MILaM spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 24 61544 91017 04639 5900,0000
Bankové úvery 24 13317 69428 1466 8070,0000
Bežné bankové úvery 24 13317 69428 1466 8070,0000
Časové rozlíšenie pasív 8 3780,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,08-1,23-1,09-1,190,0000
Celkové tržby 168 649128 857179 499118 5680,0000
Celkový dlh 207 379243 083215 554243 5470,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 175 479171 803146 169133 4280,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 794815,00401,001 5530,0000
Čistý cash flow 1 979414,00-1 152265,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 0793 7458 1762 6260,0000
Čistý zisk 7 031335,005 449845,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 335,005 449845,00397,000,0000
Cudzie zdroje 191 142198 173198 508203 9570,0000
Daň z príjmov 331,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 331,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,8681,434,7310,720,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,8681,434,7310,720,0000
Doba obratu aktív 53,27127,2134,68159,010,0000
Doba obratu pohľadávok 12,8681,434,7310,720,0000
Doba obratu zásob 20,5011,1253,77190,720,0000
Doba splácania záväzkov 56,75305,61257,89583,840,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,43155,75139,72434,840,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 50,2238,8130,91130,970,0000
EBIT v minulom roku 3 7458 1762 6262 3720,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 0793 7458 1762 6260,0000
EBITDA 18 48211 3358 6632 8070,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 48211 3358 6632 8070,0000
Efektívna daňová sadzba 0,04500,74130,14980,53190,0000
Finančné účty 2 794815,00401,001 5530,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 7,774,4111,655,150,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -7,77-4,41-11,65-5,150,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 51010 7698 1762 6260,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75891,224,032,730,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 154 140154 924118 424128 1740,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 94228 7462 3242 6700,0000
Krátkodobé záväzky 18 68054 98568 681108 2690,0000
Krytie dlhovej služby 1,834,634,903,420,0000
Nákladové úroky 1 7172 4501 767821,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 4501 767821,001 0150,0000
Náklady na predaný tovar 151 060118 224168 751106 4580,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 120 13565 67197 20867 6870,0000
Neobežný majetok 9 13313 3490,00000,00000,0000
Obežný majetok 15 48231 56117 04639 5900,0000
Obrat aktív 6,852,8710,532,300,0000
Obrat neobežného majetku 18,479,650,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 10,894,0810,532,300,0000
Obrat zásob 17,8132,846,791,910,0000
Odpisy 8 4327 0280,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 2163 5140,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 2163 5140,00000,00000,0000
Osobné náklady 1 9591 6241 5241 4420,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 972,00566,00487,00181,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 5296 9828 23224 2880,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 4637 3635 449845,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,5464-0,0131-0,1049-0,01230,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,55920,08340,47960,06630,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -3,72-0,3717-0,1583-0,03820,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 8,986,557,00-10,800,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,691,237,00-10,800,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 94228 7462 3242 6700,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 96,59478,68-172,32769,650,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,150,1690-0,65200,32280,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 7,243,848,603,410,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 8,425,4112,656,150,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,08-1,23-1,09-1,190,0000
Pridaná hodnota 17 58910 63310 673-15 5790,0000
Primárna platobná neschopnosť 2,780,24293,549,100,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,2221,4524,8886,760,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,2221,4524,8886,760,0000
Služby 28 59049 92469 07336 7790,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 61544 91017 04639 5900,0000
Spotreba materiálu… 2 3352 6292 4701 9920,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 178 273172 618146 570134 9810,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 168 649128 857179 42490 8790,0000
Tržby z predaja tovaru 160 388104 989101 04890 7040,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 26123 86878 376175,000,0000
Účtovný cash flow 1 979414,00-1 152265,000,0000
Úročený dlh 178 273172 618146 570134 9810,0000
Úrokové krytie 5,291,534,633,200,0000
Vlastné imanie -191 142-198 173-198 508-203 9570,0000
Všetky záväzky 207 379243 083215 554243 5470,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 8 3780,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 10 0504 3078 6632 8070,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 0504 3078 6632 8070,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 031335,005 449845,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 335,005 449845,00397,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 3621 2956 4091 8050,0000
Zásoby 6 7462 00014 32135 3670,0000
Záväzky 207 379243 083215 554243 5470,0000
Záväzky z obchodného styku 16 5296 9828 23224 2880,0000
Zisk pred zdanením 7 3621 2956 4091 8050,0000
Zmena EBIT 2,420,45803,111,110,0000

Činnosti firmy
Tvorba www stránok
Faktoring a forfaiting
Správa bytového a nebytového fondu
Čistiace a upratovacie služby
Prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
Organizovanie a usporadúvanie verejných, športových a kultúrnych podujatí,..
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch pre motorové vozidlá
Vedenie účtovníctva
Vydavateľská činnosť
Skladovanie - neverejné a preklad nákladov
Marketing, manažment
Maliarske a natieračské práce
Výroba výrobkov z plastov a papiera
Sekretárske a administratívne práce
Automatizované spracovanie údajov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Modeling, organizovanie módnych prehliadok a organizovanie súťaží krásy
Organizovanie kurzov, školení, seminárov
Reklamná, propagačná, akvizičná a inzertná činnosť
Finančný leasing
Sprostredkovanie v oblasti dopravy a výroby v rozsahu voľných živností
Výskum trhu a verejnej mienky
Výroba drevených obalov
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných..
Výroba mydla a saponátov, čistiacich a pracích prostriedkov
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Technicko-organizačná pomoc pre realizácii projektov pre štrukturálne nástroje..
Spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľných živností
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..