AVITUS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00000,0000-33 357-2 500
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,0000960,000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,0000-32 397-2 500
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,00000,0000-33 357-2 500