1. košická výstavná spoločnosť, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 28 99425 03821 54521 42630 523
Bežná likvidita III. stupeň 1,322,682,422,220,7522
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000253,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3719-0,9492-0,8078-1,37-2,52
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,242,672,242,080,7224
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,30060,35520,35990,65763,52
Celkové tržby 30 50129 92132 95741 2510,0000
Celkový dlh 6 7026 5625 7028 50023 774
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 290-17 537-12 798-17 694-17 019
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 29017 53712 79817 69417 019
Čistý cash flow 8 29017 53712 79817 69417 019
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 7763 5933 8771 6983 885
Čistý zisk 3 8162 6332 917738,003 885
Čistý zisk v minulom roku 2 6332 917738,000,0000-4 420
Cudzie zdroje -22 292-18 476-15 843-12 926-6 749
Daň z príjmov 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,650,524711,1510,264,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,61140,67117,457,283,65
Doba obratu aktív 347,60305,51238,61189,58273,57
Doba obratu pohľadávok 6,650,524711,1510,264,02
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000473,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 80,3580,0763,1575,21211,15
EBIT v minulom roku 3 5933 8771 6980,0000-3 292
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 7763 5933 8771 6983 885
EBITDA 9 2066 2513 9466 8879 316
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 2066 2513 9466 8879 316
Efektívna daňová sadzba 0,20100,26720,24760,56540,0000
Finančná páka 1,301,361,361,664,52
Finančné účty 8 29017 53712 79817 69417 019
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7688-0,7379-0,7353-0,6033-0,2211
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76880,73790,73530,60330,2211
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 1276 1653 8766 8118 999
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,23120,26210,26470,39670,7718
Krátkodobé pohľadávky 555,0043,001 0071 159448,00
Krátkodobé záväzky 6 7026 5625 7028 50023 559
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 5414 7214 3244 3830,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001 128
Náklady na predaný tovar 20 74221 51826 83924 66718 161
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000929,00
Neobežný majetok 20 1497 4587 7402 57312 803
Obežný majetok 8 84517 58013 80518 85317 467
Obrat aktív 1,051,191,531,931,33
Obrat neobežného majetku 1,514,014,2616,033,18
Obrat obežného majetku 3,441,702,392,192,33
Odpisy 4 3510,00000,00005 1145 115
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 3510,00000,00005 1145 115
Osobné náklady 0,00001 8621 8219 5180,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 79,0086,0070,0076,00317,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 1672 6332 9175 8529 000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,17120,14250,18410,05710,5756
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,21420,19450,24470,13140,5579
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,28590,70040,59400,82580,5576
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,22180,29760,57390,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,27180,58610,38830,42890,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,24
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00004,513,361,740,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,234,513,361,134,41
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,27230,58630,38830,42890,4179
Pohľadávky z obchodného styku 51,0055,00673,00823,00407,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,322,682,422,220,7522
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,69-1,05-1,24-0,7305-0,3966
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,23120,26210,26470,39670,7789
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,30060,35520,35990,65763,52
Pridaná hodnota 9 7038 3956 11816 58422 563
Primárna platobná neschopnosť 108,6585,846,425,330,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,17120,14250,18410,05710,5756
Rýchla likvidita I. stupeň 1,242,672,242,080,7224
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,72801,051,451,232,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,72801,051,451,232,55
Služby 15 98615 14923 12120 11513 267
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 99425 03821 54521 42630 523
Spotreba materiálu… 4 7566 3693 7184 5523 965
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 30 44529 91332 95741 25140 724
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000150,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 30 44529 91332 95741 25140 574
Účtovný cash flow 8 29017 53712 79817 69417 019
Vlastné imanie 22 29218 47615 84312 9266 749
Všetky záväzky 6 7026 5625 7028 50023 774
Výsledok hospodárenia 4 8553 6783 9461 7734 201
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 8553 6783 9461 7734 201
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 8162 6332 917738,003 885
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 6332 917738,000,0000-4 420
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 7763 5933 8771 6983 885
Záväzky 6 7026 5625 7028 50023 774
Záväzky z obchodného styku 5 5414 7214 3244 3830,0000
Zisk pred zdanením 4 7763 5933 8771 6983 885
Zmena EBIT 1,330,92672,280,0000-1,18
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 5730,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Vydavateľská činnosť
Faktoring a forfaiting
Správa bytového a nebytového fondu
Čistenie budov a upratovanie
Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih,..
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Reklamná činnosť
Organizovanie veľtrhov a výstav
Natáčanie videonahrávok so súhlasom autora
Fotografické služby
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Prenájom výpočtovej techniky, kancelárskych strojov a zariadení
Organizovanie kurzov, školení, konferencií a seminárov
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Neverejné skladovanie
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Demolácie, búracie a prípravné práce pre stavbu
Prieskum trhu a verejnej mienky
Vedenie účtovníctva
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Prenájom motorových vozidiel, pracovných a stavebných strojov a zariadení
Prevádzka športových a telovýchovných zariadení