AG - SERVIS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 19 36423 36820 77720 86725 409
Bežná likvidita III. stupeň 0,76881,021,192,240,2874
Časové rozlíšenie aktív 71,0076,0013,000,0000318,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5766-1,94-1,48-0,08440,1353
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,760,29703,010,22280,0707
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,2668,345,410,7944-1,92
Celkové tržby 84 84474 05777 31991 0540,0000
Celkový dlh 25 29923 03117 5339 23853 146
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 14 0858 1633 935-2 357-3 754
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 15612 57811 9247 1203 754
Čistý cash flow -3 422654,004 804981,003 754
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 271-1 947-7 426509,00-18 151
Čistý zisk -6 271-2 907-8 386-451,00-18 151
Čistý zisk v minulom roku -2 907-8 386-451,0014 210-11 381
Cudzie zdroje 5 935-337,00-3 243-11 62927 737
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,838,913,466,877,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,234,932,146,877,60
Doba obratu aktív 83,57117,5599,0690,2272,01
Doba obratu pohľadávok 4,838,913,466,877,78
Doba obratu zásob 94,64102,7682,54128,4151,35
Doba splácania záväzkov 20,4425,3116,2547,75145,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 8,4011,087,6119,04150,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 10,197,144,3723,570,0000
EBIT v minulom roku -1 947-7 426509,0015 170-11 381
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 271-1 947-7 426509,00-18 151
EBITDA -5 871-2 847-6 418-2 735-10 671
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 871-2 847-6 418-2 735-10 671
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,4931-0,12931,890,0000
Finančná páka -3,2669,346,411,79-0,9161
Finančné účty 9 15612 57811 9247 1203 754
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,3065-0,0144-0,1561-0,55731,09
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,30650,01440,15610,5573-1,09
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 271-698,00-6 7988 270-13 085
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,10050,09420,07690,21112,09
Krátkodobé finančné výpomoci 23 24120 74115 8594 7630,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 1201 772726,001 5902 745
Krátkodobé záväzky 1 9472 2021 5974 40453 098
Náklady na predaný tovar 83 79572 78582 05182 210133 248
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 34 77531 76135 88033 66660 014
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000313,0010 149
Obežný majetok 19 29323 29220 76420 55414 942
Obrat aktív 4,373,113,684,055,07
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,0000269,7312,69
Obrat obežného majetku 4,383,123,694,118,62
Obrat zásob 3,863,554,422,847,11
Odpisy 0,00000,0000628,000,00005 066
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000314,000,00005 066
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000314,000,00000,0000
Osobné náklady 6 1212 7251 6684 7470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 400,00351,00380,001 8292 414
Ostatné záväzky z obchodného styku 971,00621,00430,002 1740,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 271-2 907-7 758-451,00-13 085
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,3624-0,1379-0,4390-0,02750,6544
Podiel EBIT k aktívam -0,3238-0,0833-0,35740,0244-0,7144
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,3238-0,0833-0,35740,0244-0,7144
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,3601-0,0920-0,38720,03090,6555
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,47280,53830,57390,34120,1477
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 7,87-12,17-0,30362,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,1271-0,0822-3,290,46640,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,1271-0,0822-2,390,4664-0,8812
Pohľadávky z obchodného styku 980,00980,00449,001 5902 681
Pohotová likvidita II. stupeň 0,41080,62880,72540,95010,1284
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,73-0,5153-0,6751-11,857,39
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,200,88760,76330,22830,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,310,98560,84390,44272,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,2668,345,410,7944-1,92
Pridaná hodnota 778,00-224,00-5 4942 214-4 464
Primárna platobná neschopnosť 0,99080,63370,95771,370,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,3238-0,1244-0,4036-0,0216-0,7144
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,06-8,63-2,59-0,03880,6544
Rýchla likvidita I. stupeň 0,36350,54820,68310,77670,0707
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,31-8,09-2,73-3,38-4,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,31-8,09-2,73-3,38-4,98
Služby 8 1039 03710 22611 83518 863
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 36423 36820 77620 86725 409
Spotreba materiálu… 40 91731 98735 94536 70954 371
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 23 24120 74115 8594 7630,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 84 57373 81176 55790 841128 784
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 2500,00006 4170,0000
Tržby z predaja tovaru 44 00343 67241 49149 91371 506
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 40 57028 88935 06634 51157 278
Účtovný cash flow -3 422654,004 804981,003 754
Úročený dlh 23 24120 74115 8594 7630,0000
Vlastné imanie -5 935337,003 24311 629-27 737
Všetky záväzky 25 29923 03117 5339 23853 146
Výsledok hospodárenia -5 871-1 597-7 0462 338-15 737
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 871-1 597-7 0462 338-15 737
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 271-2 907-8 386-451,00-18 151
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 907-8 386-451,0014 210-11 381
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 271-1 947-7 426509,00-18 151
Zásoby 9 0178 9428 11411 8448 443
Záväzky 25 29923 03117 5339 23853 146
Záväzky z obchodného styku 971,00621,00430,002 1740,0000
Zisk pred zdanením -6 271-1 947-7 426509,00-18 151
Zmena EBIT 3,220,2622-14,590,03361,59
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00001 3440,0000