash flow 44 704-11 04729 973103,0020 624
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 37 20334 12233 75026 3428 177
Čistý zisk 28 12126 81125 77318 4348 177
Čistý zisk v minulom roku 26 81525 77318 4524 5077 153
Cudzie zdroje -90 185-62 060-75 249-49 459-16 035
Daň z príjmov 9 0817 2367 9777 9080,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 2367 9777 9085 5590,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 0817 2367 9777 9080,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,909821,270,09970,95284,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,909819,400,00000,00003,11
Doba obratu aktív 435,54309,33384,63307,63274,59
Doba obratu pohľadávok 0,909821,270,09970,95284,97
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000316,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,833,957,6330,98172,99
EBIT v minulom roku 34 12633 75026 36010 0667 153
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 37 20334 12233 75026 3428 177
EBITDA 57 65745 28447 35642 26120 173
EBITDA marža 0,67540,60640,64650,47210,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 57 65745 28447 35642 26120 173
Finančná páka 1,071,021,031,122,78
Finančné účty 88 48143 77354 82024 82920 624
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9326-0,9806-0,9749-0,8958-0,3598
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93260,98060,97490,89580,3598
Hrubá marža 0,58590,58570,61020,32310,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 58 09948 49249 45065 77819 599
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,06390,01280,01980,10070,6300
Krátkodobé pohľadávky 202,004 35120,00171,00806,00
Krátkodobé záväzky 6 179808,001 5325 56028 074
Krytie dlhovej služby 57 657603,790,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1,000075,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 75,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 31 02830 94128 55636 58532 374
Neobežný majetok 7 77014 91822 10329 95323 133
Obežný majetok 88 71148 12454 84025 00021 430
Obrat aktív 0,83801,180,94901,191,33
Obrat neobežného majetku 10,435,013,312,192,56
Obrat obežného majetku 0,91361,551,342,622,76
Odpisy 20 89614 37015 70015 7008 854
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 4487 1857 8507 8508 854
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 10 4487 1857 8507 8500,0000
Osobné náklady 7 0175 2804 9704 7540,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 804,00470,00845,003 483684,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 2463 6782 9390,0000110,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 200390,001 1672 8410,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 49 01741 18141 47334 13417 031
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,31180,43200,34250,37270,5099
Podiel EBIT k aktívam 0,38470,53910,43720,47710,1835
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,38520,54090,43840,47710,1846
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,41150,54790,44730,53050,5042
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,91490,69160,71020,44970,4628
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,5237-0,14790,40920,00120,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8297
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 7,138,288,996,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,792,232,161,413,03
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,5516-0,14790,40920,00160,3482
Pohľadávky z obchodného styku 202,003 9700,00000,0000504,00
Pohotová likvidita II. stupeň 14,1347,6631,684,540,7560
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,025,62-2,51-480,18-0,7775
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 44 704-147,290,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,06630,01610,02250,10420,6341
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,07110,01650,02300,11631,76
Pridaná hodnota 50 01643 73744 69428 92426 861
Primárna platobná neschopnosť 20,790,09820,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,31180,43200,34250,37270,5099
Rýchla likvidita I. stupeň 14,0643,1331,524,470,7276
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,11110,02260,03660,13621,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,11110,02260,03660,13621,40
Služby 21 61220 55423 09030 52422 956
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 96 70663 28977 19055 21344 563
Spotreba materiálu… 9 41610 3875 4666 0619 418
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 81 04474 67873 25079 00959 235
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000013 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 81 04474 67873 25065 50959 235
Účtovný cash flow 44 704-11 04729 973103,0020 624
Úrokové krytie 37 203454,960,00000,00000,0000
Vlastné imanie 90 18562 06075 24949 45916 035
Všetky záväzky 6 4081 0221 7345 75428 256
Výsledok hospodárenia 36 76130 91431 65629 82511 319
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 36 76130 91431 65629 82511 319
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 12126 81125 77318 4348 177
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 26 81525 77318 4524 5077 153
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 37 20234 04733 75026 34210 746
Záväzky 6 4081 0221 7345 75428 256
Záväzky z obchodného styku 4 200390,001 1672 8410,0000
Zisk pred zdanením 37 20234 04733 75026 34210 746
Zmena EBIT 1,091,011,282,621,14
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000010 2360,0000

Činnosti firmy
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Spracovanie údajov
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Vydavateľská činnosť
Výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky, prostriedkov informačných a komunikačných..
Návrh, realizácia a servis počítačových sietí
Faktoring a forfaiting
Zhotovovanie videozáznamov na zmluvnom základe
Kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
Vypracovanie štúdií a projektov regionálneho rozvoja v rozsahu voľných živností
Počítačová grafika, kresličské a grafické práce
Prevádzkovanie solária
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Tvorba a aktualizácia www stránok
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Prieskum trhu a verejnej mienky
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, organizovanie..
Čistiace a upratovacie práce