ELEKTRO-KLEMO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 119 878197 432215 124118 93698 373
Bežná likvidita III. stupeň 0,89771,041,031,030,8833
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000182,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,67-11,62-16,51-6,57-6,55
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,16050,51970,57430,45510,3061
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,3822,3628,7414,4421,40
Celkové tržby 188 294211 936292 106182 3990,0000
Celkový dlh 109 348188 979207 890111 23293 982
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 549-98 209-119 399-50 622-28 763
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 54998 209119 39950 62228 763
Čistý cash flow 17 54998 209119 39950 62228 763
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 27 16033 77145 72530 6791 214
Čistý zisk 2 0771 219-470,001 9301 214
Čistý zisk v minulom roku 1 219-470,001 9301 383637,00
Cudzie zdroje -10 530-8 453-7 234-7 704-4 391
Daň z príjmov 25 08332 55246 19528 7490,0000
Daň z príjmov v minulom roku 32 55246 19528 74932 1630,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 25 08332 55246 19528 7490,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 155,35170,85119,56136,01101,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 127,70150,72119,38128,41101,11
Doba obratu aktív 241,02340,09268,86254,06184,44
Doba obratu pohľadávok 155,35170,85119,56136,01101,12
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000590,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 219,85325,52259,82237,61176,20
EBIT v minulom roku 33 77145 72530 67933 546637,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 27 16033 77145 72530 6791 214
EBITDA 24 17233 77450 38435 76736 908
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 17233 77450 38435 76736 908
Efektívna daňová sadzba 0,92350,96391,010,93710,0000
Finančná páka 11,3823,3629,7415,4422,40
Finančné účty 17 54998 209119 39950 62228 763
Hrubá marža 0,63450,74990,74800,72060,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 37 61933 80450 34035 72036 884
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,91220,95720,96640,93520,9553
Krátkodobé pohľadávky 77 27099 18595 66363 67053 934
Krátkodobé záväzky 109 348188 979207 890111 23293 978
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 16 9041 58923 8205 7830,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,0000132,00
Náklady na predaný tovar 62 07352 96073 55739 44158 063
Neobežný majetok 21 7200,00000,00004 62415 362
Obežný majetok 98 158197 432215 124114 31282 829
Obrat aktív 1,511,071,361,441,98
Obrat neobežného majetku 8,360,00000,000036,9512,67
Obrat obežného majetku 1,851,071,361,492,35
Odpisy 3 7090,00004 6245 0446 994
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 7090,00004 6245 0446 994
Osobné náklady 2 3563 4043 6394 5370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 53,0050,0044,0047,0024,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 7861 2194 1546 9748 208
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,584,006,323,980,2762
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,14640,49740,55500,42560,2924
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,35
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 50,7146,6960,0428,970,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 19,7046,6926,4413,7219,53
Pohľadávky z obchodného styku 63 51587 50095 52160 11453 926
Pohotová likvidita II. stupeň 0,86711,041,031,030,8819
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6000-0,0861-0,0606-0,1522-0,1527
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91220,95720,96640,93520,9554
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,3822,3628,7414,4421,40
Pridaná hodnota 119 471158 936218 490131 428136 613
Rýchla likvidita I. stupeň 0,16050,51970,57430,45510,3061
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,525,604,133,112,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,525,604,133,112,55
Služby 57 21950 86270 37336 26048 477
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 119 878197 432215 124118 93698 373
Spotreba materiálu… 4 8542 0983 1843 1819 586
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 188 294211 936292 047170 869194 676
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 75040,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 181 544211 896292 047170 869194 676
Účtovný cash flow 17 54998 209119 39950 62228 763
Vlastné imanie 10 5308 4537 2347 7044 391
Všetky záväzky 109 348188 979207 890111 23293 982
Výsledok hospodárenia 27 21333 81445 76030 72329 914
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 21333 81445 76030 72329 914
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 0771 219-470,001 9301 214
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 219-470,001 9301 383637,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 27 16033 77145 72530 67929 894
Zásoby 3 33938,0062,0020,00132,00
Záväzky 109 348188 979207 890111 23293 982
Záväzky z obchodného styku 16 9041 58923 8205 7830,0000
Zisk pred zdanením 27 16033 77145 72530 67929 894
Zmena EBIT 0,80420,73861,490,91451,91

Činnosti firmy
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Údržba a oprava mobilných telefónov
Spracovanie ovocia a zeleniny
Umývanie áut
Výroba darčekových predmetov
Výroba odevov
Výroba bytových doplnkov z textilu
Preklad nákladov
Požičiavanie nahratých zvukovo- obrazových záznamov
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Záložne
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Skladovanie
Výroba zámkov, kovaní a kľúčov
Prieskum trhu a verejnej mienky
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva,kovu a plastov
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Finančný leasing
Výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
Upratovacie a čistiace práce
Faktoring a forfaiting
Spracovanie údajov
Vydavateľská činnosť
Fotografické služby
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb..
Úprava a údržba zelene
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
Výroba potravinárskych koncentrátov
Výroba piliarska a impregnovanie dreva
Prenájom hnuteľných vecí a prenájom motorových vozidiel
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúškyelektrických..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Rámovanie obrazov
Reklamná a propagačná činnosť
Výroba ovocných a zeleninových nápojov