IGNUM s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 6 5718 30322 87725 76120 339
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,000011,043,382,94
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000060,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-0,7762-0,2408-0,5631-0,5173
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00005,201,330,9864
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,00000,05440,43320,5427
Celkové tržby 0,00000,000048 86280 3780,0000
Celkový dlh 0,00000,00001 1807 7867 155
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 571-6 445-5 225-10 121-6 820
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 5716 4455 22510 1216 820
Čistý cash flow 6 5716 4455 22510 1216 820
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 732-13 3942 2463 7582 071
Čistý zisk -1 732-13 3941 2862 7982 071
Čistý zisk v minulom roku -13 3941 2862 4361 9932 402
Cudzie zdroje -6 571-8 303-21 697-17 975-13 184
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00001 67811 7780,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000043,8871,0264,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000026,6219,46
Doba obratu aktív 0,00000,0000170,89116,9897,34
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000131,8671,0264,41
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000034,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00007,5134,5633,09
EBIT v minulom roku -13 3942 2463 3962 9532 402
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 732-13 3942 2463 7582 071
EBITDA -1 681-13 3522 3303 8422 786
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 681-13 3522 3303 8422 786
Finančná páka 1,00001,00001,051,431,54
Finančné účty 6 5716 4455 22510 1216 820
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-0,9484-0,6978-0,6482
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,94840,69780,6482
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 732-13 3942 2463 7582 708
Krátkodobé pohľadávky 0,0000180,005 87415 64013 459
Krátkodobé záväzky 0,00000,00001 0057 6116 914
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,000045,006 6510,0000
Náklady na predaný tovar 1 68110 96246 53276 53673 420
Obežný majetok 6 5718 30322 87725 76120 279
Obrat aktív 0,00000,00002,143,123,75
Obrat obežného majetku 0,00000,00002,143,123,76
Ostatné náklady na finančnú činnosť 51,0042,0084,0084,0078,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 732-13 3941 2862 7982 071
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2636-1,610,05930,15570,1571
Podiel EBIT k aktívam -0,2636-1,610,09820,14590,1018
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2636-1,610,09820,14590,1018
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,2636-1,610,10270,20710,1543
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,77620,22840,39290,3353
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00005 8624 067
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,000011,043,382,94
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,29-4,15-1,78-1,93
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,00000,05440,43320,5427
Pridaná hodnota -1 681-10 9622 3303 8422 846
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00001,130,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,2636-1,610,05620,10860,1018
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2636-1,610,05930,15570,1571
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00005,201,330,9864
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,50642,032,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,50642,032,57
Služby 1 68110 96246 53276 53673 420
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 5718 30322 87725 76120 339
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,000048 86280 37876 266
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000048 86280 37876 266
Účtovný cash flow 6 5716 4455 22510 1216 820
Vlastné imanie 6 5718 30321 69717 97513 184
Všetky záväzky 0,00000,00001 1807 7867 155
Výsledok hospodárenia -1 681-13 3522 3303 8422 786
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 681-13 3522 3303 8422 786
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 732-13 3941 2862 7982 071
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13 3941 2862 4361 9932 402
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 732-13 3942 2463 7582 708
Záväzky 0,00000,00001 1807 7867 155
Záväzky z obchodného styku 0,00000,000045,006 6510,0000
Zisk pred zdanením -1 732-13 3942 2463 7582 708
Zmena EBIT 0,1293-5,960,66141,270,8622