Top Wheels, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva -77 839726 776702 544881 0600,0000
Bankové úvery 0,00000,000031,000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,000031,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000544,001 0492 6610,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,3508-1,79-1,74-2,050,0000
Celkové tržby 49 705105 116109 524522 6200,0000
Celkový dlh 42 0701 647 0511 649 4521 721 3530,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 936-1 129-905,001 570 1280,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,410,2534-1,00-0,63180,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 9361 159936,00932,000,0000
Čistý cash flow 1 777223,004,00-402,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -119 90927 594-108 755-226 1880,0000
Čistý zisk -119 90926 633-109 715-330 1750,0000
Čistý zisk v minulom roku 26 633-109 715-330 175-564 3580,0000
Cudzie zdroje 119 909920 275946 908840 2930,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,003 8400,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,003 840580,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,003 8400,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 92,372 0381 863476,210,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 98,602 0371 863137,480,0000
Doba obratu aktív -571,602 5372 341652,480,0000
Doba obratu pohľadávok 92,372 0381 863476,210,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000026,250,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000055 160309,350,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 309,655 7045 44394,340,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000053 660209,730,0000
EBIT v minulom roku 27 594-108 755-226 188-531 6160,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -119 90927 594-108 755-226 1880,0000
EBITDA 76 19927 63255 464-7 2840,0000
EBITDA marža 1,530,26290,5064-0,01390,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 76 19927 63255 464-7 2840,0000
Finančná páka 0,6492-0,7897-0,7419-1,050,0000
Finančné účty 2 9361 159936,00932,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,541,271,350,95370,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,54-1,27-1,35-0,95370,0000
Hrubá marža 0,55910,80880,70050,34530,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 76 19927 59455 250-7 7130,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -0,54172,252,320,14460,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000030,000,00001 571 0600,0000
Krátkodobé pohľadávky 12 579583 673559 159643 0400,0000
Krátkodobé záväzky 42 1681 633 9021 633 337127 3940,0000
Krytie dlhovej služby 0,000027 6320,0000-0,07270,0000
Nákladové úroky 0,00001,00000,0000100 1470,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1,00000,0000100 14732 1620,0000
Náklady na predaný tovar 21 91419 52932 807312 3930,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000010 808150 3110,0000
Neobežný majetok -98 054141 400141 400223 6190,0000
Obežný majetok 20 215584 832560 095654 7800,0000
Obrat aktív -0,63860,14390,15590,55940,0000
Obrat neobežného majetku -0,50690,73940,77462,200,0000
Obrat obežného majetku 2,460,17880,19550,75270,0000
Obrat zásob 0,00000,00000,000013,910,0000
Odpisy 196 1080,0000164 438241 4880,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 98 0540,000082 219120 7440,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 98 0540,000082 219120 7440,0000
Osobné náklady 48 489106 625102 217330 2170,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000038,00275,00429,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000061,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 32 3541 591 5681 588 92786 3710,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 76 19926 63354 723-88 6870,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,0000-0,02890,1159-0,45180,0000
Podiel EBIT k aktívam 1,540,0380-0,1548-0,25670,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,540,0380-0,1548-0,25670,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,9992-0,03040,1168-0,30010,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,741,251,331,830,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00007,101,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,57310,79740,75050,54650,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,11360,79740,28770,31570,0000
Pohľadávky z obchodného styku 13 427583 369559 159185 6480,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 67,484 127236 727-2 0900,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000223,000,0000-0,00400,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,00001,780,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -0,54052,272,351,950,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,3508-1,79-1,74-2,050,0000
Pridaná hodnota 27 79185 02376 717180 4780,0000
Primárna platobná neschopnosť 2,412,732,840,46520,0000
Rentabilita aktív, ROA 1,540,0366-0,1562-0,37470,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,0000-0,02890,11590,39290,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,552159,6129,74-236,320,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,552159,6129,74-236,320,0000
Služby 21 91419 52921 966124 4850,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -77 839726 776702 544881 0600,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,000033,0037 5970,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000030,0031,001 571 0600,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 49 705104 552109 524492 8710,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000985,0029 8080,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 49 705104 552108 539463 0630,0000
Účtovný cash flow 1 777223,004,00-402,000,0000
Úročený dlh 0,000030,0031,001 571 0600,0000
Úrokové krytie 0,000027 5940,0000-2,260,0000
Vlastné imanie -119 909-920 275-946 908-840 2930,0000
Všetky záväzky 42 0701 647 0511 649 4521 721 3530,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,00000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -119 90927 632-108 974-248 7720,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -119 90927 632-108 974-248 7720,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -119 90926 633-109 715-330 1750,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 26 633-109 715-330 175-564 3580,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -119 90927 593-108 755-326 3350,0000
Zásoby 4 7000,00000,000010 8080,0000
Záväzky 42 0701 647 0511 649 4521 721 3530,0000
Záväzky z obchodného styku 32 3541 591 5681 588 92786 3710,0000
Zisk pred zdanením -119 90927 593-108 755-326 3350,0000
Zmena EBIT -4,35-0,25370,48080,42550,0000