ZEMPLÍN MARKET, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 007 0538 365 0658 670 8119 255 66610 284 013
Bežná likvidita III. stupeň 0,63270,66561,031,271,63
Časové rozlíšenie aktív 5 4467 5032 1228 5422 244
Časové rozlíšenie pasív 226 334229 246233 56151 78360 413
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,02391,12-9,560,3978-1,23
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0070-0,33250,4058-0,12970,5455
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 20,7524,67179,1025,8021,84
Celkové tržby 2 260 8212 263 5042 061 4552 030 9170,0000
Celkový dlh 7 423 0417 818 8718 390 4038 860 4589 775 985
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -371 470-362 915-718 176-270 468-548 419
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 371 470362 915718 176270 468548 419
Čistý cash flow 8 555-355 261447 708-136 614548 419
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 293 599818 76155 125199 225461 566
Čistý zisk 40 72976 741-296 578-149 34089 889
Čistý zisk v minulom roku 76 741-296 578-149 34045 1506 325
Cudzie zdroje -357 678-316 948-46 847-343 425-447 615
Daň z príjmov 13 85947 62267 94428 2610,0000
Daň z príjmov v minulom roku 47 62267 94428 26117 2280,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 85947 62267 94428 2610,0000
Dlhodobé pohľadávky 482 500482 5000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 88,3180,06116,56203,95218,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,8817,0415,5312,9122,82
Doba obratu aktív 1 3051 3581 5481 6841 898
Doba obratu pohľadávok 166,93158,40116,56203,95218,41
Doba obratu zásob 0,00000,000010,630,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000109 6390,0000472,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 199,79173,47196,97191,67185,59
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000025 7630,00000,0000
EBIT v minulom roku 818 76155 125199 225420 948461 836
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 293 599818 76155 125199 225461 566
EBITDA 1 507 8811 935 9241 167 668769 9541 036 061
EBITDA marža 0,66700,85530,56640,37910,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 507 8811 935 9241 167 668769 9541 036 061
Finančná páka 22,3926,39185,0926,9522,98
Finančné účty 371 470362 915718 176270 468548 419
Hrubá marža 0,40810,63770,54920,26650,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 521 6011 946 2521 176 836778 0291 033 766
Krátkodobé pohľadávky 541 938493 019652 9211 121 1661 183 136
Krátkodobé záväzky 1 226 0761 068 3041 103 3011 053 6281 005 356
Krytie dlhovej služby 3,242,102,262,072,40
Materiál 120,00163,00107,00218,000,0000
Nákladové úroky 239 011694 398283 759320 304371 677
Nákladové úroky v minulom roku 694 398283 759320 304358 570455 511
Náklady na predaný tovar 1 317 402804 447912 3671 465 117776 729
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00003 6730,00000,0000
Neobežný majetok 6 605 5797 018 9657 297 4857 855 2728 550 214
Obežný majetok 1 396 0281 338 5971 371 2041 391 8521 731 555
Obrat obežného majetku 1,601,681,491,441,14
Obrat zásob 0,00000,000034,330,00000,0000
Odpisy 1 219 9461 121 9121 116 770574 378539 234
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 609 973560 956558 385287 189539 234
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 609 973560 956558 385287 1890,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 784,00830,00766,00833,002 295
Ostatné záväzky z obchodného styku 392 971261 812259 249265 4070,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 260 6751 198 653820 192425 038629 123
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,11390,2421-6,33-0,43490,2008
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000308,240,00001,55
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75621,291,010,94252,23
Pohľadávky z obchodného styku 232 461104 91786 96370 985123 619
Pohotová likvidita II. stupeň 0,63260,66541,031,271,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -41,810,8922-0,10462,51-0,8162
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0358-0,51161,58-0,42651,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92710,93470,96770,95730,9506
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 20,7524,67179,1025,8021,84
Pridaná hodnota 922 5581 443 4001 132 164541 3391 200 467
Primárna platobná neschopnosť 1,692,502,983,740,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,11390,2421-6,33-0,43490,2008
Rýchla likvidita I. stupeň 0,25580,27970,53720,24470,5146
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,924,047,1911,519,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,924,047,1911,519,44
Služby 1 096 698612 553694 1041 186 226551 808
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 007 0538 365 0658 670 8119 255 66610 284 013
Spotreba materiálu… 220 704191 894214 590278 891224 921
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 247 2122 253 4262 049 4982 010 9101 977 196
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 2525 5794 9674 4540,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00002 5140,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 239 9602 247 8472 042 0172 006 4561 977 196
Účtovný cash flow 8 555-355 261447 708-136 614548 419
Úrokové krytie 1,231,180,19430,62201,24
Vlastné imanie 357 678316 94846 847343 425447 615
Všetky záväzky 7 423 0417 818 8718 390 4038 860 4589 775 985
Výnosy budúcich období krátkodobé 226 334229 246233 56151 78360 413
Výsledok hospodárenia 295 187819 59155 865200 030496 827
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 295 187819 59155 865200 030496 827
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 40 72976 741-296 578-149 34089 889
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 76 741-296 578-149 34045 1506 325
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 54 588124 363-228 634-121 079122 977
Zásoby 120,00163,00107,00218,000,0000
Záväzky 7 423 0417 818 8718 390 4038 860 4589 775 985
Záväzky z obchodného styku 392 971261 812259 249265 4070,0000
Zisk pred zdanením 54 588124 363-228 634-121 079122 977
Zmena EBIT 0,358614,850,27670,47330,9994