ABRISO SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 980 5576 111 5785 608 4075 724 5366 255 573
Bankové úvery 4 4571 9030,0000183 890558 890
Bežné bankové úvery 4 4571 9030,0000183 890558 890
Časové rozlíšenie aktív 1 5242 0291 6161 8213 070
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000142,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,20-3,68-3,17-3,00-2,83
Celkové tržby 6 743 0596 110 4785 442 5424 985 0990,0000
Celkový dlh 7 848 4678 388 5118 195 4258 584 7359 671 369
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 362-37 316-84 146153 911553 987
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 81939 21984 14629 9794 903
Čistý cash flow -9 400-44 92754 1679 2374 903
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 522 836427 178391 658402 850-106 435
Čistý zisk 409 023310 085273 181334 810-189 194
Čistý zisk v minulom roku 310 085273 181334 810220 929-867 891
Cudzie zdroje 1 867 9102 276 9332 587 0182 860 1993 415 938
Daň z príjmov 7 8342 9382 8922 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 9382 8922 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 8342 9382 8922 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,8661,1859,6856,84133,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,6561,0459,4956,8470,95
Doba obratu aktív 327,41371,84381,93422,45569,52
Doba obratu pohľadávok 51,8661,1859,6856,84133,95
Doba obratu zásob 4 7525 3893 0553 6552 126
Doba splácania záväzkov 39 57446 81135 18139 033919,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 333,07402,27440,73492,57672,94
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 3393 7711 8612 3020,0000
EBIT v minulom roku 427 178391 658402 850299 772-706 779
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 522 836427 178391 658402 850-106 435
EBITDA 1 020 974985 539973 652945 987354 232
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 020 974985 539973 652945 987354 232
Finančná páka -3,20-2,68-2,17-2,00-1,83
Finančné účty 29 81939 21984 14629 9794 903
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,31230,37260,46130,49960,5461
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,3123-0,3726-0,4613-0,4996-0,5461
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 089 8331 050 7331 008 975978 267349 041
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,021,081,151,171,18
Krátkodobé pohľadávky 947 2771 005 616876 369770 2531 471 276
Krátkodobé záväzky 6 084 0356 611 8276 471 8656 674 7857 391 508
Krytie dlhovej služby 9,638,638,4214,524,28
Materiál 383 068406 580229 291298 417263 319
Nákladové úroky 105 979114 155115 58565 16082 759
Nákladové úroky v minulom roku 114 155115 58565 16075 963161 112
Náklady na predaný tovar 4 577 7534 137 2103 619 2833 302 1542 870 302
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 56 11451 55567 14562 417104 838
Neobežný majetok 4 271 4264 303 5624 084 3014 297 4754 165 806
Obežný majetok 1 707 6071 805 9871 522 4901 425 2402 086 697
Obrat aktív 1,110,98160,95570,86400,6409
Obrat neobežného majetku 1,561,391,311,150,9624
Obrat obežného majetku 3,903,323,523,471,92
Odpisy 516 820574 258588 236584 210335 554
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 258 410287 129294 118292 105335 554
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 258 410287 129294 118292 1050,0000
Osobné náklady 1 350 8281 187 0731 076 271975 9770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 0176 0064 5714 5465 191
Ostatné záväzky z obchodného styku 513 370493 993342 388393 6260,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 925 843884 343861 417919 020146 360
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -5,05-0,8539-0,4536-0,42390,0937
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64650,63750,61840,59370,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 37,2436,1225,9226,340,3879
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,551,571,621,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,061,051,053,39
Pohľadávky z obchodného styku 943 4931 003 203873 522770 253779 360
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -198,71-50,6847,76309,65696,70
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,311,371,461,501,55
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,20-3,68-3,17-3,00-2,83
Pridaná hodnota 2 089 5091 861 9911 740 4851 643 9181 138 842
Primárna platobná neschopnosť 0,54410,53100,39200,51100,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,698,518,429,0727,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,698,518,429,0727,30
Služby 963 804875 576752 526673 496553 544
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 980 5576 111 5785 608 4075 724 5366 255 573
Spotreba materiálu… 3 551 6013 237 7382 818 8472 557 1692 277 254
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 4571 9030,0000183 890558 890
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 707 2006 034 8015 379 7154 964 4854 009 144
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 39 93835 60019 94718 4130,0000
Tržby z predaja tovaru 71 82465 49180 97275 641123 171
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 595 4385 933 7105 278 7964 870 4313 885 973
Účtovný cash flow -9 400-44 92754 1679 2374 903
Úročený dlh 4 4571 9030,0000183 890558 890
Úrokové krytie 4,933,743,396,18-1,29
Vlastné imanie -1 867 910-2 276 933-2 587 018-2 860 199-3 415 938
Všetky záväzky 7 848 4678 388 5118 195 4258 584 7359 671 369
Výsledok hospodárenia 540 395430 269400 951367 6486 063
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 540 395430 269400 951367 6486 063
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 409 023310 085273 181334 810-189 194
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 310 085273 181334 810220 929-867 891
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 416 857313 023276 073337 690-189 194
Zásoby 730 511761 152561 975625 008610 518
Záväzky 7 848 4678 388 5118 195 4258 584 7359 671 369
Záväzky z obchodného styku 513 370532 652342 388393 6260,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000038 6590,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 416 857313 023276 073337 690-189 194
Zmena EBIT 1,221,090,97221,340,1506
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -6 23427 65919 235-9 07265 334
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -6 23427 65919 235-9 07265 334
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 69716 6124 41212 54212 615
Účtovné závierky