EuroElemental, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 242 607252 722267 963288 905251 262
Časové rozlíšenie aktív 2 2112 1512 0291 725862,00
Časové rozlíšenie pasív 0,000015,000,0000190,00232,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0854-0,03260,02610,2168-66,48
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,8512,2810,8722,043 637
Celkové tržby 63 07421 23815 67715 90117 400
Celkový dlh 192 593233 685245 384276 185250 961
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 291-2 019-1 399-1 989-4 706
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,4914-0,4029-0,63480,15470,3743
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 2912 0191 3991 9894 706
Čistý cash flow 4 272620,00-590,00-2 7174 587
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 31 148-7 237-8 9913 4207 474
Čistý zisk 30 992-8 557-9 9512 4606 513
Čistý zisk v minulom roku -8 557-9 9512 4606 513-5 591
Cudzie zdroje -50 014-19 022-22 579-12 530-69,00
Daň z príjmov 156,001 320960,00960,00961,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 320960,00960,00961,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 156,001 320960,00960,00961,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,114,5133,53168,3130,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,110,000033,530,000030,21
Doba obratu aktív 3 2205 1776 2396 6325 271
Doba obratu pohľadávok 7,114,5133,53168,3130,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 5554 7845 7106 3375 262
EBIT v minulom roku -7 237-8 9913 4207 474-4 631
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 31 148-7 237-8 9913 4207 474
EBITDA 60 79722 40120 65714 76717 397
EBITDA marža 0,96391,051,320,92870,9998
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 60 79722 40120 65714 76717 397
Finančná páka 4,8513,2911,8723,063 641
Finančné účty 6 2912 0191 3991 9894 706
Hrubá marža 0,20830,32190,53270,63120,7478
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 60 67722 28920 53514 67317 323
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,79330,92420,91530,95550,9983
Krátkodobé pohľadávky 536,00220,001 4407 3321 440
Krátkodobé záväzky 192 464233 557245 260276 061250 837
Náklady na predaný tovar 14 36310 9827 3265 8644 389
Neobežný majetok 233 569248 332263 095277 859244 254
Obežný majetok 6 8272 2392 8399 3216 146
Obrat obežného majetku 4,037,965,521,712,83
Odpisy 29 52629 52629 52611 4909 850
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 76314 76314 7635 7454 925
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 76314 76314 7635 7454 925
Ostatné náklady na finančnú činnosť 120,00112,00122,0094,0074,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 370,0031 01931 02631 01930 906
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 60 51820 96919 57513 95016 363
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6197-0,4498-0,44070,196394,39
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6212-0,3779-0,39600,270338,73
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,44490,23160,28280,87351,32
Pohľadávky z obchodného styku 536,000,00001 4400,00001 440
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,71-30,6838,274,61-0,0150
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79380,92470,91570,95600,9988
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,8512,2810,8722,043 637
Pridaná hodnota 13 1376 8378 35110 03613 011
Primárna platobná neschopnosť 0,69030,000021,550,000021,46
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6197-0,4498-0,44070,196394,39
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,1710,4311,8818,7014,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,1710,4311,8818,7014,43
Služby 10 9707 3213 5633 4371 807
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 242 607252 722267 963288 905251 262
Spotreba materiálu… 3 3933 6613 7632 4272 582
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 50017 81915 67715 90017 400
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 50017 81915 67715 90017 400
Účtovný cash flow 4 272620,00-590,00-2 7174 587
Vlastné imanie 50 01419 02222 57912 53069,00
Všetky záväzky 192 593233 685245 384276 185250 961
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,61970,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 31 271-7 125-8 8693 2777 547
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 31 271-7 125-8 8693 2777 547
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 30 992-8 557-9 9512 4606 513
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 557-9 9512 4606 513-5 591
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 31 148-7 237-8 9913 4207 474
Záväzky 192 593233 685245 384276 185250 961
Záväzky z obchodného styku 370,0031 01931 02631 01930 906
Zisk pred zdanením 31 148-7 237-8 9913 4207 474
Zmena EBIT -4,300,8049-2,630,4576-1,61