MAD KOŠICE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2009

Činnosti firmy
Zasielateľstvo
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
Prieskum trhu a verejnej mienky
Požičiavanie videokaziet verejnosti
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Spracovanie údajov
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Vedenie účtovníctva
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Upratovacie práce
Baliace činnosti
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Faktoring a forfaiting
Výroba gumených pneumatík a duší
Protektorovanie a prestavba gumových pneumatík
Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej..
Manipulácia s nákladom
Neverejné skladovanie
Finančný leasing
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
Prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné..
Správa bytového a nebytového fondu
Prenájom automobilov
Prenájom pozemných dopravných prostriedkov
Prenájom stavebných strojov a zariadení
Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
Výroba zámkov a kovania
Prípravné práce pre stavbu, zemné, výkopové a búracie práce
Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Umývanie áut
Výroba, distribúcia videozáznamov na zmluvnom základe
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom